Görsel Sanatın Dalları Nelerdir - Güzel Sanatlar

'Türkçe-Edebiyat' forumunda sha. tarafından 5 Eki 2010 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  Genel bir anlatışla, düşünülen bir şeyi meydana getirmek özelliğindeki bilgilerin uygulanmasına ve o işi meydana getirmek için bilgi ve zekânın kullanılmasına denir. Sanatın niteliği üzerinde filozoflar ve düşünürler çeşitli açıklamalarda bulunmuşlardır. Bazı filozof ve düşünürlere göre sanatın niteliğinde iyi, güzel ve gerçek vasıfları vardır ve sanatın fayda ile ilgisi bulunur. Bazı filozoflar ise, sanatın fayda ile bir ilgisi olmadığını, sanatın, sanat için olduğu, sanatta hiç bir maddî fayda aramaması gerektiği görünüşünü savunurlar. Bu görüşü savunanlar, güzel bulduğumuz bir çok şeylerin faydalı olmadıklarını söylerler. Bazı filozof ve düşünürler ise, sanatta güzel le birlikte, iyi, fayda ve gerçek vasıflarının da bulunduğunu söylerler.


  Sanat, insandaki güzeli sevmek ve ondan zevk almak duygusundan doğmuştur. Vücudun gelişmesi için gerekli besin maddeleri gibi, insan ruhunun da gelişmesi için sanata ihtiyaç vardır. Sanatlar, genel olarak iki büyük sınıfa ayrılır: a - Mekanik sanatlar, b - Güzel sanatlar.

  Mekanik sanatlar, elle ve âletlerle yapılan sanatlardır. Dokumacılık, duvarcılık, dülgercilik, marangozluk, demircilik gibi. Fakat bu mekanik sanatlara, Türkçede çoklukla zanaat kelimesi karşılık olarak kullanılır.

  Güzel sanatlar, estetik duygular uyandıran, güzellikle ilgili sanatlardır. Güzel sanatlar, başlıca yedi şubeye ayrılır.

  Sanat Nedir Sanat Dalları Nelerdir

  Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sözcüğün bugünkü kullanımı, batı kültürünün etkisiyle, ingilizcedeki 'art' sözcüğüne yakın olsa da halk arasında biraz daha geniş anlamda kullanılır. Gerek İngilizce'deki 'art' ('artificial' = yapay), gerek Almanca'daki 'Kunst' ('künstlich' = yapay) gerekse Türkçe'deki Arapça kökenli 'sanat' ('suni' = yapay) sözcükleri içlerinde yapaylığa dair bir anlam barındırır. Sanat, bu geniş anlamından Rönesans zamanında sıyrılmaya başlamış, ancak yakın zamana kadar zanaat ve sanat sözcükleri dönüşümlü olarak kullanılmaya devam etmiştir. Buna ek olarak Sanayi Devrimi sonrasında tasarım ve sanat arasında da bir ayrım doğmuş, 1950 ve 60'larda popüler kültür ve sanat arasında tartışma kaldıran bir üçüncü çizgi çekilmiştir.

  Biçim verilen malzeme değiştikçe, sanatın değişik adlara ayrılması mümkün olabiliyor. Ancak, sanatı çeşitlendirirken sadece malzeme yönüyle sınıflandırma yapmak mümkün değildir. Malzemenin yanı sıra, ifade ediş biçimi veya daha kapsamlı bir ifadeyle yaratıcılık, bu sınıflandırmada önemli bir etkendir. Sözgelimi, bir heykeltıraş da ağaca biçim verebilir, bir marangoz da... Fakat heykeltıraşın ağaca biçim verişteki ifade tarzı ile, marangozun biçimlendirmesindeki ifade tarzı aynı değildir. Heykeltıraş biçimlendirmesini alışılmışın dışında, yeni ve özgün bir biçimde yaparken, marangoz ise alışılmış, bilinen veya tekrar edilen bir biçimlendirme yapar.

  Bu bakımdan sanat genel olarak önce iki gruba ayrılır
  a) Pratik sanatlar / endüstriyel sanatlar (zanaat),
  b) Güzel sanatlar.

  Güzel sanatlar deyince aklımıza, insan yaratıcılığı, insanın ilk çağlardan bu yana kendini ifade ettiği, tam yetkinleşemediği dönemlerde, çizgi, boya, kil yoluyla içini döktüğü biçimler, desenler, çeşitli oluşumlar geliyor. Yetkinleştiği dönemlerde ise, örnekler çok çeşitli. Sözgelimi, ünlü Rönesans sanatçıları, yapılar, anıtlar, köprüler, müzeleri dolduran resimler, sonra şiirler ya da Mimar Sinan'ın camileri, çeşmeleri, köprüleri .. Derken günümüzün sanat eserleri, insan aklıyla duygularının estetik beğenisiyle yaratıcı gücünün ortaya koyduğu, bilim ve teknolojinin de en üst seviyelerindeki çağımız sanatçılarının sanat ürünleri : Çağdaş resim, heykel, roman, tiyatro, sinema, çelik ve cam yapılar, incecik kullanım eşyaları, sesin, ışığın, rengin, oyun gücünün birleştiği büyük sahne olayları, türlü tasarımlar.  Acaba güzel sanatları nasıl sınıflandırabiliriz


  Geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki biçimde sınıflamak, bize bazı kolaylıklar getirebilir.

  Geleneksel sınıflama, güzel sanatları, hitap ettiği duyu organlarına göre sınıflar. Sözgelimi "görsel sanatlar" (plâstik sanatlar), göze ve görmeye dayanan sanatları, resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta topluyor. Fonetik sanatlar, müzik ve türleri ile edebiyatı; ritmik sanatlar ise, hem görme ve hem de hareketle ilgili olan sinema, opera gibi sanatları kapsamaktadır.
  Ancak, bu sınıflandırmanın ister istemez dışında kalabilen bazı türler de olabiliyordu. Sözgelimi, karikatür veya seramik gibi. Bu sebeple, daha çağdaş bir sınıflandırmaya gerek duyulmuştur. Bu sınıflama, söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekniği gözönünde bulundurulmaktadır. Buna göre, şöyle bir sınıflandırma yapılabilir :

  Yüzey Sanatları : Tüm iki boyutlu sanat çalışmaları, yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlardır: Resim ve türleri ( yağlı boya, sulu boya, baskı sanatları, afiş, grafik çizimler ), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, batik, süsleme vb.

  Hacim Sanatları : Üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Sözgelimi heykel, seramik, anıtlar gibi.

  Mekân Sanatları : İç ya da dış mekânı içine alan ya da düzenleyen sanat dallarıdır. En başta mimarî olmak üzere (bahçe mimarîsi, peyzaj mimarîsi), çevre düzenlemesi gibi mekâna ilişkin tüm tasarım çalışmaları.

  Dil Sanatları : Edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır: Roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb. gibi.

  Ses Sanatları : Müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır : Halk müzikleri, klâsik müzikler gibi.

  Hareket Sanatları : İnsanın, bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır: Bale, dans türleri, halk dansları, pandomim vb.

  Dramatik Sanatlar : İnsanın, eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır: Tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatları, sinema, gölge oyunu gibi türleri buna örnek olarak gösterebiliriz.

  GÖRSEL SANAT NEDİR
  Görsel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızcada beaux arts olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için kullanılmıştır. Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına gelir.

  Güzel sanatlar teriminin ortaya çıkışındaki motivasyon, resim, heykel gibi görsel sanat dallarını; tekstil, seramik gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmaktı. Buradaki "güzel", sanat eserinin niteliğini değil, disiplinin estetikle bağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır. Günümüzde icra edilen ve sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağdaş sanat eserleri için açıklayıcı ve kapsayıcı olmadığından, buna alternatif olarak görsel sanatlar tabiri kullanılmaktadır.

  GÖRSEL SANATIN DALLARI NELERDİR


  Resim
  Soyut
  Natürmort
  Figüratif
  Nü (Çıplak)
  Portre
  Slayt
  Duvar Boyama
  Önemli Ressamlar ve Eserleri


  Özgün Baskı
  Gravür
  Serigrafi
  Taş Baskı
  Ağaç Baskı
  Özgün Baskı Sanatçıları


  Heykel
  Rölyef
  Büst
  Anıt Heykeller
  Sanatçılar ve Eserleri


  Seramik ve Cam


  Fotoğrafçılık
  Teknik Bilgiler
  Sanatçılar ve Çalışmaları  Grafik
  Karikatür
  Illustrasyon
  Manga
  Animasyon
  Çizgi Film
  Çizgi Roman
  Anime
  Amblem/logotype
  Grafik, Resim, 3d Yazılımları  Geleneksel Sanatlar / Geleneksel El Sanatları- Zanaatlar
  Süsleme Sanatları
  Ebru
  Tezhip
  Hat Sanatı
  Minyatür
  Kalemişi
  Bezeme
  Mozaik
  EL YAZMALARI


  Hammaddesi Metal Olan Geleneksel Sanatlar
  Demircilik
  Bakırcılık
  Bıçakçılık
  Altın - Gümüş İşleri
  Telkari
  Savat


  Hammaddesi Toprak Olan Geleneksel Sanatlar

  SERAMİK
  ÇİNİ
  ÇÖMLEK


  Hammaddesi Tahta-Ağaç Olan Geleneksel Sanatlar
  Ağaç - Ahşap İşçiliği
  Baston Asa
  Müzik Aletleri Yapımı
  Semercilik
  Kaşıkçılık


  Hammaddesi Taş Olan Geleneksel Sanatlar
  Taş İşçiliği (Mimaride kullanılan Taş İşçiliği, Çeşmeler, Mezar Taşları)
  Mermer İşçiliği
  Süs Taşları İşçiliği
  Lüle Taşı İşçiliği
  Oltu Taşı İşçiliği


  Hammaddesi Cam Olan Geleneksel Sanatlar


  Hammaddesi Hayvansal Olan Geleneksel Sanatlar


  Hammaddesi Hayvansal Lif Olan Geleneksel Sanatlar
  1)Kimyasal Yapılarına Göre:
  2)Hayvandan Elde Ediliş Şekillerine Göre:
  3)Lif Uzunluğuna Göre:
  Yün ve Kıllar


  Hammaddesi Hayvansal Deri Olan Geleneksel Sanatlar

  Yemenicilik
  Çarık
  Cilt İşleri
  Kat'ı
  Gölge Oyunu Tipleri
  Tarım, Mutfak Araçları Yapımı
  Kemik , Boynuzdan Yapılan El Sanatları
  Aksesuar İşleri


  Hammaddesi Bitkisel Lif Olan Geleneksel Sanatlar
  Hasır Dokuma
  Sepet Örücülüğü
  Nazarlık


  İşlemeler


  Örgüler
  Yöresel örgüler
  Oyalar
  Çoraplar


  Dokumalar

  1)Mekik Dokumalar:Kumaş Dokuma, Siirt Battaniyesi, Kolan, çarpana dokuma
  2)Kirkitli Dokumalar:
  A)Kirkitli Düz Dokumalar:Kilim, Cicim, Zili (sili), Sumak

  B)Kirkitli Havlı dokumalar:Halı

  3)Mekiksiz Dokumalar:palaz, Kolan, çarpana (kartlı, kartsız dokumalar)
  4)Dokusuz Dokular (Keçe)


  Sıkıştırma İşleri (Keçe)
  -Tepme Keçelerin Tarihi Gelişimi, Renk, Desen, Teknik ve Kullanım Özellikleri

  Geleneksel Sanatlarda Renk, Desen, Boyamacılık

  Türk El Sanatları Tanıtma Derneği

  Ayrıca;

  Temel Tasarım
  Sanatın Elemanları :Çizgi,Renk,Biçim,Form,Doku,Valör,Espas.
  Sanatın İlkeleri : Denge,Ritm,Hareket,Zıtlık,Bütünlük,Vurgu,Motif.


  Görsel Tasarım İlkeleri
  Şekil - Zemin Anlatımları
  Görsel Ritm
  Zıtlık
  Egemenlik-Odak Noktası
  Düzlem
  Görsel Denge


  Görsel Tasarım Öğeleri

  Leke
  Nokta
  Hacim
  Çizgi
  Renk
  Doku
  Biçim
  Ölçü


  Biçimlendirme Teknikleri (2 Boyutlu)
  Karakalem
  Füzen
  Marker
  Sulu Boya
  Pastel Boya
  Guvaj Boya
  Kuru Boya
  Yağlı Boya
  Akrilik
  Lavi
  Baskıresim
  Parmak Boya
  Kolaj
  Vitray
  Karışık Teknik
  Grafiti Sanatı
  Batik
  Fresk


  Biçimlendirme Teknikleri (3 Boyutlu)
  Origami
  Mask
  Mozaik
  Büst
  Artık Malzemeler
  Maket


  Mimari
  Dönemler, Üsluplar ve Eserler
  Mimarlar


  Sanat Haberleri


  Sergi, Organizasyon, Sanat Galerileri


  Görsel Sanatlar Yayınları


  Görsel Sözlük
   

Bu Sayfayı Paylaş