Kuflu Forum  

Geri Git   Kuflu Forum > Eğitim-Öğretim Dünyası > Ödevler Dünyası > CoğrafyaCoğrafya Nedir ?

Coğrafya


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 10.10.09, 19:47   #1 (permalink)
..daha çirkin, daha huysuz
 
sha. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2009
Mesajlar: 7.625
Teşekkürleri: 3.932
3.015 mesajına 28.195 kere teşekkür edildi.
Standart Coğrafya Nedir ?

Coğrafya Nedir?
Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. Yani yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya sadece yerlerin isimlerini ezberleme ve bunların dünya üzerinde nerede olduklarını gösterme değildir. Coğrafya, öğrencilerin çevrelerinde olanları anlamalarına ve insanın çevre ile etkileşimi hakkında bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. Yerlerin isimlerini, lokasyonlarını ve özelliklerini bilmek, coğrafyanın temelini oluşturan unsurlardır. Bu da çok büyük ve oldukça büyüleyici öğrenme alanının bir parçasıdır.
Gregg ve Leinhardt (1994), coğrafyayı 4 özellikle karakterize edilen bir disiplin olarak tanımlamaktadırlar. Birincisi bir yere eşsiz bir karakter kazandıran, yeryüzü üzerindeki özelliklerin dağılımıdır (Örn: dağlar, nehirler, denizler vb.). İkincisi, bazı şeylerin oldukları yerlerde ve zamanda neden ve nasıl meydana geldiğini anlamaktır (Örn: Volkanlar gibi). Üçüncüsü, meydana gelen olayların, diğer olaylarla ilgisi ve bağlantısıdır (Örn: Yağmur ormanlarının tahribi). Sonuncusu, coğrafyanın haritalar ile bilgilerin ve fikirlerin iletişimini sağlamasıdır. Bu dört özellik birbiri ile çok çeşitli yollardan etkileşim içindedir. Bunlardan ilk üçü coğrafyanın temel prensipleridir. Sonuncusu ise coğrafî araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin ifadesidir.
Coğrafyanın bu değişik yönleri arasındaki etkileşim, onu tanımlama amaçlı olarak kesin çizgilerle bölünmesini zorlaştırır. Coğrafi beceriler, yerler (mekanlar), fizikî, beşerî ve çevre coğrafyası biçiminde bir bölümleme, bunlardan bir veya iki alanın coğrafya eğitiminin çeşitli basamaklarında yer alması; öğrencinin çeşitli alanlar arasındaki ilişkiyi anlamasının engellenmesi şeklinde bir sonuç doğurabilir.
Coğrafya, bazı yeteneklerin gelişimini ve kavramların anlaşılmasını içerir. Bu kavram ve yetenekler ise fizikî çevre (ortam), beşerî çevre ve bunlar arasındaki ilişki ile ilgilidir. Coğrafya sorgulanan ve araştırılabilen konuları içerir. Coğrafya öğretilirken, beşeri ve fiziki ortam ve bunların etkileşimiyle ilgili konulara dayalı sorular sorulur. Bu sorulara, anahtar coğrafî sorular denir. Coğrafyanın öğrenilmesinde bu anahtar soruların bilinmesi gerekir. Temel coğrafi kavramları içeren her soru, coğrafyada anahtar soru demektir. Dolayısıyla coğrafya konularının her birinin çok sayıda anahtar sorusu olabilir. Bu çalışmada, ilköğretim ve ortaöğretim coğrafya konuları işlenirken, çocukta coğrafya bilincini oluşturacak olan anahtar soru ve kavramlar üzerinde durulmaktadır.
Foley-Janikoun (1996) ilköğretim seviyesinde anahtar soruların şunlar olduğunu belirtmektedirler.

*
Bu yer nerededir?
*
Bu yer neye benzemektedir? Ne gibidir?
*
Bu yer niçin böyledir? Neden bu şekli almıştır?
*
Bu yer diğer yerlerle nasıl bir bağlantı içindedir?
*
Bu yer nasıl değişmektedir?
*
Bu yerde yaşamak (olmak) neye benzemektedir?
*
Bir başka yere bu yer nasıl benzemekte veya nasıl farklılaşmaktadır?

Tablo 1: Anahtar coğrafî sorular ile coğrafî kavramlar arasındaki ilişki.
Soru 1: Bu yer nerededir?
Soru 2: Bu yer neye benzemektedir?
Bu iki soru lokasyon ve yer kavramlarının gelişiminde yardımcı olur. Mekansal dokunun anlaşılmasında çok önemli yeri olan dağılışın ortaya konulmasını mümkün kılar. Ayrıca çocuklarda bu yerin dağ, ova vb. şekillerden hangisine benzediği hakkında fikir verir.
Soru 3: Bu yer niçin böyledir?
Bu da sahanın yapısı ve sahada etkili olan süreçlerin anlaşılmasında yardımcı olur.
Soru 4: Neden bu şekli almıştır?
Bu soru ilişkili olan lokasyonların tanımlanmasında ve sahaya ait özelliklerin oluşumunun bilinmesine yardımcı olur.
Soru 5: Bu yer diğer yerlerle nasıl bir bağlantı içindedir?
Bu soru sistemlerde, süreçlerde, kalıplarda meydana gelen değişikliklerin tanımlanmasında yardımcı olur. Ayrıca, tartışılabilecek farklı konuların ortaya çıkmasına yardımcı olur.
Soru 6: Bu yer nasıl değişmektedir?
Yer kavramının gelişimini sağlar. Değerler ve yaklaşımlar üzerinde düşünme yeteneğinin gelişimine yardımcı olur. Karşılaştırma yoluyla, yer ve lokasyon kavramlarının gelişimini, dolayısıyla bölge kavramının gelişimini sağlar.
Soru 7: Bu yerde yaşamak (bulunmak) nasıldır?
Bu yerle başka bir yer arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar vardır. Aynı zamanda benzerlik ve farklılık kavramlarının da gelişimine yardımcı olur.
Coğrafyayı öğrenmek ve öğretmek için sürekli bu anahtar soruları, bilmek ve akılda tutmak yararlı olacaktır. Bu soruları herhangi bir yer veya konu hakkında öğrencilere sormak, o yerin ve konuların öğrenilmesini sağlar. Örneğin, bir dağ, bir vadi, bir köy, bir ülke veya doğal bir bölge ile ilgili olarak sorular sorulur.
Yukarıda verilen anahtar sorularla yapılan coğrafya çalışması yerlerin, sistemlerin, süreçlerin anlaşılmasına yardımcı olur. Bu yaklaşım, anahtar coğrafî kavramların gelişmesi içinde bir bilgi çerçevesi oluşturur.
Coğrafi sorularla, coğrafi kavramlar genellikle iç içe girmiştir. Çoğu zaman her soru en az bir coğrafî kavram içerir. Örneğin:

*
Bu yerleşmelere neden şimdi bulundukları mekanlarda yerleşilmiştir? şeklinde bir coğrafi soru yerleşim ve yerleşme gibi iki coğrafi kavramı içermektedir.
*
Yerleşmelerin dağılımında İngiltere, Türkiye, Kanada ve Japonya gibi ülkeler arasında bir benzerlik var mı?
*
Bu yerleşmeler arasında nasıl bir ilişki var?
*
Yerleşmelerin dağılımı zamanla değişime uğramış mı?
*
Yeni bir yerleşme kurulmuş mu?
*
Kurulmamış ve kurulması gerekiyorsa nerede kurulmalı?
*
Şehre göre kasabada daha mı farklı bir arazi kullanımı vardır?
*
Yerleşmelerin şekilleri ve yoğunlukları niçin ülkeden ülkeye değişmektedir?
*
Şehirler içinde hangi bölgeler vardır?
*
Bazı bölgelere diğerlerine göre daha mı kolay ulaşılmaktadır? Neden?

gibi daha pek çok birbiriyle bağlantılı ve çeşitli coğrafi kavramlar içeren soruyu arka arkaya sorabiliriz. Yukarıda da belirtildiği gibi, önemli temel coğrafi kavramları içeren her soru coğrafyada anahtar soru demektir. Dolayısıyla, ünitelerin anlaşılmasını ve genellemeleri kolaylaştırıcı bir dizi alt soru başlıkları da oluşturmak mümkündür. Bu alt sorular anahtar soruların daha iyi bir şekilde yapılandırılmasına yardımcı olur. Örneğin, yerleşme nedir? anahtar sorusu;

*
İnsanlar kendi yerleşmeleri ile ilgili olarak neleri sevmektedirler?
*
Yerleşmeleri büyüklüklerine, fonksiyonlarına, popülerliklerine göre sınıflandırmak bir kolaylık sağlamakta mıdır?
*
Ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır?

gibi daha da çoğaltılabilecek alt sorular içermektedir. Anahtar sorular ve alt sorular öğrencinin tanımlama, tasvir etme, sınıflandırma, analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirir.Anahtar sorular aynı zamanda coğrafya öğretiminde dersin amaçlarını belirlemeye de yarar. Yani anahtar sorular dersin konusu ile ilgili olarak hazırlandığında, o dersin akışını ve araştırmanın yönünü belirler. Bernard Cox’a göre coğrafi bir araştırma için anahtar sorular öz olarak şu şekilde sıralanabilir:
* Yerleşilen yer neresidir?
* Neden orada yerleşilmiştir?
* Bu mekana yerleşmenin sonuçları ne olmuştur?
* Daha farklı yerleşme alternatifleri neler olabilirdi veya olabilir?
Tablo 2: Anahtar sorular anahtar kavramların gelişimini sağlar.
Sorular
Anahtar Kavramlar
Alt Kavramlar
1. Bu yer nerededir?
Lokasyon
İlişkili lokasyon
Başka yerlerle ilişkili bu yer nerededir? Bu şekilde her hangi bir yerin özel konumu da verilmiş olur.
2. Bu yer neye benzemektedir?
Sahaya ait şekiller
Lokasyon
Yer yüzünde (fiziksel görüntü) bazı özelliklerden dolayı oluşmuş şekiller. İnsan etkisiyle oluşan özelliklere bağlı şekiller. Bu iki tarz özelliğin dağılımı.
3. Bu yer niçin böyledir?
Neden bu şekli almıştır?
Sahaya ait şekiller
Süreç
Sistemler ve Lokasyon
Sahada etkili olan süreçlerle ilgili girdiler - çıktılar, birbiriyle etkileşimler, yönler.
4. Bu yer diğer yerlerle nasıl bir bağlantı içindedir?
Lokasyonlar
Sistemler
Şekiller
Konum, ilişkili lokasyon, şebekeler (ağlar).
5. Bu yer nasıl değişmektedir?
Süreç
Sistemler
Zamana bağlı değişimler, gelişme, şehirsel, kırsal döngüler (taş, toprak, hava, su), etkileşimler.
6. Bu yerde yaşamak neye benzemektedir?
Yer ve çevre
Değerleri, yaklaşımları, inançları konular içerisinde anlamaya yönlendirir.
7. Bu yerle başka bir yer arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar vardır? (Bu soru konuyu genişletir ve diğer soruları da kapsar)
Benzerlik ve farklılık
Yukarıdaki altı soruya dayanarak, iki veya daha fazla yerle ilgili karşılaştırmalar yapılır.
__________________


d ü n y a b i z i ç i n d ö n m ü y o r s a d u r s u n
k a l s ı n y a ş a m a k
...

.


.sha. isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için sha. kullanıcısına teşekkür edenler:
Alt 03.09.10, 12:32   #2 (permalink)
Yeni Üye
 
Waterfall - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2010
Mesajlar: 2
Teşekkürleri: 0
0 mesajına 0 kere teşekkür edildi.
Standart

salam.necesen?
Waterfall isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 28.09.10, 21:47   #3 (permalink)
Üye
 
claire - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2010
Mesajlar: 77
Teşekkürleri: 121
7 mesajına 9 kere teşekkür edildi.
Standart

Coğrafyanın tanımı ,prensipleri, özellikle de ne olmadığı gayet iyi anlatılmış. Coğrafyanın ezberden ziyade mekanı tanımak ve bu mekanı insan yararına en doğru şekilde kullanmak olduğunu vurgulamak çok önemli. Toprak sınıflarını bilmenin yanı sıra, o topraklarda ne gibi ürünler yetiştirilirse üreticiye daha fazla gelir sağlar bunu söyleyebilir coğrafya..

Paylaşım için teşekkürler.

Ben de okuyup hoşuma giden birkaç paragrafı eklemek istedim..

Coğrafya : Doğal ortamda meydana gelen olayların (litosfer, hidrosfer ,atmosfer) nasıl ve nerede meydana geldiğini araştıran ve bu olayların insan ile ilişkisini kurup çözüm üreten bilim dalıdır.

Coğrafya insan ile bağlantısı açısından bir sosyal bilim , olayların işleyişi açısından da bir doğa bilimidir.

Çoğu kimseye coğrafya yer adlarını ezberlemekten ibaretmiş gibi gelir. Ancak yer adlarını bilmek coğrafya değildir. Yer adlarını bilmek coğrafyanın araçlarından birisidir ; nasıl ki saymasını bilmek matematiğin , okumasını bilmek de edebiyatın bir aracı gibiyse.

Coğrafyada da diğer inceleme alanlarında olduğu gibi bazı temel bilgileri toplamakla işe başlanır; bu da NEREDE ? sorusuyla olur. Çevresel özelliklerin, insanların ve faaliyetlerin yerlerini ve adlarını bildikten sonra beşeri coğrafya şu sorunun cevabını arar ; NİÇİN insanlar ve faaliyetler şimdi bulundukları yerdedir ? Neden ve niçin bu dağılımlar gerçekleşmektedir ? Bu bağlamda coğrafya ülke başkentlerinin adlarını ezberlemek de değildir ancak neden o şehrin ülkenin başkenti olduğunu ve eğer başka bir yer başkent olsaydı nelerin değişmiş olacağını sorar.

Coğrafyacılar lokasyon ile ilgili hususları ve farklı yerlerde meydana gelen olayların birbiri ile ilişkilerinin neler olduğunu bilirler.Bu yüzden coğrafyayı" ayrı ayrı yerlerdeki tüm fiziksel ve beşeri olguların etkileşimi , bu yerler arasındaki karşılıklı etkilenmenin hangi kalıpları yarattığı ve mekanı nasıl örgütlediğinin incelenmesi" olarak tanımlayabiliriz.

Coğrafyanın ideolojisi de, dünya hakkındaki bilgileri edinmek ve bunu toplum yararına uygulamaktır. ( TÜMERTEKİN,E. ve ÖZGÜÇ, N. 2009 "Beşeri Coğrafya; İnsan,Kültür,Mekan" )
claire isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için claire kullanıcısına teşekkür edenler:
Cevapla

Etiketler
cografya


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkTüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 16:47.


Powered by vBulletin® Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
2008-2016 Her hakkı kendinde saklı olan forum.
Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar paylaşımlarını önceden onay almadan anında siteye yazabilmektedir. Bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yinede sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız iletisim adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelenip en kısa sürede gereken yapılır.