PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Coğrafya


 1. Güneş Tutulması
 2. Yaprak Damarlarındaki Sanat
 3. Bitki Renklerindeki Sanat
 4. Allah’ın Toz Tanelerinde Yarattığı Hikmetler
 5. Farklı İklim Koşullarına Uygun Yaratılmış Canlılar
 6. Bitkiler Hangi Yöntemlerle Nesillerini Devam Ettirirler?
 7. Mekanik Sistem Sahibi Canlılar
 8. Zorlu Koşullara Dayanabilen Güçlü Bitkiler
 9. Bitkilerdeki Akıllı İletişim Sistemleri
 10. Amazon Bölgesi
 11. And Dağlarının Tuzlu Gölleri
 12. Kongo Nehri
 13. Assal Gölü
 14. Ahaggar Dağları
 15. Erta Ale Yanardağı
 16. Gosse Uçurumları
 17. Türkiye’nin Yer Aldığı Yeni Jeopolitik Ortam
 18. Agassiz'in Buzul Çağı Önerisi
 19. Uluslararası Standart Atmosfer - ISA
 20. Ortalama Deniz Seviyesi - MSL
 21. Waldseemüller Dünya Haritası
 22. Kitab-ı Bahriye
 23. Ramsar Alanı
 24. Gayzer-Kaynaç
 25. Oşinografi - Okyanus Bilimi
 26. Türkiye'nin Eski Köprüleri
 27. Jeolojik Devirler
 28. Göllerin Oluşumu,Göl Çeşitleri
 29. Hava Kütleleri, Türkiye'yi Etkileyen Hava Kütleleri
 30. Haritalardan Yararlanma Yöntemleri
 31. Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Yöntemleri (İzohips, İzobat)
 32. Harita, Harita Ölçekleri, Çeşitleri, Problemleri, Projeksiyon ve İzdüşüm Yöntemleri
 33. Yağış Miktarı Hesaplama
 34. Dünyadaki Çöl İsimleri
 35. Dünyadaki Aktif Yanardağlar
 36. Dünyanın En Soğuk Yerleri
 37. Sel Nedir?
 38. Hortum Nasıl Oluşur?
 39. Taş Kömürünün Kökeni,Özellikleri,Bileşimi,Çıkarılması
 40. Ozon Tabakasının Delinmesi ve Sonuçları
 41. İlginç Sorular
 42. Sıcaklık Terselmesi(İnversiyon)
 43. Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir-CBS
 44. Atlas Okyanusu
 45. Büyük Okyanus
 46. Hint Okyanusu
 47. Akdeniz Adaları
 48. Ege Adaları
 49. 21 Aralık ve Özellikleri
 50. 21 Haziran ve Özellikleri
 51. 21 Mart ve Özellikleri
 52. 23 Eylül ve Özellikleri
 53. Rüzgarlar ve Rüzgarların Aşındırma-Biriktirme Şekilleri
 54. Kartoğrafya
 55. Nüfus Yoğunluğu Hesaplamaları
 56. Çöl Nasıl Oluşur?
 57. Matematiksel İklim Kuşakları
 58. Güneş Doğuş ve Batış Saatinin Hesaplanması
 59. Yerel Saat Hesaplaması
 60. Kar ve Dolunun Etkileri
 61. Seizma Hareketleri
 62. Gel-Git(Med-Cezir)
 63. Karstik Şekiller
 64. Yeraltı Suları ve Kaynaklar
 65. Buzullar
 66. Heyelan,Erozyon
 67. Levha Tektoniği
 68. Volkanizma
 69. Kıta Oluşumu(Epirojenez)
 70. Kömürün Oluşumu
 71. Yerin Katmanları ve Taşlar
 72. Akarsular, Akarsu Aşındırma ve Biriktirme Çeşitleri,Rejim,Debi
 73. Akıntılar, Dalgalar, Dalgaların ve Akıntıların Oluşturduğu Kıyı Şekilleri
 74. Dünyanın Şekli ,Boyutu ,Enlemi ve Boylamları
 75. Yağışların Oluşumunu ve Dağılışını Etkileyen Etmenler
 76. Yerin Orojenik Hareketleri (Dağ oluşumu)
 77. Ay ve Güneş Tutulmaları
 78. Başlıca İklim Tipleri
 79. Su Döngüsü(Su Çevrimi)
 80. Nemlilik ve Yağış
 81. Atmosfer Basıncı
 82. İzoterm Haritaları
 83. İklim Elemanları-Sıcaklık
 84. Atmosfer ve Özellikleri
 85. Pusula Neden Daima Kuzeyi Gosterir?
 86. İklim Terimleri
 87. Ay'ın Şekli Neden Değişiyor?
 88. Dünya Durursa Ne Olur?
 89. Dünyanın Hızı ve Uzaydaki Yolu
 90. Dünya Neden Dönüyor?
 91. Dünya Ağırlaşıyor mu?
 92. Wegener Teorisi(Kıtasal Sürüklenme )
 93. Ünlü Kaşifler ve Keşfettikleri Yerler
 94. Coğrafyacının El Kitabı
 95. Türkiye'de Çıkarılan Madenler
 96. TÜRKİYE BEŞERİ ve EKONOMİK COĞRAFYASI
 97. 11.sınıf Coğrafya Ders Notları
 98. Göç, Göç Çeşitleri ve Göç Nedenleri
 99. Dünya Nufusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi
 100. Kutuplar Ve Özellikleri
 101. Doğal Afetler ve Korunma Yolları
 102. İklim Olayları Canlı Yaşamı İçin Neden Önemlidir?
 103. Toprağı Oluşturan Faktörler
 104. Dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan enerji kaynakları nelerdir
 105. Konum ve konum ifade etmek
 106. muson iklimi nedir ? özellikleri nelerdir?
 107. ekvatoral iklim nedir ? özellikleri nelerdir?
 108. Akdeniz Bölgesi Tarihi ve Turistik Yerleri
 109. Karadeniz Bölgesi Tarihi ve Turistik Yerleri
 110. Marmara Bölgesi Tarihi ve Turistik Yerleri
 111. Ege Bölgesi Tarihi ve Turistik Yerleri
 112. İç Anadolu Bölgesi Tarihi ve Turistik Yerleri
 113. DoğuAnadolu Bölgesi Tarihi ve Turistik Yerleri
 114. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tarihi ve Turistik Yerleri
 115. Türkiyenin yer şekilleri ve iklimleri
 116. Türkiyenin Tarım Coğrafyası
 117. Ekvatorda yer alan ülkelerin özellikleri
 118. Türkiyenin Denizleri
 119. Barajlarımız ve Özellikleri
 120. Matematik Coğrafya
 121. Doğal Afetler ve Sonuçları
 122. Dünya’nın eksen eğikliği ve sonuçları
 123. Maden Kaynaklarımız
 124. Türkiye'nin Tek Çölü
 125. İç Anadolu Bölgesi
 126. Doğu Anadolu Bölgesi
 127. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 128. Akdeniz Bölgesi
 129. Ege Bölgesi
 130. Marmara Bölgesi
 131. Karadeniz Bölgesi
 132. Osmanlı Devleti'nin Doğuşu, Yükselmesi ve Gerilemesinde Coğrafyanın Önemi
 133. Dünyanın Hareketleri
 134. Coğrafi Konum
 135. Coğrafya Nedir ?
 136. Depremler - Deprem Nedir?