Bilimsel Çalışma ve Canlıların Sınıflandırılması ile ilgili sorular.

'Biyoloji' forumunda sha. tarafından 15 Eki 2009 tarihinde açılan konu

 1. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  BİLİMSEL ÇALIŞMA VE CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI İLE İLGİLİ SORULAR
  Bazı fotosentik bakteriler fotosentez yaparken yeşil bitkilerden farklı olarak H2O yerine H2S kullanırlar.
  Buna göre, bu fotosentik bakterilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Karbon kaynağı olarak CO2 yi kullanırlar
  B) Fotosentez sonucunda glikoz sentezlerler
  C) Fotosentez sonucu O2 açığa çıkarırlar
  D) Klorofilli ve ototrof organizmalardır
  E) Fotosentez sonucu kükürt biriktirirler


  I.Bir hücreli olma II.Zarlı organel taşıma
  III.Ototrof olarak beslenme
  IV.Hücre duvarına sahip olma

  Yukarıdakilerden hangileri,protista grubu canlıları, monera grubu canlılarından ayıran temel özelliklerdendir?
  A)Yalnız II B)I ve II C)I ve III
  D)II ve III E)I ve IV


  Bir bakteri türü, I.Işık emilimi
  II.Fermantasyon
  III.Nitrifikasyon
  IV.Çürütme(Amonifikasyon)
  Olaylarından hangilerini gerçekleştirebildiği için ototrof olarak kabul edilir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I veya III
  D)II veya IV E)I veya IV

  4. I.Vücut büyüklüğü arttıkça türlerin kromozom sayısı da artar.
  II.En fazla farklılık ve kalıtsal çeşitlilik alemdeki gruplar arasında bulunur.
  III.Türdeki bireylerin en önemli özelliği verimli döller oluşturur.
  Doğal sınıflandırmada kullanılan canlı gruplarına ait yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru değildir?
  A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II
  D)II ve III E)I, II ve III

  5.Bakterileri çevreleyen başlıca iki örtü vardır.En içte hücre zarı ,onun üstünde ise hücre duvarı yer alır
  Aşağıda verilen maddelerden hangileri bakterilerdeki hücre örtülerinin yapısına katılmaz?
  A)Selüloz B)Proteinler C)Yağlar(lipidler)
  D)Karbonhidratlar E)Mineraller

  6. Canlıların ,bugün kullandığımız filogenik (doğal) sınıflandırılması yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?
  A)Nicel gözlemler B)Anatomik benzerlikler
  C)Homolog organlar D)Embriyonik benzerlikler
  E)Analog organlar
  7. –Mayalar
  -Bakteriler
  -Küfler
  Yukarıda verilen üç canlı grubunun en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Bir hücreli ökaryat olmaları
  B)Prokaryot hücre yapısında olmaları
  C)Çoğunun saprofit olarak beslenmesi
  D)Kemosentez yapabilmeleri
  E)Ancak nemli yerlerde yaşamaları


  8. Protista aleminde yer alan ototrof canlılar için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?
  A)Kloroplast bulundururlar
  B)Taksis (göçüm) hareketi yaparlar
  C)Hem de heteotrof olarak beslenirler.
  D)Hücre çeperleri vardır
  E)Kamçılarıyla hareket ederler.

  9. –Belirgin bir çekirdekleri yoktur.
  -Zarlı organel taşımazlar
  -Fotosentetik türleri sitoplazmalarında klorofil pigmenti bulundururlar.
  Yukarıdaki özellikleri taşıyan canlılar ,hangi grup adı altında sınıflandırılır?
  A)Ökaryat B)Prokaryot C)Saprofit
  D)Ototrof E)Cıvık mantar

  10. Evcil köpek ve ev kedisi hem etçil hem de otçul olarak beslenen iki farklı türdür.
  Bu türler , aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden hangisinde ortak kullanılmıştır?
  A)Alem B)Şube C)Sınıf
  D)Familya E)Takım

  11.Canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili;’’Protista ile Paramesyum’’ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi arasında yoktur?
  A)Monera è Bakteri
  B)Protista è Öglena
  C)Fungi è Bira mayası
  D)Bitkiler è Mavi-yeşil alg
  E)Hayvanlar è Hidra


  12.Aşağıdaki memeli gruplarından hangisi diğerlerinden daha fazla tür bulundurur?
  A)Gagalı memeliler
  B)Plasentalı memeliler
  C)Geviş getiren memeliler
  D)Keseli memeliler
  E)Yüzen memeliler


  13. I.Protein sentezi
  II.DNA eşlenmesi
  III.Sitoplazma bölünmesi
  IV.RNA sentezlenmesi
  Bir bakterinin üremesi sırasında görülen yukarıdaki olaylardan hangileri , bütün DNA virüslerinin üremesinin üremeleri sırasında görülür?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III
  D)I, II ve III E)III ve IV

  14. Özel olarak hazırlanmış bir besi yerine bölünme süresi 20 dk. Olan ,50 bakterilik bir koloni aşılanarak , 3 saat arayla üremeye bırakılıyor
  Ortam şartlarının , bakterilerin gelişmesini olumsuz etkilemeye başladığını ilk olarak aşağıdakilerin hangisi gösterir ?
  A)1. saatin sonunda 400 bakteri bulunur
  B)100 dakika sonra 1.600 bakteri bulunur.
  C)2. saatin sonunda 2.300 bakteri bulunur.
  D)140. dakikanın sonunda 4.600 bakteri bulunur.
  E)3. saatin sonunda 11.000 bakteri bulunur.

  15. Hayvanlarla ilgili;
  I.Sırtlarında sinir şeridi bulunur.
  II.Akciğer solunumu yapar
  III.Yavrularını sütle beslerler
  IV.Solunum organı yutakla bağlantılıdır.
  Özelliklerinden hangileri bütün omurgalı gruplarındandır?
  A)Yalnız II B)I ve IV C)I ,II ve III
  D)I ,III ve IV D)II,III ve IV

  16. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgalılarından değildir?
  A)Balinalar B)Foklar C)Yunuslar
  D)Hamsiler E)Kunduzlar

  17. Mavi-yeşil algler hangi özellikleriyle Fotosentetik bakterilerden farklı olabilirler?
  A)Klorofillerinin olması
  B)Karbondioksit özümlemesi yapmaları
  C)Işığı soğurarak ATP sentezleyebilmeleri
  D)Kalıtsal materyallerinin DNA olması
  E)Klorofilden başka pigment maddesi bulundurmaları
  18. Kemosentetik bir bakteri türü aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip olabilir?
  A)Klorofil ve mezozom bulundurma
  B)Fotofosforilasyonla ATP sentezleme
  C)Özümlemede suyu parçalama
  D)Işık enerjisinden yararlanabilme
  E)Karbondioksit kullanarak glikoz sentezini gerçekleştirme

  19. Değişik canlı türlerinde ve bir türün bireyleri arasında ,kalıtsal yapının farklı olması aşağıdakilerden hangisine en çok bağlıdır?
  A)Nükleotid sayısına
  B)DNA daki nükleotid çeşidine
  C)Nükleotid diziliş sırasına
  D)DNA ların uzunluğuna
  E)Kromozom sayısına

  20. –Üremenin bölünerek yapılması
  -Ortam artıkların kokuşturulması
  -Populasyon küçülmesi
  A)Pütrifikasyon yukarıdaki olayların gerçekleştiği bir mikroorganizma populasyonunda ,aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı söylenemez?

  B)DNA eşlenmesi
  C)Artık maddelerin oluşması
  D)Ortama oksijen verilmesi
  E)Ölüm oranını üreme oranından fazla olması

  21. I.Hücre zarı
  II.Kapsül
  III.Hücre çeperi
  Yukarıda verilen hücresel örtülerden hangileri bütün bakteri çeşitlerinde bulunur?
  A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II
  D)I ve III E)I ,II ve III

  22. Aşağıdakilerden hangisi sadece sürüngenler takımındaki hayvanlarda bulunan özelliktir?
  A)Yumurtalarında bol miktarda vitellüs ve sert bir kabuk bulundurma
  B)Kalplerine temiz ve kirli kanın karışması
  C)Kanın damarlardan dışarı çıkması
  D)Ortam sıcaklığının vucut sıcaklığını değiştirmesi
  E)Derilerinin kuru olması ve salgı bezi bulundurmaması
   

Bu Sayfayı Paylaş