Sümer Resim ve Heykel Sanatı

'Güzel Sanatlar' forumunda Uygu tarafından 28 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. Uygu

  Uygu New Member  Heykel: Mezopotamya heykel sanatı, M.Ö. III. binden daha eskiye gitmektedir. Ur, Uruk ve Lagaş kent harabelerinde çeşitli heykel ve kabartmalar ele geçmiştir. Günümü*ze kadar gelen heykellerin çoğu altın, gümüş gibi madenlerden yapılmış olanlardır. Bunun yanında, toprak üs*tüne akan petrolden de yaralanan sanatçıların, asfalt veya zift üzerine sedef kakma işler yaptıkları görülmektedir.

  Çoğunlukla heykellerin belden yu*karısı çıplaktır. Etek türü elbiseler tüylü ve kalın kumaştandır. Vücutların duruşu ise frontal dır.Başlar dik, eller göğüse kavuştu*rulmuş, dirsekler sivri ve gözler özellikle iri yapılmıştır. Gözlerin belirgin olması ve renkli taşların kullanılması, heykeldeki ifade gücünü artırmıştır

  Heykeltıraş, inşam bir bütün şeklinde ele alıp, onu orantılı biçimde işle*memiştir. Her bölümün üzerinde ayrı ayrı durduğu için, gerek heykel ve ge*rekse kabartmalarda oransızlık görülür. Baş ve unsurları (göz, kaş, burun, saç, sakal vb.) daha önemli görülmüş, ayaklara daha az değer verilmiştir. Bu da, oransızlığın sebeplen arasında görülebilir. Figürler, canlı bir üslûpta de*ğil, donuk duruşlu ve geometrik biçime yaklaştırılmış durumdadır.

  Belli bir aradan sonra Sümerler, Kral Gudea zamanında yeniden güç ka*zanmışlardır (MÖ. 206'lar). Bu devirde sanat hareketlerinde bir canlanma görülür. Başkent Lagaş'da bayındırlık işlen hızlanmış, çeşitli saray ve tapınaklar yapılmıştır. Ele geçen en önemli eserler ise heykellerdir. Bunlar oldukça sert taşlara, özenle yapılmışlardır.
  Kabartmalar, Sümer heykeltıraşlığı hakkında daha ıyı bilgi verirler. Si*lindir şeklindeki mühürler, yumuşak kil üzerinde yürütüldüğü zaman sonsuz bir kabartma şeridi elde edilebilmektedir.Taş kabartmalar, Mısır'da olduğu gibi, bazı kurallar içinde yapılmış*lardır. Baş, göğüs, omuzlar, kol ve el*ler cepheden yapılmışlardır (frontal duruş).Sümerlere ait birçok kabartma ör*neği bulunmaktadır.

  Resim ve Diğer El Sanatları: Sü*mer saray avlularının duvarları resim*lerle doludur. Bunların bazıları dinî törenleri; bazıları kral ve tanrıarasındaki törensel ilişkileri canlandırmak*tadır Ağaçlar, kuşlar ve çiçeklerle dolu bah*çeler; kanatlı arslanlar; stilize edilmiş, yani temel nitelikleri kaybolmaksızın basitleştirilerek şematik duruma getirilen insan, hayvan ve bitkiler çizmiş*lerdir.

  İnsan figürlerinde derinlik olmayıp, iki boyutludurlar.Baş ve bacaklar yandan; göz, sakal ve göğüs cepheden yapılmıştır. Önemli kabul edilen kişinin figürü, diğerlerinden daha büyüktür.Sümerler döneminde, gerek madenden ve gerekse topraktan yapılmış pek çok küçük sanat eserleri yapılmıştır.Mezopotamya vazoları şekil ve renk yönüyle dikkati çeken bir güzelliğe sahiptir.

  Alıntı


   

Bu Sayfayı Paylaş