Radyoaktivite

'Fizik' forumunda Uygu tarafından 29 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. Uygu

  Uygu New Member  Radyoaktif Tepkimeleri kimyasal tepkimelerden ayıran en önemli farklar nelerdir?

  Kimyasal tepkimeler moleküller üzerinde meydana gelir iken; Radyoaktif tepkimeler atom içerisinde meydana gelir.

  ÇEKİRDEK KİMYASI: Çekirdeğinde proton/nötron=1 yada yaklaşık 1 olan atomlar kararlı olup ışıma yapmazlar. Çekirdekleri kararsız olan atomlar çeşitli ışımalar yaparak daha kararlı atomlara dönüşürler. Bu olaya radyoaktifklik denir. Atom numarası 83 e kadar olan atomların çekirdekleri kararlı olup doğal ışıma yapmazlar. Protonla nötronu bir arada tutan kuvvete bağlanma enerjisi denir. Protonla nötron bir birinden ayrıldığında E=mc2 formülüne göre kütle enerjiye dönüşür. Çekirdek tepkimelerinde açığa çıkan enerji kimyasal tepkimelerde açığa çıkan enerjiden çok fazladır. En az enerji hal değişimlerinde açığa çıkar. Radyoaktifliğin etkisi geçen süreyle doğru uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Bir element radyoaktifse bileşikleri de radyoaktif özellik gösterir. Bir elementin radyoaktiflik şiddeti dış etkilerden bağımsızdır. Sıcaklığı artırmak, basınç uygulamak, elementin çözeltisini hazırlamak, hal değişimine uğratmak yada bileşiğini oluşturmak radyoaktifliğin şiddetini değiştirmez.

  Çekirdekteki belirli tanecikler proton , nötron , pozitron, mezon... gibi ışımalar olur. Radyoaktif olaylarda taneciklerin yük ve kütleleri aşağıdaki gibidir.

  ÇEKİRDEK TEPKİMELERİ: Çekirdek tepkimelerinde giren ve çıkan maddelerin toplam olarak atom ve kütle numaraları birbirine eşittir. Bu bakımdan çekirdek tepkimeleri denkleştirilirken, giren ve çıkan maddelerin yük ve kütle numaralarının birbirine eşitliği sağlanmalıdır.

  FİZYON (BÖLÜNME) TEPKİMELERİ: Kararsız büyük çekirdeklerin kararlı küçük çekirdeklere bölünmesi olayıdır.  FÜZYON (KAYNAŞMA) TEPKİMELERİ : Kararsız küçük çekirdeklerin birleşerek kararlı büyük çekirdekler oluşturmasıdır.

  TABİİ VE SUNİ RADYOAKTİFLİK : Atom numarası 83 den büyük olan tüm elementler radyoaktiftirler. Bu elementler kendi kendilerine ışıma yaparlar. Bu olaya doğal radyoaktiflik denir. Doğal radyoaktiflikte ışımalar ürünler tarafında gösterilirler sadece elektron yakalama girenler tarafında gösterilir.

  Bu doğal radyoaktif elementlerin dışında, bazı kararlı elementlerin çekirdeklerine yeni tanecikler eklenerek elementler kararsız hale getirilebilir ve oluşan element radyoaktif özellik gösterebilir. Bu olaya suni radyoaktiflik denir .

  RADYOAKTİF BOZUNMA HIZI VE YARILANMA SÜRESİ: Bir radyoaktif elementin bozunma hızı, birim zamanda o elementin başka elemente dönüşen atom sayısıyla doğru orantılıdır. Radyoaktif elementlerin bozunma hızı, yarılanma süresiyle beliritlir.

  YARILANMA SÜRESİ: Bir radyoaktif elementin başlangıçtaki miktarının yarısı kalıncaya kadar ki geçen süreye yarılanma süresi yada yarı ömür denir. Yarılanma süresi saniyeler olabileceği gibi milyonlarca yıl da olabilir. Yarılanma süresi kısa olan elementler daha kararsızdırlar. Her element için yarılanma süresi farklı olup ayırt edici özellik olarak kullanılabilir. İzotop atomların dahi yarılanma süreleri birbirinden farklıdır. Yarı ömür madde miktarına yada dış etkilere bağlı değildir. Sadece atomun cinsine bağlıdır.
  Alıntı


   

Bu Sayfayı Paylaş