Dolmabahçe Sarayı

'Marmara Bölgesi' forumunda Uygu tarafından 28 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. Uygu

  Uygu New Member

  Dolmabahçe Sarayı Karaköy'den Sarıyer'e uzanan sahil şeridinin Kabataş ile Beşiktaş arasında kalan bölümünde Marmara Denizi'nden Boğaziçi'ne deniz yoluyla girişte sol sahilde Üsküdar'ın karşısında yer alır.

  [​IMG]


  Dolmabahçe Sarayı Mabeyin Dairesi'nin Has Bahçe'den görünüşü


  Sarayın tarihi

  Dolmabahçe Sarayı'nın bugün bulunduğu alan bundan dört yüzyıl öncesine kadar Osmanlı Kaptan-ı Derya'sının gemileri demirlediği Boğaziçi'nin büyük bir koy'u idi. Dolmabahçe sarayı hala eski güzelliğini korumaktadır. Geleneksel denizcilik törenlerinin yapıldığı bu koy zamanla bir bataklık hâline geldi. 17. yüzyıl'da doldurulmaya başlanan koy padişahların dinlenme ve eğlenceleri için düzenlenen bir "hasbahçe"ye dönüştürüldü. Bu bahçede çeşitli dönemlerde yapılan köşkler ve kasırlar topluluğuuzun süre Beşiktaş Sahilsarayı adıyla anıldı.

  [​IMG]

  Sarayın deniz'den görünüşü.

  18. yüzyıl'ın ikinci yarısına doğru Türk mimarisinde Batı tesirleri görülmeye başlanmış ve "Türk Rokokosu" denilen süsleme şekli gene Batı tesiri altında kalarak yapılan barok tarzı köşk kasır ve sebillerde kendini göstermeye başlamıştır. III. Selim Boğaziçi'nde Batı tarzında ilk binaları inşa ettiren padişahtır. Mimar Melling'e Beşiktaş Sarayı'nda bir kasır yaptırmış lüzum gördüğü diğer yapıları da genişlettirmiştir. II. Mahmut Topkapı Sahilsarayı'ndan başka Beylerbeyi ve Çırağan bahçelerinde Batı tarzında iki büyük saray yaptırmıştır. Bu devirlerde Yeni Saray (Topkapı Sarayı) fiilen olmasa bile terkedilmiş sayılırdı. Beylerbeyi'ndeki sarayOrtaköy'deki mermer sütunlu Çırağan eski Beşiktaş Sarayı ile Dolmabahçe'deki kasırlar II. Mahmut'un mevsimlere göre değişen ikametgâhlarıydı. Abdülmecit de babası gibi Yeni Saray'a fazla itibar etmemekteydi orada yalnızca kış mevsiminde bir kaç ay kalıyordu. Kırkı aşkın çocuğunun neredeyse tümü Boğaziçi saraylarında dünyaya gelmiştir

  Abdülmecit eski Beşiktaş Sarayı'nda bir süre oturduktan sonra şimdiye kadar tercih edilen klasik saraylar yerineikamet sayfiye misafir kabul ve ağırlama devlet işlerini yürütme amacıyla Avrupai plan ve üslupta bir sarayın inşaatına karar verdi.Abdülmecit diğer şehzadeler gibi köklü bir eğitim görmemesine rağmen Batı'ya dönük bir sultandı. Batı müziğini ve batı üslubuyla yaşamayı seven padişah anlaşabilecek kadar da Fransızca biliyordu.

  Günümüzdeki Dolmabahçe Sarayı'nın yerinde bulunan köşklerin 200 yıl kadar önce denizden kazanılmış toprağın tekrar ortaya çıkarılması için yıkımının kesin olarak hangi tarihte başladığına dair bir bilgi yoktur. 1842'de sarayın yerinde olduğu ve bu tarihten sonra yeni sarayın inşaatına başlandığı tahmin edilmektedir.Bununla birlikte bu tarihlerde inşaat arazisinin genişletilmesi için çevredeki tarla ve mezarlıkların satın alınarak istimlak edildiği belirtilir. İnşaat bitim tarihi için çeşitli kaynaklar değişik tarihler vermektedir. Ancak 1853 yılı sonunda saray inşaatını gezen bir Fransızın anlattıklarındansarayın hâlen süslemelerinin yapıldığını mobilyaların henüz yerleştirilmediğini anlamaktayız.

  Sultan I. Abdülmecit tarafından yaptırılan sarayın cephesi İstanbul Boğazı'nın Avrupa kıyısında 600 metre boyunca uzanmaktadır. Avrupa mimari üsluplarının bir karışımı olarak Ermeni olan Garabet Amira Balyan ve oğlu Nigoğos Balyan tarafından 1843-1855 yılları arasında inşa edilmiştir. 1855 yılında tamamıyla bitirilen Dolmabahçe Sarayı'nın açılış töreni Ruslar'la yapılan Paris Antlaşması (30 Mart 1856)'dan sonra olmuştur.7 Şevval 1272 (11 Haziran 1856) tarihli Ceride-i Havadis adlı gazetedesarayın 7 Haziran 1856'da resmen açıldığı haberi verilmiştir.

  Abdülmecit döneminde üç milyon kese altın olan sarayın borcu Maliye Hazinesi'ne aktarılınca zor durumda kalan maliye aylıkları ay başı yerine ay ortalarında sonraları da 3-4 ayda bir ödemek durumunda kalmıştır. 5.000.000 altına mal olan Dolmabahçe Sarayı'nda Sultan Abdülmecit sadece altı ay yaşayabilmiştir.

  Ekonomiyi tam bir iflas hâlinde devralan Sultan Abdülaziz devrinde sarayda israf son haddini bulmuştur. 5.320 kişinin hizmet verdiği sarayda yıllık masraf 2.000.000 sterlini bulmaktaydı. Abdülaziz'in ölen kardeşi kadar Batı'ya hayranlığı yoktu. Alaturka bir hayat tarzını tercih eden padişahın pehlivan güreşleri ile horoz dövüşlerine merakı vardı. Saray Abdülaziz'in son dönemlerindeyüksek dereceli memurların usulsüz atanmalarına azillere entrikalara ve rüşvetlere sahne olmuştur. Padişahınistikraz işinden menfaat beklediğini açıkça ifade etmesi ile ordu ödeneğinden seksen bin altın talep etmesi tahttan indirilmesine sebep olmuştur.

  30 Mayıs 1876'da V. Murat saraydaki dairesinden alınarak Bab-ı Sarasker'e gotürüldü ve kendisine Serasker Kapısı'nda (Üniversite Merkez Binası) biat töreni yapıldı. V. Murat Sirkeci'den Dolmabahçe'ye saltanat kayığıyla dönerken aynı saatlerde Abdülaziz başka bir kayıkla Topkapı Sarayı'na gotürülmekteydi. Saraya getirilen V. Murat'a Mabeyn Dairesi'nin üst kat sofrasında ikinci bir biat merasimi düzenlenmiştir. V. Murat'tan sonra tahta çıkan II. Abdülhamit şerefine bütün şehir fenerlerle aydınlatılırken Dolmabahçe Sarayı'nda yalnızca bir odada ışık yanmaktaydı padişah anayasa metni üzerinde çalışıyordu.Suikastten sürekli kuşkulanan padişah Dolmabahçe Sarayı'nda oturmaktan vazgeçerek Yıldız Sarayı'na taşınmıştır. Böylece bu padişah sarayda yalnızca 236 gün kalmıştır.

  Büyük masraflarla inşa ettirilen saray 33 yıl boyunca yılda iki kez Büyük Muayede Salonu'nda düzenlenenbayram törenlerde kullanılmıştır. V. Mehmet zamanında sarayın kadrosu azaltılmış yurt dışında çok önemli olaylar cereyan ederken saray içinde sekiz yıllık süre boyunca az sayıda olay gerçekleşmiştir. Bu olaylar9 Mart 1910'da 90 kişiye verilen bir ziyafet aynı yılın 23 Mart'ında Sırp Kralı Petro'nun bir hafta süren ziyaret törenleri Veliaht Max'ın ziyareti ve Avusturya imparatoru Karl ile İmparatoriçe Zita'nın şerefine düzenlenen ziyafetlerdir. Yorgun ve yaşlı padişahın vefatı Dolmabahçe Sarayı'nda değil Yıldız Sarayı'nda olmuştur. VI. Mehmet unvanıyla tahta çıkan Vahdettin Yıldız'da oturmayı tercih etmiş ancak vatanı Dolmabahçe Sarayı'ndan terketmiştir.

  TBMM reisi Gazi Mustafa Kemal tarafından imzalanmış telgrafı alan Abdülmecid Efendi halife ilân edildi. Yeni halife TBMM'den gelen heyeti Dolmabahçe'nin Mabeyn Dairesi Salonu'nun üst katında kabul etmiştir. Hilafetin kaldırılmasıyla Abdülmecit Efendi maiyetiyle birlikte Dolmabahçe Sarayı'nı terk etmiştir (1924).Boşalan saraya Atatürk üç yıl hiç uğramamış. Onun döneminde saray iki yönden önem kazanmıştır; yabancı konukların bu mekânda ağırlanmaları kültür ve sanat bakımından saray kapılarının dışarıya açılması. İran Şahı Pehlevi Irak Kralı Faysal Ürdün Kralı Abdullah Afgan Kralı Amanullahözel ziyaret için gelen İngiliz Kralı Edward ve Yugoslav Kralı Aleksandr Mustafa Kemal Atatürk tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlanmışlardır. 27 Eylül 1932'de Muayede Salonu'nda Birinci Türk Tarih Kongresi açılmış1934'te de Birinci ve İkinci Türk Dil Kurultayları burada toplanmıştır. Turing kurumlarının dünya kuruluşu Alliance Internationale de Tourisme'nin Avrupa toplantısı Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenerek sarayın turizme ilk açılışı sağlanmıştır (1930).

  Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün İstanbul ziyaretlerinde ikametgâh olarak kullandığı sarayda yaşanan en önemli olay 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün ölümüdür. Atatürk sarayın 71 numaralı odasında hayata gözlerini kapamıştır. Muayede Salonu'nda kurulan katafalga konan naaşı önünden son saygı geçişi yapılmıştır. Saray Atatürk'ten sonra Cumhurbaşkanlığı sırasında İsmet İnönü tarafından İstanbul'a gelişlerinde kullanılmıştır. Tek partili dönemden sonra saray yabancı misafirleri ağırlamak amacıyla hizmete açılmıştır. Alman Cumhurbaşkanı Gronchi Irak Kralı Faysal Endonezya Başbakanı Sukarno Fransa Başbakanı General de Gaulle şereflerine törenler düzenlenip ziyafetler verilmiştir.

  1952'de Dolmabahçe Sarayı Millet Meclisi İdare Amirliği'nce haftada bir gün olmak üzere halka açılmıştır. 10 Temmuz 1964 tarihinde Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın toplantısıyla resmî açılışı yapılmış Millet Meclisi İdare Amirliği'nin 14 Ocak 1971 tarihli yazısıyla bir ihbar sebep gösterilerek kapatılmıştır. 25 Haziran 1979'da 554 sayılı Millet Meclisi Başkanı emriyle turizme açılan Dolmabahçe Sarayı aynı yılın 12 Ekim'inde yine bir ihbar üzerine kapatılmıştır. İki ay kadar sonra Millet Meclisi Başkanı'nın telefon emriyle tekrar turizme hizmet vermeye başlamıştır. MGK İcra Daire Başkanlığı'nın 16 Haziran 1981 tarih ve 1.473 sayılı kararıyla saray ziyaretçilere tekrar kapatılmış ve bir ay sonra 1.750 sayılı MGK Genel Sekreterliği'nin emriyle açılmıştır.

  Saat Kulesi Mefruşat Dairesi Kuşluk Harem ve Veliahd Dairesi bahçelerinde ziyaretçilere yönelik kafeterya hizmetleri veren bölümler ve hediyelik eşya satış reyonları oluşturulmuş bu reyonlarda Kültür-Tanıtım Merkezi'nce hazırlanan ve milli sarayları tanıtıcı bilimsel nitelikte kitaplar çeşitli kartpostallar ve Milli Saraylar Tablo Koleksiyonu'ndan seçilmiş ürünlerin tıpkı basımları satışa sunulmuştur. Diğer yandan Muayede Salonu ve bahçeler ise ulusal ve uluslararası resepsiyonlara ayrılmış yeni düzenlemelerle saray müze içinde müze birimlerine sanat ve kültür etkinliklerine kavuşturulmuştur.

  [​IMG]

  Sarayın girişindeki saat kulesi


  Mimari üslubu

  Avrupa saraylarının anıtsal boyutlarına özenilerek inşa edilen Dolmabahçe Sarayı değişik üslupların öğeleriyle donandığından belirli bir üsluba bağlanamaz. Büyük bir orta yapıyla iki kanattan oluşan planında geçmişte mimari açıdan işlevsel değeri olan öğelerin farklı bir anlayışla ele alınarak süsleme amacıyla kullanıldığı gözlemlenir.

  Dolmabahçe Sarayı'nın kendine has belirli ekollere giren bir mimari üslubu olmamasına karşın Fransız BarokuAlman Rokokosu İngiliz Neo Klasizmi İtalyan Rönesansı karışık bir şekilde uygulanmıştır. Saray batı anlayışıyla çağdaşlaşma gayretleri içinde bulunan toplumun sanatta da batının tesiri altında kalarak Osmanlı saray ihtiyaçlarını da dikkate alıp o asır bünyesinin sanat atmosferi içinde yapılmış bir eserdir. Nitekim 19. yüzyıl köşk ve saraylarına dikkat edildiğinde onların içinde yaşanılan yüzyılın sanat olaylarına değil toplumun ve tekniğin gelişmesini de izah ettiği farkedilebilir.


  Özellikleri

  Deniz tarafından görünüşü batılı olmasına karşılık bahçe tarafı yüksek duvarlarla çevrili ve ayrı ayrı birimlerden oluşması itibariyle doğulu görünümündeki Dolmabahçe Sarayı 600 m uzunluğunda mermer bir rıhtım üzerinde inşa edilmiştir. Mabeyn Dairesi (bugün Resim Heykel Müzesi)'nden Veliahd Dairesi'ne kadar olan uzaklığı 284 m'dir. Bu mesafenin ortasında yüksekliğiyle dikkat çeken Merasim (Muayede) Dairesi bulunur.

  [​IMG]

  Sarayın üstü cam kaplı iç mekânı


  Dolmabahçe Sarayı üç katlı simetrik planlıdır. 285 odası ve 43 salonu vardır. Sarayın temelleri kestane ağacı kütüklerinden yapılmıştır. Deniz tarafındaki rıhtımın yanı sıra kara tarafında da birisi çok süslü iki abidevi kapısı vardır. Bakımlı ve güzel bir bahçenin çevrelediği bu sahil sarayının ortasında diğer bölümlerden daha yüksek olan tören ve balo salonu yer alır. Büyük 56 sütunlu kabul salonu 750 ışıkla aydınlanan İngiliz yapımı 45 tonluk muazzam kristal avizesi ile ziyaretçilerin ilgisini çeker.


  Sarayın Muayede Salonu'nda yer alan 45 tonluk kristal avizeSarayın giriş tarafı Sultanın kabul ve görüşmeleritören salonunun diğer tarafındaki kanat ise harem bölümü olarak kullanılmıştır. İç dekorasyonu mobilyalarıipek halı ve perdeleri ve diğer tüm eşyası eksiksiz olarakorijinaldeki gibi günümüze gelmiştir. Dolmabahçe Sarayı mevcut hiçbir sarayda bulunmayan bir zenginlik ve ihtişama sahiptir. Duvar ve tavanlar devrin Avrupalı sanatkârlarının resimleri ve tonlarca ağırlığında altın süslemeleri ile dekore edilmiştir. Önemli oda ve salonlarda her şey aynı renk tonlarına sahiptir. Bütün zeminler birbirinden farklı çok süslü ahşap parke ile kaplıdır. Meşhur Hereke ipek ve yün halılar Türk sanatının en güzel eserleri birçok yerde serilidir. Avrupa ve Uzak Doğu'nun ender dekoratif el işi eserleri sarayın her yerini süsler. Sarayın pekçok odasında kristal avizelerşamdanlar ve şömineler bulunur.

  Dünyadaki saraylar içerisinde en büyük balo salonu buradakidir. 36 metre yüksekliğindeki kubbesinden ağırlığı 45 ton olan devasa kristal avize asılı durur. Önemli siyasi toplantılarda tebrik ve balolarda kullanılan bu salon önceleri alttaki fırına benzer bir düzen ile ısıtılırdı. Saraya kalorifer ve elektrik sistemi daha sonraları eklenmiştir. Altı hamamdan Selamlık bölümünde olanıoymalı alabaster mermerleri ile dekorludur. Büyük salonun üst galerileri orkestra ve diplomatlar için ayrılmıştır.


  Sarayın kristalden yapılmış billur korkuluklu merdivenleriUzun koridorlar geçilerek varılan harem bölümünde sultan yatak odaları ve sultanın annesinin bölümü ile diğer kadın ve hizmetkârlar bölümleri bulunmaktadır. Sarayın kuzey eklenti bölümü şehzadelere tahsis edilmiştir. Girişi Beşiktaş semtinde olan yapıgünümüzde Resim ve Heykel Müzesi olarak hizmet vermektedir. Saray Haremi'nin dış tarafında ise Saray Tiyatrosu Istabl-ı Âmire Hamlacılar Attiye-i Senniye Anbarları Kuşhane Mutfağı Eczahane PastahaneTatlıhane Fırınlar Un fabrikası Bayıldım Köşkleri bulunmaktaydı.


  Saray'ın Muayede Salonu'nun kapısıDolmabahçe Sarayı yaklaşık olarak 250.000 m²'lik bir alanda yer almaktadır.Saray müştemilatının neredeyse tamamıyla birlikte deniz doldurularak bu zemin üzerine 35 - 40 cm çapında 40 - 45 cm satrançvari aralıklarla meşe kazıklar çakılarak üzerine takviye edilmiş yatay hatıllarla bütünleştirilmiş 100 - 120 cm kalınlığında oldukça sağlam horasan harçlı döşek (radyojeneral) üzerine kagir olarak inşa edilmiştir. Kazık boyları 700 - 2700 m arasında değişmektedir. Yatay peşteban hatıllar ise 20 x 25 - 20 x 30 cm dikdörtgen kesitindedir. Horasan döşekler esas kütlenin 100 - 200 m dışına taşacak (ampatman) şeklinde oluşturulmuşlardır. Yıktırılan eski sarayların temel döşekleri tamir ettirilerek yeniden kullanılmıştır. Gayet sağlam olduklarından hiçbiri tasman yapmamış çatlama ve yarılma olmamıştır.

  Sarayın temel ve dış duvarları masif taştan bölme duvarları harman tuğlasından döşeme tavan ve çatılar ahşap olarak yapılmıştır. Beden duvarlarında takviye amacıyla demir gergiler kullanılmıştır. Masif taşlarHaznedar Safraköy Şile ve Sarıyer'den getirilmiştir. Stuka mermerle kaplanan tuğla beden duvarları somaki mermer plak veya kıymetli ağaçlardan faydalanılarak lambrilerle örtülmüştür. Pencere doğramaları meşe kerestesinden yapılmış kapılar maun ceviz veya daha kıymetli kerestelerden imal edilmiştir. Çıralı çam keresteler Romanya'dan meşe dikme ve hatıllar Demirköy ve Kilyos'tan kapı lambri ve parke keresteleri de Afrika ve Hindistan'dan getirtilmiştir.

  Alttan kızdırmalı alaturka stilinde inşa edilen kagir kubbeli hamamlarda Marmara mermeri Hünkâr hamamında ise Mısır alabaster cevheri kullanılmıştır. Pencerelerde özel imalatla ultraviyole ışınlarını geçirmeyen camlar kullanılmıştır. Özellikle padişahın kullanımında olan yerlerdeki duvar ve tavan süslemeleri diğer mekanlardakilere nazaran daha fazladır. Çatılarda toplanan kar ve yağmur suları dere ve oluklarla kanalizasyona bağlanmıştır. Kanalizsyon şebekesi kafi miktarda borularla kurulmuş atık sular çeşitli işlemlerle temizlenerek dört ayrı yerden denize akıtılması sağlanmıştır.

  Süslemeleri

  Dolmabahçe Sarayı'nın iç ve dış süslemeleri Batı'nın çeşitli sanat dönemlerinden alınan motiflerin birarada kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Barok Rokoko ve Ampir özelliğindeki motifler içiçe kullanılmıştır. Sarayın inşaatında Marmara Adaları'ndan çıkarılan maviye benzer bir renkteki mermer kullanılmış iç süslemede ise su mermeri billur somaki gibi kıymetli haiz mermer ve taşlarla çalışmalar yapılmıştır.Dış cephelerdeki süslemelerde olduğu gibi iç tezyinatta da eklektik (seçmeci) anlayış hakimdir. Sarayın duvar ve tavan süslemeleri İtalyan ve Fransız sanatçılar tarafından yapılmıştır.İç süslemelerde çoğunlukla altın tozu kullanılmıştır. Resimler sıva ve alçı üzerine yapılmış duvar ve tavan süslemelerinde perspektifli mimari kompozisyonlarla boyutlu yüzeyler meydana getirilmiştir.Sarayın iç dekoru tarih akışı içinde ilaveler yapılarak zenginleştirilmiş özellikle yabancı devlet adamı ve kumandanların hediyeleri ile salon ve odalar ayrı bir değer kazanmıştır.Séchan isimli yabancı bir sanatkar sarayın dekore edilmesinde ve döşenmesinde çalışmıştır. Avrupai stilde (Regence XV. Louis XVI. Louis Viyana-Thonet) ve Türk tarzındaki mobilyaların yanısıra saray odalarında görülen minder döşek ve şalteler alaturka hayat tarzının devam ettirildiğini göstermektedir. 1857 tarihli belgelerde Séchan'a başarısından dolayı nişan verildiği ve kendisine üçmilyon frank hakkının ödenmesi gerektiği açıklanmıştır.

  [​IMG]

  Sarayın İtalyan ve Fransız sanatçılar tarafından yapılmış tavan süslemeleri  Sarayın İtalyan ve Fransız sanatçılar tarafından yapılmış tavan süslemeleriDöşemelik ve perdelik kumaşların tümü yerli olup sarayın dokumahanelerinde üretilmiştir. Sarayın parkelerinin üzerini (yaklaşık 4.500 m²'lik bir alanı) 141 halı ve 115 seccade süslemektedir. Halıların büyük bir kısmı Hereke fabrikalarındaki tezgahlarda imal edilmiştir. Bohemya Bakara ve Beykoz avizelerinin toplam sayısı 36'dır. Ayaklı şamdanların bazı şöminelerinbillur merdiven korkuluklarının ve bütün aynaların malzemesi kristaldir. Sarayda ayrıca 581 tane kristal ve gümüşten yapılmış şamdan mevcuttur. Toplam 280 vazodan 46 tanesi Yıldız porseleni 59'u Çin 29'u Fransız Sevr 26'sı Japonya geri kalan diğerleri de muhtelif Avrupa ülkelerinin porselenleridir. Herbirinin ayrı bir özelliği olan 158 adet saat sarayın oda ve salonlarını süslemektedir. Yaklaşık 600 adet tablo Türk ve yabancı ressamlar tarafından yapılmıştır. Bunlar arasında saray baş ressamı Zonaro'nun 19 Abdülaziz döneminde İstanbul'a gelen Ayvazovsky'nin 28 tablosu da bulunmaktadır.

  [​IMG]

  Duvar ve kapıları

  Dolmabahçe Sarayı'nın kara tarafındaki aşılması oldukça güç duvarların ne zaman yapıldığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte sarayın bugünkü duvarlarının Beşiktaş Sarayı ile Dolmabahçe'de bulunan eski saray zamanlarında yaptırıldığı hususunda yabancı kaynaklar mevcuttur.

  Dolmabahçe adıyla meşhur padişah bahçesinin duvarı harabeye dönmüş böylece içindeki muhteşem binalar da devamlı toz duman içinde kalınca çalışkan ve gayretli Vezir-î Azam diğer bahçelerden daha fazla ihtişama layık buranın böylesine çirkin bir vaziyette olmasının sarayın şan ve şerefine zarar getireceği fikrindedir. Çünküburası gerek kara ve gerekse deniz yoluyla İstanbul'a gelen misafirlerin yolcuların ister dost ister düşman olsun dikkatlerini çeken bir yerdir. Bu duvarın onarımı ve yapımıyla sarayın Beşiktaş'ta bulunan diğeriyle bütünleşebileceği böylelikle eski itibarını koruyacağı bir ferman vasıtasıyla inşaatın yönetici ve idarecilerine bildirilmişti. Vezir-î Azam'ın üstün gayretleriyle saraydan Kabataş'a kadar bir duvar çekilmiştir. Fındıklı sakinleri daha önceleri Arap iskelesiyle Dolmabahçe ve Beşiktaş'a gitmekteyken iskele yerine bir liman yapılmış halk da Dolmabahçe'den geçmeye izinli olmuştur.  Dolmabahçe Sarayı'na gösterilen önem kara ve deniz tarafında bulunan kapılarda da görülmektedir. Çok süslü ve heybetli bir görünüme sahip kapılar sarayla bütünlük sağlar. Hazine kapısı bugün idare binası olarak kullanılan Hazine-i Hassa ile Mefruşat Dairesi arasında bulunur. Yuvarlak kemerli ve beşik tonozlu bölümü bu kapının esas kirişini oluşturur. Kapının iki kanadı demirden imal edilmiştir. Kapının girişinde her iki tarafta yüksek kaideler üzerinde ikiz sütunlar vardır. Hazine kapısının sağ ve solundaki kapılardan Hazine-i Hassa ve Mefruşat Daireleri'nin avlularına giriş sağlanmıştır. Kapının taçlandırılmış üst tarafında bulunan madalyonda oval şekil I. Abdülmecit'in tuğrası ve bunun altında da Şair Ziver'in 1855/1856 tarihli kitabesi yer alır. Kitabenin hattatı Kazasker Mustafa Efendi'dir.


  Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine KapısıHazine Kapısı'nın süslemesi daha ziyade kartuşlar askı çelenk inciyumurta dizileri istiridye kabukları motiflerinden oluşmaktadır. Üzerinde Abdülmecit'in tuğrasının bulunduğu Saltanat Kapısı koridorlu iki yüksek duvar arasında bulunur. Bir taraftan bayıldım bahçesine diğer taraftan da Hasbahçe'ye bakan kapının demirden yapılmış iki kanadı vardır. Abidevi bir görünümü bulunan kapının girişinde her iki tarafta da birer sütun vardır. Kapı büyük panolar içine alınmış madalyonlardan sonra ikiz sütunların kullanılmasıyla taçlandırılmıştır. İçte ve dışta ikişer kulesi vardır. Saltanat Kapısı yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekmektedir. Gerek Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete gelenler gerekse Boğaz turuna katılanlar tarafından hatıra fotoğrafları çekilmektedir.

  Bu iki kapıdan başka Koltuk Kuşluk Valide ve Harem Kapıları da sarayın kara tarafında özenle yapılmış kapılardır. Dolmabahçe Sarayı'nın deniz tarafına bakan cephesinde taçlı demir kanatlı madalyonlu bitki motifleriyle süslü birbirlerine dilimli parmaklıklarla bağlanmış beş yalı kapısı vardır.


  Bahçeleri

  [​IMG]


  Dolmabahçe Sarayı'nın Has Bahçesi


  Beşiktaş Hasbahçe ile Kabataş'taki Karabali (Karaabalı) bahçeleri arasında kalan koy doldurularak bahçeler birleştirilmişti. Bu bahçelerin arasına inşa edilen Dolmabahçe Sarayı'nın deniz ile kara tarafındaki yüksek duvar arasında kalan alanda oldukça bakımlı bahçeleri bulunur. Hazine Kapısı ile saray girişi arasındaki kareye yakın dikdörtgen şeklindeki Has Bahçe Mabeyn veya Selamlık Bahçesi adlarıyla da tanınmaktadır. Avrupai tarzda düzenlenmesi yapılan bahçenin ortasında büyük bir havuz bulunur. Muayede salonunun kara tarafında kalan Kuşluk Bahçesi ise adını Kuşluk Köşkü'nden almıştır.

  Dolmabahçe Sarayı'nın Harem Dairesi'nin kara tarafında bulunan Harem Bahçesi'nde oval havuz ve geometrik şekillerle düzenlenmiş tarhlar bulunur. Deniz tarafındaki bahçeler Has Bahçe'nin devamı sayılır. Büyük Yalı Kapısı'nın iki yanında yer alan tarhların ortasında birer havuz vardır. Tarhların geometrik şekillerle düzenlenmesisüslemede fener vazo heykel gibi objelere yer verilmesi bahçelerin de ana yapı gibi batı etkisi altında kalındığını gösterir. Sarayın bahçelerinde daha ziyade Avrupa ve Asya kökenli bitkiler kullanılmıştır.

  [​IMG]

  Mabeyin Dairesi önündeki Has Bahçe'de yer alan havuz


   
 2. Uygu

  Uygu New Member  Hamamları

  Sarayın selamlık kısmında bulunan Somaki Hamam'ın dinlenme odasındaki iki pencere denize bakar. Çini sobamasa ve koltuk takımlarının bulunduğu bu odadan tavanı haçvari motifli filgözleriyle kaplı antreye geçilir. Sol tarafta tuvalet ve karşıda somaki mermerden yapılmış çeşme bulunur. Antrenin sağından masaj odasına geçilir. Buranın aydınlanması iki büyük pencereyle filgözleriyle sağlanmıştır. Gece aydınlatmalarının masaj odasına geçilen kapının sağ ve sol taraflarındaki camekan bölmelere konulan lambalarla yapıldığı görülmektedir. Barok tarzda yapılan hamamın duvarları yaprak kıvrımlı dal ve çiçek motifleriyle süslenmiştir. Girişin sağ ve solunda somaki kurnalar vardır ayna taşlarının işçiliği dikkat çeker.

  [​IMG]

  Saray'ın Selamlık Dairesi'nde yer alan Sultan Hamamı'ndan görünüm

  Dolmabahçe Sarayı'nın Harem Dairesi'nde yer alan bir hamamdan görünümHaremde bulunan Çinili Hamam'a küçük bir koridordan geçilir. Sağda hamamın tuvaletine girilen antrede ayna taşı çiçek motifleriyle süslübronzdan yapılmış bir çeşme bulunur. Sade bir tuvaleti vardır. Koridorun sonunda iki büyük pencereli ve tavandaki filgözleriyle aydınlanması sağlanan masaj odasında oturma yerleri vardır. Ayrıca burada Kütahya yapımı sıraltı tekniğiyle imal edilmiş sekiz çini parçasından oluşan ve her bir çini parçasında şamdan bulunan bir masa mevcuttur. Geceleri sekiz adet mumla bu mekanın aydınlatıldığı anlaşılmaktadır. Masaj odasının duvarları 20 x 20 cm çiçek demeti desenli seramiklerle kaplıdır. Girişin sol tarafındaki mermer kurnanın ayna taşı Barok tarzındadır. Sıcaklık bölümüne geçilirken kapının iki tarafındaki duvar içinde kalan cam bölmeler kandiller için yapılmıştır. Buradaki üç kurnadan sağ ve soldakilerinin ayna taşları mermer oymalı olup Barok tarzındadır. Girişin karşısında bulunan bronz çeşmeli kurna diğerlerinden daha büyüktür. Tavandaki geometrik şekillerle meydana getirilen filgözleri mekanın aydınlatılmasını sağlar. Duvarlar papatya desenli seramiklerle kaplanmıştır.

  Alt katta bulunan diğer bir hamam da Harem Hamamı adıyla tanınır. Aydınlanması tepe camlarıyla sağlanan hamamın sıcaklığında üç kurna vardır. Banyo şeklindeki Atatürk'ün hamamına salondan girilir. Yıkanma yerinin sağ tarafında bir küvet sol tarafında ise musluk ile tuvalet bulunmaktadır. Girişin karşısında kurşun vitraylı pencere bulunmaktadır. Soldan dinlenme odasına geçilir. Burada ilaç dolabı masa ve bir sedir bulunur. Sol tarafta ayna taşı çiçek motifleriyle süslü bir çeşmeyle yine sol tarafta koridora bir çıkış vardır  Aydınlatma ve ısıtma

  İnönü Stadyumu'nun bugünkü bulunduğu yerde GazhaneDolmabahçe Sarayı'nın aydınlatma ve ısıtılması için kullanılmıştır. Dolmabahçe Gazhanesi 1873'e kadar Hazine-i Hassa tarafından yönetilirken daha sonraları Fransız Havagazı Şirketi'ne devredilmiştir. Bir süre sonra da şirketin yönetimi Belediye'ye geçmiştir. Havagazıyla aydınlatma yalnızca sarayda olmamış İstanbul'un bazı semtleri de Gazhane'den yararlanmıştır.

  Muayede Salonu'nun ısıtılması değişik bir teknikle yapılmaktaydı. Salonun bodrumunda ısıtılan havagözenekli sütun kaidelerinden içeriye veriliyor böylelikle kubbeli büyük mekânda 20°C'ye varan bir sıcaklık elde ediliyordu. Sultan Reşad döneminde saraydaki gazlı lambaların aslî görünümleri korunarak elektrikle çalışır hale dönüştürülmüştür. Bu döneme kadar ısıtmada şömineler çini sobalar mangallar vasıtasıyla olurkenbunların yerini kalorifer almıştır.


  Alıntı
   
 3. Emma

  Emma New Member

  Teşekkürler
   
 4. Uygu

  Uygu New Member

  Ben teşekkür ederim Emma:))

  Alkane:))
   
 5. çitlenbikk

  çitlenbikk Well-Known Member

  teşekkürler uygu emeğine sağlık
   
 6. nur tanesi

  nur tanesi New Member

  Sayende çocukluğuma gittim. Askerler hiç hareket etmeden duruyorlar ya hep güldürmeye çalışırdık, bazen başarır bunu da marifet sayardık. Soğuk ve yağmurlu havalarda çok acırdık askerlere. Şimdi cam yaptırmışlar galiba. Teşekkürler.
   
 7. Uygu

  Uygu New Member

  Çitlenbik,selamlar sevgiler:))

  Nur tanesi..Teşekkürler benden :))
   

Bu Sayfayı Paylaş