PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kimya


 1. Kimya Terimleri Sözlüğü
 2. Kütlenin Ölçülmesi
 3. Atomik Orbital
 4. Geçiş Metalleri
 5. Çözünürlük Dengesi
 6. Volfram - Tungsten
 7. Fosfor
 8. Azot
 9. Hidrojen ve Hidrojenin Özellikleri
 10. Kimyasal Hesaplamalar
 11. Reaksiyon Entalpisi (Isısı)
 12. Antimon
 13. Bizmut
 14. Arsenik
 15. Ağır Metallerin Sudaki Toksik Etkileri
 16. Yarı İletken Dedektörler
 17. Sintilasyon Dedektörleri (Pırıldama)
 18. Geiger-Müller Dedektörü
 19. Kolloidal Dağılım
 20. Kimyasal Ayıraçlar
 21. Asit Yağmurları
 22. Balmumu
 23. Turnosol
 24. Atom Numarası ve Periyotlar Yasası - Oktaw Kanunu
 25. Madenlerin Kullanım Alanları
 26. Hekzan Molekülü
 27. İatrokimya Nedir?
 28. Paracelsus, Galileo ve Deneysel Yöntemin Kabulü
 29. Paracelsus ve Farmakoloji (İlaçbilimi)
 30. Avagadro Sayısı
 31. Reaktant
 32. Süperiletkenler
 33. BCS Teorisi
 34. Grignard Bileşiği
 35. Reagentler
 36. Organik Bir Katalizör:DMAP
 37. Sodyum Bor Hidrür
 38. Grup Teorisi
 39. Asimetrik Sentez
 40. pH Cetveli
 41. Kimyasal Atıklar ve Çevre
 42. Sabun
 43. Maddenin Ayırdedici Özellikleri
 44. Maddelerin Sınıflandırılması
 45. Maddenin Ortak Özellikleri
 46. Plazmalar ve Özellikleri
 47. Linalool-Zambak Kokusu
 48. Sarin Gazı
 49. Hardal Gazı
 50. Nicel ve Nitel Analiz
 51. Ölçümde Doğruluk ve Kesinlik Kavramları
 52. Manyetit Nanokristalleri
 53. Nanoparçacıklar
 54. Otoradyografi
 55. Yükseltgenme-İndirgenme (Redoks) Tepkimeleri
 56. Asitlerin Yapısı ve Özellikleri
 57. Ateş,Alev,Duman
 58. Jeokimya Nedir?
 59. Jeokimya Araştırmaları
 60. Jeokimyasal Çevrim
 61. Plastik Malzemelerin Tarihi
 62. Monosakkaritler
 63. Karbonhidratların Katıldıkları Reaksiyonlar
 64. Bileşiklerin Ayrışma Yöntemleri
 65. 8A Grubu Elementleri
 66. 7A Grubu Elementleri
 67. 2A Grubu Elementleri
 68. 1A Grubu Elementleri
 69. Lutesyum
 70. Ksenon
 71. Neon
 72. Dihidroksi Aseton
 73. Gaz Kanunları
 74. Suyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
 75. Durulma
 76. Filtrasyon
 77. Hacim Oranları Yasası(Guy-Lussac Yasası)
 78. Katlı Oranlar Yasası(Dalton Yasası)
 79. Sabit Oranlar Yasası(Proust Yasası)
 80. Kütlenin Korunumu Yasası(Lavoısıer Yasası)
 81. Bileşik Formüllerinin Bulunması
 82. Kimya Nedir?
 83. Kimyasal Tepkime Nedir?
 84. Moleküler Orbital Teorisi
 85. Mol Kavramı
 86. Mol Hesaplama Yöntemleri
 87. Çözünürlük Soruları
 88. Radyasyonun Canlılara Etkisi
 89. Sıcaklık Ölçme Yöntemleri
 90. Nükleer Reaktörler
 91. Radyoaktif Bozunma ve Çeşitleri
 92. Bant Teorisi
 93. Bağlanma İzomerisi
 94. Kovalent Bileşikler
 95. Elementler ve Bileşikler
 96. Sodyum Hidroksit - Kostik
 97. MSG - Monosodyum Glutamat
 98. Tuz ve Özellikleri
 99. Değerlik (Valans) Elektron
 100. Mineraloji
 101. Kristalografi
 102. Aksinit
 103. Arjantit
 104. Kataliz(ör)
 105. Nitrik Asit
 106. Nitrogliserin
 107. Sülfürik Asit
 108. Uranyum
 109. Analitik Kimya
 110. Amorf Katı
 111. Polistiren
 112. Monomer
 113. Akrilik Asit
 114. Esterleşme
 115. Karboksilik Asit
 116. Hidrojen Bağı
 117. İyonik Bağ
 118. Metalik Bağ
 119. Radyum
 120. Potasyum Nitrat(Güherçile)
 121. İnorganik Kimya
 122. Periyodik Tablonun Yenileri
 123. Nobel Kimya Ödülü
 124. En Önemli Kimyacılar
 125. Organometalik Kimya
 126. Biyoinorganik Kimya
 127. Ligand
 128. Çekirdek Kimyası
 129. Elektrokimya
 130. Elektroforez
 131. Termometre
 132. NH3 Amonyak nedir
 133. Lif bileşiği konusu
 134. Naylon hakkında (Polyamidler)
 135. Polyester genel bilgiler
 136. Eklemeli ve Yoğunlaştırılmış Polimerizasyon Hakkında
 137. Polimerler nedir
 138. Kimyacılar İçin Dev Paylaşım Analitik Kimya Ders Kitabı
 139. Kimyasal Tepkime Çeşitleri
 140. Kimyasal Tepkimelerin Yazılması ve Denkleştirilmesi
 141. Aldehitler ve Ketonlar
 142. İtriyum Elementinin Özellikleri
 143. İridyum Elementinin Özellikleri
 144. İndiyum Elementinin Özellikleri
 145. Kimyasal Bağlar Ve Hibritleşme
 146. Koordinasyon Kimyası
 147. Platin Nedir
 148. Termit ve Termit Reaksiyonu
 149. Siyanür Nedir
 150. Doğadaki Madde Ve Hidrolojik Döngüle
 151. Yaşam İçin Gerekli Olan Elementler
 152. Simya Yöntemleri ve Kimyaya Katkıları Nedir
 153. Kwong Denklemi
 154. Tuz Neden Önemlidir - Tuz Üreten Ülkeler Hangileridir
 155. Bor Elementi
 156. Organik Kİmya - Deterjanlar
 157. Organik Kimya Alkenler ve Alkinler
 158. Hidrojen Enerjisinin Araçlarda Yakıt Olarak Kullanılması
 159. Hidrojen Enerjisi
 160. Günlük Hayatta Kullandığımız Asit ve Bazlar
 161. Seçimli Çöktürme
 162. İndikatör Nedir? Nerelerde Kullanılır?
 163. Kimyasal Tepkimelerde Hız (Kimyasal Kinetik)
 164. Kimyasal Bağlar ve Sınıflandırılması
 165. Karışım ve Karışımların Ayrıştırılması
 166. Periyodik Cetvel ve Özellikleri
 167. Reaksiyon Entalpisi
 168. Atom ve Periyodik Tablo
 169. Hücrenin Bölümleri
 170. Newton Hareket Kanunu
 171. Maddenin Halleri
 172. Atom Modellerinin Tarihi Gelişimi
 173. Kimya Ders Notları / Çözelti
 174. Atom Teorisi
 175. Berilyum
 176. Çözeltiler
 177. Elementlerin Kullanım Alanları
 178. Quark: Maddenin En Küçük Yapi Taşi
 179. Hidrokarbonların Hayatımızdaki Yeri Ve Önemi
 180. Karbon Nedir?
 181. Elektroliz Nedir?
 182. İyon Değiştiriciler
 183. Atom'un Elektrikli Yapısı
 184. Kimyasal Nikel / Altın Kaplama
 185. Kovalent Bağ
 186. Canlilar İçin Suyun Önemi
 187. Aldehitler
 188. Karboksilli Asitler
 189. Kimyanın Tarihçesi