Anonim Şirket

'İktisat-İşletme' forumunda SeaBoy` tarafından 17 Nis 2010 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. SeaBoy`

  SeaBoy` " ۱۹ ٦ط "

  Anonim Şirket

  ANONİM ŞİRKET


  Bir ticari unvana sahip, esas sermayesi değişken (muayyen) ve paylara bölünmüş olan borçlarından dolayı, yalnız mal varlığı ile sorumlu olan şirkettir.
  Özellikleri:
  1) Sermaye belli ve en az 5.000.000.000 liradır. Buna bakanlar kurulu 10 katına kadar artırabilir. Üst sınırı yoktur. Sermayenin ¼’ünün kuruluştan sonra üç ay içinde geri kalanın ise taksitlerle üç yıl içinde taahhüt edenlerce ödenmesi zorunludur.(Ani kuruluşta)
  2) Sermaye her biri 500’er liralık paylarına ve katlarına bölünür.
  3) Şirketin şirket borçlarına karşı sorumluluğu mal varlığı ile sınırlıdır. Ortakların ise sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye ile sınırlıdır.
  4) Şirket sermayesi paylara bölünerek hisse senetlerine bağlanabilir. Hisse senetleri kıymetli evrak hükmündedir. Şirket sermayesinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.
  5) Anonim şirketleri kanunların yasaklamadığı her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunabilir. Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri ile borsa bankerliği Anonim Şirketlere has faaliyetlerdir.
  6) Anonim şirketler tüzel kişiliğe sahiptir. Tüzel kişilik, ticaret siciline tescille gerçekleşir.
  7) Anonim Şirketlerde hisse devri son derece kolaydır. Menkul kıymet olarak el değiştirir. Kuruluş sırasında ayni (mal, eşya) olarak konan sermaye karşılığında alınan hisse senetleri iki yıl geçmedikçe satılamaz.
  8 ) Anonim Şirketler Kurumlar Vergisi mükellefidir. Verginin muhatabı şirkettir.
  9) Anonim Şirketlerde ticaret unvanı, ortakların ismi ile ilgili olmayıp iş konusu ile ilgili olmaktadır.
  10) Hisse senedi ve tahvil çıkartma hakkı sadece Anonim Şirketlere verilmiştir.
  11) Anonim Şirketler en az 5 (beş) ortakla kurulabilir.

  Anonim Şirketlerin Sınıflandırılması
  a) Kuruluş şekline göre:
  * Ani Kuruluş
  * Tedrici Kuruluş
  * Özel kanunlara göre kurulan Anonim Şirket
  b) Ortakların sayı ve durumlarına göre :
  * Aile Anonim Şirketleri( Kapalı Anonim Şirketler)
  * Halka Açık Anonim Şirketler

  Anonim Şirketlerin Kuruluşu
  Anonim Şirketler Ani Kuruluş ve Tedrici Kuruluş olmak üzere iki şekilde kurulur.
  1) Ani Kuruluş: Şirket sermayesinin tamamını 5 kurucu ortak taahhüt eder. Sermayenin ¼’ünü hemen, kalanını 3 yıl içinde öderler.
  Kuruluş Formaliteleri
  * En az beş gerçek veya tüzel kişi bir araya gelerek yazılı bir sözleşme (7 nüsha) düzenlenir ve ortaklara imzalattırılarak her nüshası notere tasdik ettirilir.
  * Sanayi ve Ticaret İl Temsilciliğine başvurulur ve izin alınır.
  * Sermayenin %2’si Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına tüketici fonu olarak Ziraat Bankası’na yatırılır.
  * Şirket Ticaret Siciline tescil ettirilir.
  * Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.

  A.Ş.’lerin Ani Kuruluşu sırasında ortaklar önce sermaye taahhüdünde bulunurlar. Daha sonra da taahhütlerini yerine getirmek suretiyle kuruluş işlemi tamamlanır. Ancak kuruluş sırasında yapılan (proje, etüt, statü, yolculuk, avukatlık, harç, bina, noter, baskı, ilan) ile sermayenin binde 2’sini teşkil eden bedel “262-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ” hesabında takip edilir. Bu gider aktifleştirilerek 5 yılda ve 5 eşit taksitte yok edilir.
   

Bu Sayfayı Paylaş