Fiilden Ad Yapan Ekler

'Türkçe-Edebiyat' forumunda Uygu tarafından 8 Eki 2012 tarihinde açılan konu

 1. Uygu

  Uygu New Member  Kök ya da gövde durumundaki fiillere gelerek onlardan adlar türeten eklerdir.

  –ce (–ca –ce)
  düşünce eğlence söylence sakınca

  –gen (–gan –gen –kan –ken)
  kaygan üretken girişken alıngan kırılgan sıkılgan çalışkan saldırgan atılgankonuşkan unutkan iletken değişken çekingen girişken

  –ge (–ga –ge –ka –ke)
  bilge süpürge kavurga bölge bileşke gösterge

  –gi (–gı –gi –gu –gü –kı –ki –ku –kü)
  atkı askı sürgü çizgi keski çalgı duygu görgü saygı bilgi sevgi dergi örgü vurgusalgı vergi bitki yetki bulgu baskı

  –gin (–gın –gin –gun –gün –kın –kin –kun –kün)
  üzgün yorgun bezgin bitkin seçkin dalgın şaşkın olgun küskün durgun pişkinyangın soygun bozgun bilgin

  –i (–ı –i –u –ü)
  gezi kazı gömü koşu soru korku koku örtü yazı doğu batı sayı takı artı açı ölüsıkı dolu

  –ici (–ıcı –ici –ucu –ücü)
  yanıcı dondurucu patlayıcı kalıcı kesici yazıcı yıkıcı kavurucu satıcı alıcı vericiüzücü sıkıcı ısıtıcı soğutucu kırıcı sürükleyici besleyici izleyici

  –ik (–k –ak –ek –ık –ik –uk –ük)
  durak konak tapınak ölçek uçak batak tarak bıçak kaçak dilek istek yatak adakparlak titrek yıkık düşük sökük yanık yenik uyuşuk kırık soğuk dişlek konukşımarık ılık öksürük çürük

  –m (–m –ım –im –um –üm)
  yaşam doğum ölüm üretim tüketim seçim durum gelişim uçurum bakım onarımbiçim kesim alım satım dilim içim pişirim

  –n (–n –ın –in –un –ün)
  tütün esin basın yayın yığın ekin sorun yazın dizin sayın

  –nç (–(ı)nç –(i)nç –(u)nç –(ü)nç –ç)
  bilinç övünç sevinç basınç inanç korkunç gülünç iğrenç utanç kazanç

  –nti (–(ı)ntı –(i)nti –(u)ntu –(ü)ntü; –tı –ti –tu –tü)
  gezinti sarsıntı silinti kazıntı süprüntü (süpür–üntü) kırıntı döküntü çalıntı ayrıntı (ayır–ıntı) saplantı bağlantı yaşantı kalıntı görüntü sıkıntı özenti

  –iş (–ış –iş –uş –üş)
  buluş açılış kapanış kurtuluş yağış dönüş uçuş gösteriş yanlış (yanıl–ış) dikiş kaçış

  –t (–t –ıt –it –ut –üt)
  taşıt geçit umut yapıt yazıt kesit anıt sarkıt dikit konut yakıt yapıt

  –me (–ma –me)
  okuma yazma uçurtma dondurma kavurma dinlenme kazma

  –mek (–mak –mek)
  yemek içmek gülmek uyumak çakmak

  –ti (–tı –ti –tu –tü)
  karartı ürperti belirti bağırtı sarartı (sarı–ar–tı) doğrultu

  –e (–a –e)
  süre sapa yara doğa kısa çevre (çevir–e)

  –men (–man –men)
  yönetmen okutman belletmen öğretmen eğitmen sayman seçmen göçmen şişman

  *
  Alıntı


   

Bu Sayfayı Paylaş