İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Anadolu Lisesi Sınavına Çalışma Soruları

'Matematik' forumunda Pl1 tarafından 31 Eki 2012 tarihinde açılan konu

 1. Pl1

  Pl1 Mary Poppins Site Yetkilisi

  1.Erkek basketbol takımı ile kadın basketbol takımı aynı sayıda oyun oynadı. Kadın basketbol takımı kendi oyunlarının 3/5'ini, erkek basketbol takımı kendi oyunlarının 5/8'ini kazandı. Basketbol oyunlarının kaçta kaçı takımlar tarafından kazanıldı? Cevap: 3/5

  2. Naim, parasının 3/5'ini harcadı. Kalan parasının 2/3'ünü borç verdi. Kalan 42 milyon lirası ile bağış makbuzu aldı. Naim'in kaç lirası vardı? Cevap: 315 milyon

  3. Bir sayı %25 arttırılıyor. Bulunan sayı %16 azaltılıyor. Elde edilen sayı, orijinal sayıdan 1 fazla ise orijinal sayıyı bulunuz. Cevap: 20

  4. 4 ten 4, 16 dan 52, 40 tan 148 elde edilirse, n den (n cinsinden) kaç elde edilir? Cevap: 4n-12

  5.Bir dikdörtgensel kutunun farklı üç yüzünün alanları 54, 72 ve 108 birim kare ise bu kutunun hacmi kaç birim küptür? Cevap: 216 birim küp

  6. Düzgün bir altıgenin çevrel çemberinin yarıçapı 10 cm ise altıgenle çemberin çevre farkını bulunuz. =3,14 alınız. Cevap: 2,8

  7. İlk 160 pozitif tamsayıdan kaç tanesi en küçük 3 asal sayıya tam olarak bölünebilir? Cevap: 5

  8. Rakamları toplamı tam kare olmayan ve 100 'den büyük olan ilk tamkare sayı kaçtır? Cevap:256

  9. 1/4 kesrinin pay ve paydasına hangi sayı eklenirse 7/8 kesri elde edilir? Cevap: 20

  10. 3 ile 30 arasında 4, 8, 16, 25, 27 sayıları ya kare veya küptür. 30 ile 350 arasında kare yada küp olan kaç sayı vardır? Kare yada küp olan sayı aynı ise bir kere sayılacaktır. Cevap: 16

  11. 6A47B sayısının 18 ile tam bölünebildiğine göre A-B nin en küçük değeri kaçtır? Cevap: 1
  (61470 sayısı 18'e tam bölünür.)

  12. Boyutları 20cmx30cm olan dikdörtgen biçimindeki çinilerden en az kaç tanesiyle 2mx2m boyutlarındaki bir alan kaplanabilir? Cevap: 67

  13. Yarıçapları 12 cm olan eş iki çember birbirine teğet ve bir dikdörtgenin kenarlarına içten teğettir. Çember ile dikdörtgen arasında kalan alanı bulunuz. =3 alınız. Cevap: 288 cm2

  14. Bir sayı %50 arttırılıyor, sonra elde edilen sayı %40 azaltılıyor. Bulunan sayı, orijinal sayıdan 8 azdır. Orijinal sayı kaçtır? Cevap: 80

  15. Naim, boyutları 500m x 200m olan bir dikdörtgenin çevresine her 10 metrede bir bir direk diktiriyor. Her direk 2 milyon 100 bin liraya mal oluyor. Her direk 5 milyon 600 bin liraya diktiriliyor. Bu işin Naim'e maliyeti kaç liradır? Cevap: 1 milyar 78 milyon

  16. 1, 6, 11, 16, 21,26, 31, 36, ….. şeklinde devam eden bir dizinin n'inci terimini n cinsinden bulunuz. Cevap: 5n-4

  17. 1'den 1999'a kadar sayılar yanyana yazılmıştır. Bu yazılışta 1999.rakam kaçtır? Cevap: 6
  (603 ten sonra gelen sayının yüzler basamağı)

  18. Bir paralelkenarın kenarları 7 ve 4 birimdir. Bu paralelkenarın köşegen uzunlukları farkı 2 ise her köşegenin uzunluğunu bulunuz. Cevap: 7 ve 9


  19. 1 den belli bir pozitif sayıya (en küçük) kadar olan tüm pozitif tamsayılardan biri silinirse geriye kalanların ortalaması 45/4 'tür. Silinen sayıyı bulunuz. Cevap: 6
  (2n2-43n+45=4x denklemini sağlayan x sayısı)

  20. Rakamlarının faktöryelleri toplamına eşit tüm üç basamaklı sayı kaçtır? Cevap: 145

  21. 2/3 ve 20/23 kesirlerinin pay ve paydalarına aynı x sayısı eklenirse kesirler birbirine eşit olmaktadır. Eklenen x sayıyı bulunuz. Cevap: 14/3

  22. 5.x+6.y=100 eşitliğinde x ve y tamsayıdır. Eşitliği sağlayan en büyük x.y kaçtır? Cevap: 80

  23. 2x4+329=5y3 toplama işleminde x ve y tamsayıdır. 5y3 sayısı 3 ile bölünebildiğine göre x in en büyük değeri kaçtır? Cevap: 80

  24. x+1/x=3 ise x4+1/x4 ifadesinin değerini bulunuz. Cevap: 4

  25. 48.517 çarpımı kaç rakamlıdır? Cevap: 47

  26. 10 tane tamsayının ortalaması 20 dir. Bu sayılardan biri silinirse, kalanların ortalaması 19 dur. Silinen sayı kaçtır? Cevap: 29

  27. x2=x+3 ise x3 ifadesinin değerini x cinsinden bulunuz. Cevap: 4x+3

  28. 427+41000+4x ifadesini tamkare yapan en büyük x değeri kaçtır?

  29. Yarımın on kere yarısı alınırsa hangi kesir bulunur? Cevap: 1/2048
  1
  30. 444 milyarda kaç milyon vardır? Cevap: 444000
   

Bu Sayfayı Paylaş