Sanat Tarihinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

'Güzel Sanatlar' forumunda Uygu tarafından 28 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. Uygu

  Uygu New Member  Hiçbir bilim dalı tek başına doğmadığı gibi, diğer bilimlerden bağımsız olarak da gelişmemiştir. Sanat Tarihinin yakın ilişki içinde olduğu bazı bilim dalları ve aralarındaki ilişkiler aşağıda belirtilmiştir.

  a) Tarih: Genel anlamda tarih, insanların geçmişteki faaliyetlerini, mey*dana getirdikleri olayları ve değerleri inceleyen bilimdir. Sanat Tarihinde ele alınan sanat eserlerinin de bir geçmişi bulunmaktadır. Bir sanat eseri ele alındığında, mutlaka onun yapıldığı zaman ve bu zamanın çeşitli şartları göz önünde tutulur. Görülüyor ki, Sanat Tarihini bu bilimden ayrı tutamayız. Kaldı ki, Sanat Tarihi, Tarih çeşitleri arasında sayılmaktadır. Yazılan genel tarih kitaplarının birçoğunda, ele alınan medeniyetlerin sanatına da yer verilmektedir.

  b) Arkeoloji: Sanat Tarihi ile çok yakın olan bilimlerden biri de Arkeolo*jidir. Su ve toprak altında kalan eserlerin ortaya çıkarılması bu bilimin me-todlarıyla yapılır. Çıkarılan eserler Sanat Tarihi içerisinde ele alınıp incele*nirler.

  Yani Arkeolojinin işlevini Sanat Tarihi devam ettirir. Bu iki bilim arasındaki bağın çok yakın olması, bunları ayrı ayrı görmemizi güçleştirir. Ancak, çalışma metodları açısından birbiriyle farklıdırlar. Ayrıca, Sanat Ta*rihi yeni ve yakın çağların sanat eserleriyle ve kazı gerektirmeyen eserlerle de ilgilenirken; Arkeoloji daha eski çağların ve bunların kazılarının yapıl*masına ağırlık verir.Müzecilik bilimi ve restorasyon da (eski yerlerin onarımı ve bakımı) Arkeoloji ve Sanat Tarihinin bir yan kolu olarak doğmuşlardır.

  c) Coğrafya:Her sanat eseri belli bir yerde ve o yerin coğrafî şartları
  içinde yapılır. Coğrafî çevre, içinde yaşayan insanların hayat şartlarım ve o
  insanların dünya görüşlerini etkileyebildiği gibi, sanatı üzerinde de belli biretkiye sahip olabilmektedir. Bu nedenle, sanatçıların, sanat olayının ve sanat eserinin yapıldığı yerin bilinmesi gerekir.

  d) Etnografya (Etnoloji): Toplumların kültürel özelliklerini açıklamaya çalışan bilim dalıdır. Modernize olmamış, henüz kavim aşamasındaki top*lumları ele alıp, onlara ait çeşitli âletleri inceler. Toplumların tamnması için çeşitli ayrıntılar üzerinde durur. Bu çalışmaların sonuçlarından Sanat Tarihi de yararlanır.

  e) Felsefe ve Estetik: Sanat Tarihi bilimi ortaya çıkmadan önce, sanat felsefesi ve güzelliğin bilimi olarak da estetik konusunda çeşitli gelişmeler ve anlayışlar ortaya konulmuştur. Günümüzde, "sanat" kavramı etrafında ve bir sanat eseri üzerinde çeşitli yorumlar ya da tespitler yapılırken, bu üç bilim dalı (Sanat Tarihi, Felsefe, Estetik) birlikte sonuçlara varabilmektedir

  f) Sosyoloji ve Psikoloji:Sanat olayları belli bir sosyal çevre içerisinde meydana gelirler. Ayrıca, sanat eserini ortaya çıkaran sanatçının ya da sanat eseriyle ilgilenen kimselerin bazı psikolojik niteliklerinin olduğu unutulma*malıdır. XIX. yy.'in sonundan itibaren araştırmacılar bir sanat eserini değerlendirirken, sosyolojik ve psikolojik şartları göz önünde bulundurmaya ayrı bir önem vermektedirler.

  Yukarıda belirtilen bilim dalları yam sıra; Antropoloji, Ekonomi, Krono*loji, Paleografya da Sanat Tarihi ile ilgili bulunan bilimler arasındadır. Sa*nat eserlerinin maddesi üzerinde durulduğunda, matematik ve fen bilim*lerinden de belli oranlarda yararlanılmaktadır.

  Kısaca; bir sanat olayının ya da sanat eserinin meydana gelişinde tarihî şartların, coğrafî çevrenin, sosyal yapının, insan düşünce ve davranışlarının, estetik duyarlılığın önemli rolleri vardır. Bu sebeple, sanat eserinin biçimlenmesinde rol oynayan etkinlikleri konu edinen bilimlerle Sanat Tarihi arasında ilişkilerin olması kaçınılmazdır.

  Alıntı


   

Bu Sayfayı Paylaş