PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkçe-Edebiyat


Sayfa : [1] 2

 1. Çocuk Edebiyati
 2. Hece Ölçüsü
 3. Addan Ad Yapan Ekler
 4. Addan Fiil Yapan Ekler
 5. Fiilden Fiil Yapan Ekler
 6. Fiilden Ad Yapan Ekler
 7. Durum Ekleri
 8. Çokluk Eki
 9. Kip Ekleri
 10. Kişi Ekleri
 11. Divan Şiirimiz , Batıcı Eskiciler ve Şiir Güzergâhımız
 12. Jale Parla'nın Edebiyat Kuramına Katkısı
 13. Anonim Edebiyatımızın Renkleri
 14. Hece ve Çağdaş Şiir
 15. M.Fuad Köprülü'nün Gözüyle Millî Edebiyat
 16. Tercüman-ı Ahval Mukaddime
 17. Lisan ve Edebiyatımız - Şemsettin Sâmi
 18. Tarihten Geleceğe Türk Dili
 19. Leb Değmez (Dudak Değmez) Sanatı
 20. İstifham (Soru Sorma) Sanatı
 21. Hüsn-i Talil (Güzel Nedene Bağlama) Sanatı
 22. Tariz (iğneleme-sitem) Sanatı
 23. Teşhis (Kişileştirme) Sanatı
 24. Tanzimat Devrinde Roman ve Hikaye
 25. 13. - 14. Yüzyıl Şairleri
 26. Şaheser Yazdılar Ama Yoksul Öldüler
 27. Modern Hikaye ve Halk Hikayeleri Arasındaki Farklar, Benzerlikler
 28. Dilimize İtalyanca'dan Geçmiş Sözcükler
 29. Türk Edebiyatı'nda İlkler ve Enler
 30. Sefâretnâme
 31. Edebiyat Terimleri
 32. Türkçemizde En Çok Kullanılan Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları
 33. Dede Korkut Hikayeleri'nin Kökeni ve Özetleri
 34. Divan-ı Lügati’t Türk’teki Atasözleri ve Beyitler
 35. Sagu ve Koşuk Arasındaki Benzerlik ve Farklar
 36. Tekke Edebiyatının Anadolu'da Kurulma Sebepleri
 37. Alevi-Bektaşi Edebiyatı ve Özellikleri
 38. Anonim Halk Şiiri
 39. Karışık Anonim Ürünler
 40. Leyla ile Mecnun: Bir Romanın Kökeni
 41. Divan-ı Lügati’t Türk’ten Dörtlükler
 42. Folklor,Halkbilimi
 43. Sözlü Edebiyat Nedir?
 44. Semai Örnekleri
 45. Kasidenin Bölümleri,Çeşitleri
 46. Divan Edebiyatı Sözlüğü
 47. Divan Şiirinin Konuları ve Özellikleri
 48. Divan Edebiyatında Düz Yazı-Nesir
 49. Anadolu'da Divan Şiiri
 50. Aruz Vezni
 51. 15. ve 18. Yüzyılda Osmanlı Edebiyatı
 52. Divan Edebiyatı'nda Güzellik İdeali
 53. Divan Edebiyatında Hikemî Tarzın Özellikleri ve Temsilcileri
 54. Hüsn ü Âşk Mesnevisi-Şeyh Galib
 55. Divan Şairi Fehim-i Kadim ( 17. yy)
 56. Divan Şairi Mesihi ( 16. yy)
 57. Divan Şairi Nev'i ( 16. yy)
 58. Divan Şiirinde Yergi Amaçlı Söz Sanatları
 59. Su Kasidesi / Kasîde Der Na't-ı Hazret-i Nebevî
 60. Gazel
 61. Kıt’a Nedir?
 62. Müstezat
 63. Tasavvuf Edebiyatının Genel Özellikleri
 64. Türk Atasözleri'nin Özellikleri
 65. Kalevela Destanı
 66. Kürşad Destanı
 67. Ramayana Destanı
 68. Mahabharata Destanı
 69. İgor Destanı
 70. Chanson de Roland Destanı
 71. La Cid Destanı
 72. Beowulf Destanı
 73. Köroğlu Destanı
 74. Danişmend Gazi Destanı (Dânişmendnâme)
 75. Seyyid Battal Gazi Destanı (Battalname)
 76. Satuk Buğra Han Destanı
 77. Timur Destanı
 78. Edige Destanı
 79. Cengiz Han Destanı
 80. Manas Destanı
 81. Göç Destanı
 82. Türeyiş Destanı
 83. Ergenekon Destanı
 84. Bozkurt Destanı
 85. Atilla Destanı
 86. Oğuz Kağan Destanı(Hun-Oğuz Destanı)
 87. Şu Destanı
 88. Alp Er Tunga Destanı
 89. Siyenpi Destanı
 90. Yaratılış Destanı
 91. Gılgamış Destanı
 92. Hipermetin Romanı
 93. Gísla Saga
 94. Fóstbræðra Saga
 95. Droplaugarsona Saga
 96. Kormáks Saga
 97. Finnboga Saga Ramma
 98. Njáls Saga
 99. Möðruvallabók
 100. Egils Saga
 101. Gezi Teorisi
 102. Otobiyografik Teori
 103. Alımlama Estetiği ve Okur Tepkisi Teorisi
 104. Yapısökücü Eleştiri
 105. Avangard (Öncü) Estetik
 106. Rus Biçimciliği
 107. Postkoloniyalism
 108. Marksist Eleştiri
 109. Psikoanalitik Eleştiri
 110. Arketipal-Mit Eleştirisi
 111. Yeni Eleştiri Akımı
 112. Edebiyat Teorisi
 113. Dekonstrüksiyon
 114. Öz Şiiri Savunan Yabancı Şairler ve Şiir Görüşleri
 115. Suç Edebiyatında Kadın Yazarlar
 116. Personalizm
 117. İskoç Edebiyatı ve Şiir
 118. İbranî Edebiyatı
 119. Brezilya Edebiyatı
 120. Kore Edebiyatı
 121. Antolojinin Tarihi
 122. Letrizm
 123. Egzistansiyalizm
 124. Yirminci Yüzyılın Başlıca Dil Bilimi Akımları
 125. Somut Şiir Manifestosu
 126. Ezop Fablleri
 127. Yeraltı Edebiyatı
 128. Postmodern Roman
 129. Batı Trakya Türkleri Edebiyatı
 130. Türkmenistan Edebiyatı
 131. Özbekistan Türk Edebiyatı
 132. Kırgızistan Türk Edebiyatı
 133. Kırım Türkleri Edebiyatı
 134. Kıbrıs Türk Edebiyatı
 135. Kazan-Tatar Türkleri Edebiyatı
 136. Kazak Türkleri Edebiyatı
 137. Bulgaristan Türkleri Edebiyatı
 138. Azerbaycan Türk Edebiyatı
 139. Irak (Kerkük) Türkleri Edebiyatı
 140. Dünya Edebiyatında Toplumcu Gerçekçilik Akımı
 141. Şili Edebiyatçıları
 142. Beat Kuşağı
 143. Firdevsi ve Şehnamesi
 144. İspanyol Edebiyatı
 145. Arap Edebiyatı
 146. Amerikan Edebiyatı
 147. İtalyan Edebiyatı
 148. Fransız Edebiyatı
 149. Çin Edebiyatı
 150. İngiliz Edebiyatı
 151. Japon Edebiyatı
 152. Hint Edebiyatı
 153. Portekiz Edebiyatı
 154. Rus Edebiyatı
 155. Norveç Edebiyatı
 156. İskandinav Edebiyatı
 157. Romanya Edebiyatı
 158. Alman Edebiyatı
 159. Arjantin Edebiyatı
 160. Bulgar Edebiyatı
 161. Macar Edebiyatı
 162. Arnavut Edebiyatı
 163. Çek ve Slovak Edebiyatı
 164. Yugoslav Edebiyatı
 165. İran Edebiyatı
 166. Hollanda Edebiyatı
 167. Polonya Edebiyatı
 168. Fin Edebiyatı
 169. Rus Fütürist Manifesto
 170. Sürrealizm Manifestosu
 171. Kübizm Manifestosu
 172. Fütürist Bildirge
 173. Batı Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri
 174. Yanlış Kullandığımız Kelimeler
 175. Deyimler / A - Z
 176. Türkçe'de Uzun Çizgi Kullanımı
 177. Türkçe'de Kısa Çizgi Kullanımı
 178. Türkçe'de Parantez (Ayraç) Kullanımı
 179. Türkçe'de Tırnak İşaretinin Kullanımı
 180. Türkçe'de Soru İşareti Kullanımı
 181. Türkçe'de Ünlem İşaretinin Kullanımı
 182. Türkçe'de Soru İşareti Kullanımı
 183. Türkçe'de Kesme İşareti Kullanımı
 184. Türkçe'de İki Noktalı Kullanımı
 185. Türkçe'de Noktalı Virgül Kullanımı
 186. Türkçe'de Virgül Kullanımı
 187. Türkçe'de Nokta Kullanımı
 188. 10. Sınıf Edebiyat Slaytları
 189. 9. Sınıf Edebiyat Slaytları
 190. Orhun Yazıtları Slayt
 191. Mektup Türü ve Özellikleri
 192. Kısa Anı Örnekleri
 193. Deneme Örnekleri
 194. Betimleme Nedir?
 195. Milletlerin Tanınmasında Sanatın Rolü Nedir
 196. Güzel Sanat Dallarının Özellikleri
 197. Görsel Sanatın Dalları Nelerdir - Güzel Sanatlar
 198. Edebiyat Tarihi ve Genel Tarih İlişkisi
 199. Edebiyat Yazısının Eser Olarak Kabul Edilmesinin Aşamaları
 200. Edebiyat Tarihinin Uygarlık Tarihi Açısından Önemi
 201. bir roman yazıyorum
 202. Hikaye Nedir, Özellikleri
 203. Mektup Özellikleri, Örnekleri, Açıklaması
 204. Anı, Örnekleri, Açıklamaları
 205. 11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları ( Baştan Sona Kadar )
 206. Masal Nedir, Özellikleri, Türkleri
 207. Türk ve Dünya Edebiyatında Fabl Türünün Tarihsel gelişimi ve önemli temsilcileri
 208. 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları
 209. Şiir İnceleme Örneği
 210. 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları
 211. 9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları İndir
 212. Cümlede Anlam (bol örnekli)
 213. Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
 214. Anlatmaya Bağlı Edebi Metin Türleri
 215. Mesnevi'nin özellikleri
 216. Hisarcılar Kimlerdir?, Hisarcıları Kimler Yayınladı?, Hisarcılar Hakkında Bilgi
 217. Özne Yüklem İlişkisi Nedir ?, Özne Yüklem İlişkisi Özellikleri
 218. Atabetü'l Hakayık
 219. Servet-i Fünun Edebiyatı Roman Ve Hikaye Özellikleri
 220. Şiirin Temel Özellikleri
 221. Tekerleme Nedir?, Tekerleme Çeşitleri Nelerdir?, Tekerleme Türleri
 222. Cümle Çeşitleri
 223. Divan-ı Lügatit Türk
 224. Edebiyat Tarihi Etkileşimi
 225. Deyimlerle İlgili Genel Bilgiler
 226. Otuz Beş Yaş Şiiri ve Açıklaması
 227. İstiklal Marşı 'nın Kıta Kıta Açıklaması
 228. Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
 229. 10. ve 11. sınıflar için Edebiyat yazılı soruları
 230. Yazarların Takma Adları
 231. Yazim (İmla) Kurallari
 232. Şiir İle İlgili Tanımlar
 233. Atasözleri /A - Z
 234. Anlatım Çeşitleri / Anlatım Biçimleri
 235. Tanzimat Dönemi Edebiyatı
 236. Parlamenter Şairler
 237. Dil Bilgisi Ders Notları
 238. Ki Bağlacı ve Ki Ekinin Yazımı, Yazım Kuralları Ki Bağlacı, Ki Eki Hakkında
 239. Kompozisyon nedir? nasıl yazılır ?
 240. Cumhuriyet Dönemi Edebiyati (1923-1940)
 241. Aşık edebiyatının sanatçıları
 242. Kökler - Kelime Kökü
 243. Ekler - Ek Bilgisi
 244. Ses Uyumları - Büyük Ünlü Uyumu
 245. Ses Uyumları - Küçük Ünlü Uyumu
 246. Ses Olayları - Ses Türemesi
 247. Ses Olayları - Ünlü Düşmesi
 248. Ses Olayları - Ünsüz Düşmesi
 249. Ses Olayları - Ünsüz Benzeşmesi
 250. Ses Olayları - Ünsüz Yumuşaması