Frigya Sanatı

'Güzel Sanatlar' forumunda Uygu tarafından 28 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. Uygu

  Uygu New Member  Anadolu'da M.Ö. 750'lerde, siyasî birliklerini kuran Friglerin bilinen ilk kralları, ülkenin başkenti Gordion'a adım veren Gordias’tır. Daha sonra ba*şa geçen Midas, Friglerin her bakımdan en ünlü krallarıdır (bkz. Res.26). Onun zamanında ülke batıda Kütahya'dan, doğuda Kızılırmak'a; kuzeyde Ankara'dan, güneyde Denizli'ye kadar genişlemiştir.Persler tarafından ortadan kaldırılmışlardır (M.Ö. 546).

  Frigler eski Anadolu geleneklerini benimseyip sürdürmüşlerdir. Bunun başta gelen örneği Ana Tanrıça'ya olan bağlılıktır. Kybele (Kibele) adı veri*len bu tanrıçaya ait pek çok yerde tapınaklar yapılmıştır. En büyük tapınak merkezi ise Pessinus (Balahisar)'dadır. Başkent Gordion (Yassıhöyük) ve Balahisar'dan başka; Alişar, Alacahöyük, Kültepe, Boğazköy, Midas, Pazar*lı, Eskiyapar, Maşathöyük Friglerin önemli merkezleridir

  Mimari:

  Yapı malzemesi olarak kerpiç, ahşap ve taş kullanılmıştır. Gordion'daki bütün yapılar megaron plânlıdır. Boğazköy'*deki evler de kısaltılmış me*garon biçiminde yapılmış*lardır.Bazı binaların tabanları çakıl taşı mozaiklerle döşen*miş, duvarları geometrik de*senli pişmiş levhalarla süs*lenmiştir. Damların üstüne boynuz biçiminde çıkıntılar,kapılara ise oyma süsler yapılmıştır.

  Friglerin ölüle*rini gömdükleri ka*ya mezarları ile tümülüsler; bu toplu*mun mimarîsi hak*kında bilgi edine*bildiğimiz önemli buluntular arasın*dadır. Kayalara oyu*larak yapılan ve Ana Tanrıça (Kybele)ya adanan anıtkaya mezarlar, be*şik çatılı ve dik dörtgen cepheli olarak tammlanmışlardır.

  En ünlüsü Eskişehir yakınında bulunan anıtkaya mezardır.Tümülüs, ağaç gövdeleri, taş ve mo*lozlarla yapılıp, üzeri toprakla örtülen büyük mezar odasıdır. Bunlardan en büyüğü Gordion'daki "Büyük Tümlüs"tür.

  Heykel:

  Sayıları az da olsa, çeşitli yerlerde bulunan Ana Tan*rıça (Kybele) heykelleri, Friglerin hey*kel sanatında oldukça usta olduklarım göstermektedir Heykel yapımında Erken İyon sanatından etki*lendikleri sanılmaktadır. Geç Hitit ve Asur sanatımn etkisinin görüldüğü Frig kabartmaları, ortostat biçiminde yapıl*mış; at, boğa ve sfenks figürlerle işlen*mişlerdir (Fidanlık mevkii-Ankara).

  Küçük Sanat Eserleri:

  Frigler, özellikle madencilik ve ağaç oymacılığında ileriydiler. Tümülüslerden çıkarılan ağaç masa takımları, dünyanın en güzel mobilya ürünleri arasında sayılır Çok sayıda ele geçen ve fibula denen süslü çengelli iğneler, Friglerin buluşudur Gordion'da bulunan kulpları boğa başlı kazanlar, Urartu etkisi taşısalar da, kendi anlayışlarının katıldığı yeni bir biçim anlayışında yapılmışlardır.

  Dokumaların üstünlüğü, eski metinlerin konusu olmuştur. Frig kilimleri, dönemin ticarî malları arasın*daydı. Nakış işleme sanatım da onların orta*ya koydukları sanılır.Çarkta biçimlendirilen Frig seramiği, tek renkli ve çok renkli boya bezekli olmak üzere iki gruba ayrılır. Siyah ya da gri renk astarlı ve tek renkliler, madenî kapların etkisinde kalınarak yapılmıştır. Örnekleri çok yaygındır. Geometrik şekil ve hayvan motif*leriyle süslenmiştir.


  Alıntı


   

Bu Sayfayı Paylaş