Her güne bir hadis....

'Din ve İslam' forumunda zipper tarafından 4 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. zipper

  zipper quae nocent docent

  Hadis Nedir?

  Hadis, İslam dininde, Hz. Muhammed’in değişik olaylar ve sorunlar karşısında inananları aydınlatmak, Kur'an'ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği iddia edilen sözler bütünüdür.
  Hadis'in içerikleri, genel olarak, aslı içeriği olan 'Metin' ve Ravi (rivayet edenler)'nin adlarını sıralanan 'İsnâd' olmak üzere iki bölümden ibarettir. Hadis âlimleri Hadis kavramını "Peygamber'in söz, fiil ve takrirleri" şeklinde tarif ederler.
  Hadis, dinî bilim olarak, bu çerçeve içinde, Hz. Muhammed’in sözleri ile davranışlarını, eylemlerini aktaran bilgileri derleyen, bu bilgileri yazılı bir biçimde düzenleyip sınıflandırarak inceleme çabasına karşılık gelir.

  Kapsamı
  1. Hz. Muhammed'in (Kur'ân'da tesbit edilmiş olan vahyin dışında) söylemiş olduğu rivâyet edilen sözleri,
  2. Onun yazdırmış olduğu mektuplar ve evrâk,
  3. Hz. Muhammed'in vasıflarını haber veren rivâyetler,
  4. Hz. Muhammed'in bir olay karşısında izhâr ettiği tutumunu ve tavrını anlatan rivâyetler,
  5. Hz. Muhammed'in hâl-i hayâtında vuku bulmuş bir olaya şâhid olanların rivâyetleri,
  Hadis ilminin ve hadis teriminin kapsamını oluşturur.

  peygamberimiz (sav)buyurmuştur ki:

  ''Allah bu dini zatı için özel olarak seçmiştir. Dininize ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır.
  Dikkat edin! Dindarlığınızı bu iki nitelikle süsleyin.''

  Hadis (Taberani).


   
  perihan58 bunu beğendi.
 2. zipper

  zipper quae nocent docent

  Numan bin Beşir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Dikkat! Kuşkusuz ki insanda bir organ vardır. Eğer o iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozuk olursa, bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir!’ buyurdu.”

  Buhari 1/206, Müslim
   
 3. zipper

  zipper quae nocent docent

  Mümin kişi onu bunu çekiştirip kötüleyen, ona buna lanet eden, sözü ve davranışı bozuk ve ağzı bozuk kimse değildir.

  | Hz. Muhammed (S.A.V)
  (Buhârî, Edeb: 38)
   
 4. alkane

  alkane Well-Known Member

  Âişe (r.anhâ)’dan; Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:  “Hiç bir (günah) yoktur ki tevbesi (dönüflü) olmasın.

  Ancak kötü ahlâk sahibi hariç. Zira o, bir günahtan tövbe
  eder, döner ondan daha kötüsünü işler.”

  (Taberânî, el-Mu’cemü’s-Sa¤îr, I, 200)


   
 5. zipper

  zipper quae nocent docent

  "Erkek, ev işlerinde hanımına yardım etmelidir.Nitekim bir hadis-i şerifte:"Bir kimsenin karısına evde yardım etmesi Allah'ın gazabını kaldırır.Hayırlarını ve derecesini artırır.Evinde hizmet görüp, bundan utanmayan kimsenin adı şehitler defterine kaydedilir.Gece ve gündüz Cenab-ı Hak ona şehit sevabı ihsan eder.Her bir adımı başına bir hac bir umre sevabı verilir ve vücudunda bulunan tüylerin sayısınca cennette ona bir şehir ihsan olunur." buyulur. Efendimiz diğer bir hadislede ev işlerinde karısına yardım edenlere Allah Teala'nın peygamberlerden Eyüp(a.s),Davut(a.s), Yakup(a.s) ve İsa (a.s) sevapları kadar sevap ihsan edeceği haber verir."

  (Camiu's-Sagır, Mefatih-ül- Cinan)
   
 6. zipper

  zipper quae nocent docent

  Göz yaşarır, kalp hüzünlenir.
  Fakat biz Rabbimizin râzı olmayacağı bir şey söylemeyiz...

  | Hz. Muhammed (S.A.V)
  (Beyhaki ve İbni Mâce rivayeti)
   
 7. zipper

  zipper quae nocent docent

  Seninle münasebetini kesmiş olan akrabanı ziyaret et.
  Sana kötülük edene iyilik et.
  Aleyhine bile olsa doğruyu söyle(mekten çekinme).

  Ravi: Muhtaru'l - Ehadis
   
 8. alkane

  alkane Well-Known Member

  Hz. Peygamber (sav) efendimiz şöyle istiaze ederlerdi: "Allah'ım! Aczden, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Keza, kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım."
  Kaynak: Buhari, Da'avat 38, 40, 42, Cihad 25; Müslim, Zikr 52, (2706); Tirmizi, Da'avat 71, (3480, 3481); Eb
   
 9. Uygu

  Uygu New Member

  Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, kendisine yapılan bir iyiiğe karşı, bunu yapana: "Cezakellahu hayran (Allah sana hayırlı mükafaat versin)" derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur." Üsame İbnu Zeyd - Kütübü sitte hadis no: 981

  *


  Allah razı olsun
   
 10. alkane

  alkane Well-Known Member

  İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.
  Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58.
   
 11. zipper

  zipper quae nocent docent

  ‎"Iki kardes bir araya gelen iki el gibidir biri ötekini, öteki diğerini yıkar.''

  Buhari (Hadis-i serif)
   
 12. Uygu

  Uygu New Member

  "İki göz vardır ki, Cehennem ateşi onlara dokun(a)maz:
  Birisi Cenâb-ı Allah’a duyduğu saygı ve haşyetten dolayı hep ağlayan Hak erinin,
  diğeri de Allah yolunda nöbet tutan yiğidin gözleridir."

  (Tirmizi, Fezâilül-cihâd, 12)
   
 13. Uygu

  Uygu New Member


  Bütün ihtiyaçlarımı karşılayan ve beni barındıran, beni yedirip içiren, bana lutufta bulunan ve bana bol bol veren Allah’a hamd olsun. Her hâlukârda Allah’a hamd olsun.

  Hazreti Muhammed (asm)  [​IMG]
   
 14. Uygu

  Uygu New Member

  [​IMG]

  "İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür."

  Hz.Muhammed
   
 15. Uygu

  Uygu New Member

 16. Uygu

  Uygu New Member
  Cennete çok ağaç dikin. Çünkü onun suyu tatlı, toprağı güzeldir.(Yani verimi çoktur.Çok sevap meyvesi alınır). Cennetin ağaçlarından biri olan


  La havle ve la kuvvete illa billah


  cümlesini çok söyleyin.

  Hadis (Taberani).

   
 17. fire

  fire <b>Özel Kalem</b>

  [​IMG]
   
 18. zipper

  zipper quae nocent docent

  ”Müminler; birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkat göstermekte tek vücut gibidir.” [Hz.Muhammed (sav)]
   
 19. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]

  Evlat kokusu cennet kokusudur...

  ( Hadis-i Şerif )
   
 20. alkane

  alkane Well-Known Member

Bu Sayfayı Paylaş