Burdur Yeşilova İlçesi

'Akdeniz Bölgesi' forumunda sha. tarafından 6 Oca 2010 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  Burdur Yeşilova İlçesi


  İLÇENİN TARİHÇESİ:
  Burdur’un eski yerleşim yerlerinden birisidir. İlçe sınırları içindeki Dereköy ve Gençali’de yapılan yüzey araştırmalarında Kalkolitik Dönemin (İ.Ö.5000) çanak-çömlekleri elde edilmiştir. 15. yüzyılda Osmanlı egemenliğine katılan Yeşilova, o dönemde Eski Erle adıyla bucak merkezi durumundadır. Cumhuriyetten sonra, 1936’da adı değiştirilerek Burdur’a bağlı bir İlçe durumuna getirilmiştir.
  Yeşilova İlçesi ve etrafındaki bölge Malazgirt savaşından sonra 1093 tarihinde Türklerin eline geçmiştir.O tarihlerde Bizanslılar ile bu bölgede yaşayan Türkmenler arasında bazı çatışmalar oldu ise de, 1190 tarihinde Alman İmparatoru Frederik Barbaros haçlı ordusunun başında buraya kadar gelmiştir. Frederik Barbaros’un gelişinden istifade eden ve kendisine Bizans veliahtı süsü veren Aleksi topladığı askerlerle Türk hududuna tecavüz etmiş, bir taraftan Dinar’a diğer taraftan Gölhisar’a cepheden de bugünkü Harmanlı (Navlu) boğazına kadar sokulmuştur.
  Konya Sultanı tarafından gönderilen Osman Bey ve Hüsamettin Bey adlarındaki iki serdar Aleksi’yi her iki yönden sıkıştırmışlardır. Osman Bey, Harmanlı (Navlu) boğazında düşman askerlerini sıkıştırmış, Gençali, Karaatlı, Gökçe ismindeki Çeribaşları şiddetli hücumlarla düşmana bu bölgede kuvvetli bir satır atmışlardır. Muharebenin en çetin geçtiği yer Köpekbeli civarı olmuştur. Köpekbeli savaşında ağır yaralanan Osman Bey’in manevi evladı Abdi Bey Salda gölünün Eşeler dağının kuzeydoğu sırtlarında bugünkü Sultan Pınarı namı ile anılan yerde revirde tedaviye alınmıştır.
  Bu sırada Abdi Bey’in büyük cesaretini taltif etmek üzere kendileri ile esasen sıhri karabeti bulunan bu genç kumandana Sultanlık payesi gelmiştir. Bu yöreye Sultan payesinin verildiği yer olarak Sultan Pınarı ismi ve bu civarda kurulan köylere de Gençali, Karaatlı ve Gökçe isimleri verilmiştir. Düşmana büyük ölçüde satır atıldığı için bu bölgeye Satırlar denmiştir. Bu tarihten itibaren yani 1207 tarihinden sonra zamanımıza kadar bölgede kayda değer tarihi olaylar vuku bulmamıştır.
  09.Haziran.1936 yılında 3012 sayılı Kanunla ilçe olan YEŞİLOVA, genellikle ASİKARAAĞAÇ’a bağlanmış ve nahiye olarak YAVİCE ismi ile anılmıştır. ERLE bu mıntıkanın ismidir. Nahiye merkezi bir zaman Kayadibi ve bir zaman Beylerli kaza ve nahiye merkezi olmuştur. 1867’den sonra SATIRLAR köyü merkez seçilmiştir.
  1288 tarihli Salnameye göre SATIRLAR köyü 33 haneli ve 120 nüfuslu idi. 1305 tarihli Salnamede de; ERLE nahiyesinde 148 misafirhane. 18 un değirmeni, 6 dükkan, 1 han, 1 lokanta, 26 cami, 19 sıbyan mektebi, 8 tekke, 3 türbe, 38 çeşme ve 26 çamaşırhane olduğu kaydedilir. Aynı zamanda “EYYÜCE KİLİM” dokunurdu denilmektedir. Birde Gümüş gölü denen bir gölden bahsedilmektedir ki Cuinet’e göre 300 ton salnameye göre 110 ton tuz elde edildiği bildirilen bu gölün şimdiki Acı göl (Dereköy) olabileceği tahmin edilmektedir.
  1936 yılında Yeşilova adı ile Burdur’a bağlanan ERLE nahiyesinin bazı köyleri zaman içerisinde Denizli iline ve bazı köyleri de Burdur iline verilmiştir.
  Acıpayam (GARBİKARAAĞAÇ - ASİKARAAĞAÇ ) kazasına bağlı iken 1936 yılında kaza olarak teşkilatlanan Yeşilova’nın halen 36 adet köyü ve 2 adet beldesi bulunmaktadır. İlimizin ikinci büyük gölü Salda, İlçemiz sınırları içerisinde yer almaktadır.
  Yeşilova 09 Haziran 1936 yılında 3012 Sayılı Kanunla İlçe olmuştur.

  COĞRAFİ KONUM: Yeşilova, Güneybatı Anadolu’da Göller bölgesinde olup, Burdur İli merkezinin batısına düşmektedir. İlçe doğusunda Burdur İli, batısında Acıpayam İlçesi, güneyinde Karamanlı İlçesi, kuzeyinde ise Denizli İli Çardak İlçesi ve Afyon İli Başmakçı İlçesi ile çevrilidir. Yüzölçümü 1351 km2’dir. Yeşilova İlçesi Ege ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir alan olup, 37 - 38 kuzey enlemi, 29 – 30 doğu boylamı daireleri arasında olup, rakımı 1200 metredir. İlçe Göller Bölgesinin karakteristik özelliklerini taşımaktadır.
  Yeşilova İlçesi Burdur İline 60 km, Denizli İline 94 km ve Antalya İline 160 km mesafe uzaklıktadır.
  Yeşilova İlçe Merkezi, Kasaba Mahalli İsimleri: Yeşilova İlçe merkezinde (5), Güney Beldesinde (2), Salda Beldesinde (2) mahalle bulunmaktadır.
  İlçe Merkezi Mahalle İsimleri :

  * Bahçelievler Mahallesi
  * Değirmen Mahallesi
  * Emek Mahallesi
  * Koyunlar Çeşme Mahallesi
  * Merkez Mahallesi

  * Güney Kasabası Mahalle İsimleri:
  * Aşağı Cami Mahallesi
  * Yukarı Cami Mahallesi
  * Salda Kasabası Mahalle İsimleri:
  * Aşağı Mahalle
  * Yukarı Mahalle

  İLÇEDE BULUNAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI:
  Yeşilova İlçesi bir çok kurum ve kuruluşa sahiptir.
  a) Merkezi İdare Kuruluşları :
  Askerlik Şubesi Başkanlığı
  İlçe Jandarma Komutanlığı
  İlçe Emniyet Amirliği
  Tapu Sicil Müdürlüğü
  İlçe Müftülüğü
  Özel İdare Müdürlüğü
  İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
  İlçe Nüfus Müdürlüğü
  Malmüdürlüğü
  Milli Eğitim Müdürlüğü
  Sağlık Grup Başkanlığı
  (- Devlet Hastanesi Baştabipliği)
  (- 6 Adet Sağlık Ocağı )
  İlçe Tarım Müdürlüğü
  PTT Merkez Müdürlüğü
  İlçe Kütüphane Memurluğu

  b) Belediyeler :
  Yeşilova Belediye Başkanlığı
  Güney Belediye Başkanlığı
  Salda Belediye Başkanlığı

  K.İ.T. ve Hizmet Kuruluşları :
  TEDAŞ İşletme Şefliği
  T.C.Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü
  Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü
  Türk Telekom İşletme Şefliği
  Orman İşletme Şefliği
  Ziraat Bölge Şefliği

  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları :
  Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı
  Ziraat Odası Başkanlığı
  Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı

  Sivil Toplum Örgütleri :
  Kızılay Şubesi Derneği Başkanlığı
  Salda Eğitim-Öğretimi Geliştirme Derneği
  Emek Mahallesi Okul ve Öğrencileri Koruma Derneği
  Salda Kasabası Avcılar ve Atıcılar Derneği
  Çaltepe Köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği
  Akçaköy Eğitim Severler Derneği
  Eşeler Eğitim ve Kültür Derneği
  Yeşilova Belediye Spor Kulübü Derneği
  Atatürkçü Düşünce Derneği
  Bahçelievler Mahallesi Camii Yatırma ve Yaşatma Derneği
  Memurlar Derneği
  Yeşilovalılar ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  Harmanlı Köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği
  Doğanbaba Köyü Spor Kulübü Derneği
  Yeşilova İlçesi Çevre Köyleri Avcılar ve Atıcılar Derneği
  Türk Hava Kurumu Yeşilova Şubesi Derneği
  Yeşilova Eğitim ve Kültür Derneği
  Örencik Köyü Camii Yaptırma ve Güzelleştirme Derneği
  Yeşilova Genç İşadamları Derneği

  İlçede Bulunan Sağlık Kurumları:
  a- Hastaneler
  Hastanenin Adı : Yeşilova Devlet Hastanesi
  Yatak Kapasitesi : 25

  b- Sağlık Ocakları:
  Yeşilova Merkez Sağlık Ocağı Tabipliği
  Akçaköy Sağlık Ocağı Tabipliği
  Dereköy Sağlık Ocağı Tabipliği
  Güney Sağlık Ocağı Tabipliği
  Harmanlı Sağlık Ocağı Tabipliği
  Salda Sağlık Ocağı Tabipliği

  c- Uzman Doktor, Pratisyen Doktor ve Yardımcı Sağlık Personeli Sayısı

  İlçemizde 1 Uzman Doktor, 10 Pratisyen Doktor, 1 Diş Doktoru, 16 Hemşire, 9 Sağlık Memuru, 26 Ebe, 3 Röntgen Teknisyeni, 2 Laboratuar Teknisyeni, 1 Anestezi Teknisyeni, 5 Memur, 7 Hizmetli olmak üzere toplam 81 personel Hastane ve Sağlık Ocaklarında görev yapmaktadır.

  YEŞİLOVA İLÇEMİZDE EĞİTİM KURUMLARIMIZ VE EĞİTİM ÖĞRETİM
  DURUMU OKULLARIMIZA GENEL BAKIŞ

  Toplam İlçe Merkezi, köy ve belde yerleşim birimi sayısı :39
  Öğrencisi Bulunan Yerleşim Birimi :37
  Öğrenim çağında öğrencisi bulunmayan köy :2
  Okulu Bulunan Yerleşim Birimi :12
  Bütün Öğrencileri Taşınan Yerleşim Birimi :25
  Taşıma merkezi (ikinci kademesi b ulunan ) okul sayısı :7
  2005-2006 öğretim yılında taşınacak öğrenci sayısı :752


  İLÇENİN EKONOMİK YAPISI :
  I. Tarım ve Hayvancılık:
  a) Tarım: Yeşilova İlçesi 110.860 dekar sulu ve 208.005 dekar kuru olmak üzere toplam 318.865 dekar tarım arazisine sahip olup bunun 302.855 dekarında tarla ziraatı, 7.760 dekarında sebzecilik, 5.710 dekarında meyvecilik yapılmakta ve 2.540 dekarı da nadas olarak kullanılmaktadır.
  İlçemizde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 3770 çiftçi olup 2004 yılında Bakanlığımızca yürütülen Destekleme Projeleri dahilinde 3.198.913,72 YTL’si Doğrudan Gelir Desteği ve 407.877,76 YTL’si Yem Bitkileri Desteği olmak üzere toplam 3.606.791,40 YTL destekleme dağıtılmıştır.
  2004 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı en çok ekilen ürünlerin dağılımı:
  Ürün Adı
  Ekiliş Alanı (Da)
  Ürün Adı
  Ekiliş Alanı (Da)
  Buğday (ekmeklik)
  76.584
  Arpa
  54.842
  Nohut
  31.271
  Anason
  7.217
  Fiğ
  7.111
  Korunga
  3.931
  Yulaf
  3.931
  Silajlık Mısır
  3.432
  Çavdar
  2.626
  Şeker Pancarı
  1.230
  Haşhaş
  821
  Yonca
  813
  Sofralık Üzüm
  762
  Buğday(Makarnalık)
  500
  Tritikale
  380
  Macar Fiği
  152
  İlçemizin büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık potansiyeli yüksek olması nedeniyle 5 yıldır uygulanan Hayvancılığı Destekleme Projesi dahilinde yem bitkisi ekilişi teşvik edilmiş yem bitkisi ekilişi 2004 yılında 11.888 dekara ulaşmıştır. 2005 yılında %30 luk artış beklenmektedir.
  İlçemizde meyvecilik ekonomik anlamda pek yapılmamakta ancak son yıllarda meyvecilikte bodur çeşitlerle yeni kapama meyve bahçeleri kurulmakta ve çiftçilerimiz bu konuda İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından yönlendirilmektedir.
  İlçemiz ve köylerinde 28 adet Sulama Kooperatifi ve 8 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olmak üzere toplam 36 adet Tarımsal Amaçlı Kooperatif bulunmaktadır.
  b) Hayvancılık: İlçemiz 10.500 adet büyükbaş ve 11.850 adet küçükbaş hayvan mevcuduna sahiptir. Büyükbaş hayvanların %90’ nı Kültür ırkı olan Holstain ırkı oluşturmaktadır. İlçemizdeki Küçükbaş hayvanları ise Merinos ve Sakız Koyunları ve Yerli keçi ırkları oluşturmaktadır.
  İlçemizdeki Sığır cinsi hayvanların %98’i Bakanlıkça uygulanan küpeleme faaliyetleri ile kayıt altına alınmıştır. İlçemizde mevcut 10.500 adet büyükbaş sığırın aşılamaları Program dahilinde Şubat- Mart ve Eylül-Ekim ayları olmak üzere iki önem halinde yapılmaktadır.
  Bakanlıkça yürütülen Hayvansal Üretimi Destekleme Projeleri çerçevesinde 2004 yılında İlçemizdeki üreticilere yapılan desteklemeler:
  Desteklemenin Cinsi
  Tutarı (YTL)
  Süt Destekleme Primi
  279.692,50
  Suni Tohumlama Teşviği
  44.596,50
  Buzağı Destekleme
  13.170,00
  Gebe Düve Desteği
  4.400,00
  TOPLAM
  341.589,00
  İlçe Müdürlüğümüzde Süt Destekleme Primi için kayıt altına alınan Süt Üreticilerinin aylık ortalama 35.850 litre olmak üzere yıllık toplam 430.200 litre süt üretimi yapılmaktadır. Üretilen sütler çevre ilçe ve illerdeki taşeronlar aracılığıyla satışı yapılmaktadır.
  İlçemizde üretilen sütlerin mililitresindeki bakteri sayısı AB normları olan 100.000 adetin altına düşürmek için İlçe Müdürlüğümüzce gerekli yayım çalışmaları devam etmektedir.
  Büyükbaş hayvanlar genelde hoştain ırkı olup, süt verimi yüksektir. Günlük olarak ilçe merkezi ve köylerinin toplam aylık süt üretim kapasitesi 35-40 ton arasıdır.
  II. Sanayi ve Ticaret :
  Halı Yün İpliği ve Battaniye Fabrikası ile son 10 yıllık dönem içerisinde İlçemizde hızla gelişen mermer sektörü İlçemizin ekonomik yapısını tesir edecek sanayi kuruluşlarındandır. Yeşilova İlçe sınırları içerisinde 27 adet mermer ocağı olup, 15 adedi faal olarak çalışmaktadır. Ayrıca 3 adet mermer fabrikası bulunmaktadır. Yeşilova’da bulunan başlıca sanayi kuruluşları şunlardır.
  Yeşilova Halı Yün İpliği ve Battaniye Fabrikası
  Yöre el sanatlarımızdan dokumacılığın teknoloji ile buluşup sanayiye dönüştüğü yer, Yeşilova Battaniye fabrikası ilk defa 1973 yılında T.Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulmuş, 1973 yılında Sümer holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, İl Özel İdare Müdürlüğü,Yeşilova Belediyesi, Güney
  Belediyesi ve halkın iştiraki ile kurulmuş,
  Yeşilova Battaniye fabrikasının Giriş Bölümü
  1976 yılında ilk defa deneme üretimine başlamış bir şirkettir. Fabrikada 6 adet makine bulunmakta olup, 4 adedi çalışmaktadır. Yıllık 40.000 battaniye üretimi yapılabilmektedir.
  Ancak Pazar sıkıntısı olması nedeniyle sipariş oranında üretim yapılmaktadır. Fabrikada 4’ü idari personel olmak üzere toplam 29 kişi çalışmaktadır .
  Battaniye Fabrikasında Üretim Anından Bir Görünüm
  Yeşilova Mermer ve Mozaik Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Cemil Mermer)
  İlçemize 8 Km uzaklıktaki Çuvallı Köyünde 1991 yılında mermer işletmesi olarak faaliyetine başlamıştır. Aylık 5000 m2 mermer üretim kapasitesine sahiptir. Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da bazı ülkelere ihracaat yapmaktadır. Amerika, Çin, Ürdün ve Singapur gibi ülkeler başta gelmektedir. Bünyesinde 80 adet işçi mevcuttur.
  Toros Mermer
  1995 yılında İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Burdur çıkışı Küçük Sanayi Sitesi yanında faaliyete başlamıştır. Aylık üretim kapasitesi 2500 m2 civarındadır. Daha önceki yıllarda İl ve İlçe dışına ihracaat yapmış olup, şu anda ihracatını durdurmuştur. Çalışan personel sayısı 8 kişidir.
  Yeşilova İlçe merkezi ile Akçaköy, Dereköy ve Harmanlı Köylerinde olmak üzere 4 adet Tarım Kredi Kooperatifi mevcuttur.
   
 2. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  III. Kültür ve Turizm Varlıkları:
  Yeşilova
  Yeşilova 37–38 derece kuzey paralelleri ile 29–30 derece doğu boylamları arasında, Ege ve Akdeniz bölgelerinin birleştiği Güneybatı Anadolu bölgesinin Göller Yöresinde yer almakta olup, ilçe doğuda Burdur ili, batıda Denizli ilinin Acıpayam ilçesi, güneyde Karamanlı ilçesi kuzeyde ise Denizli ilinin Çardak ve Afyonun Başmakçı ilçeleri arasında bulunmaktadır. İlçe 1351 km 2 yüzölçümüne sahip olup, 1200 m yükseltide bulunmaktadır.
  Kuruluşu M.Ö. 1400-1500’lü yıllarda Hitit Medeniyeti dönemin yaşadığı, tarihi boyunca da Lidyalıların, Perslerin ve Romalıların ve Selçukluların egemenliğine girdiği bilinmektedir.
  İlçenin asıl kurulması ise 1190’lı yıllardan sonra başlamıştır. İlçe 1071 Malazgirt savaşından sonra 1093 tarihinde Türklerin eline geçmiştir. 1190 yılında Alman imparatoru Frederik Barbaros komutasındaki haçlı ordusunun bu bölgeye kadar gelmesi üzerine Selçuklu Komutanlarından Osman Bey ve Hüsamettin Bey, Frederik Barbaros’un desteğindeki Bizans Komutanı Aleksinin askerleri ile salda gölü civarında savaşmış komutan Abdi Bey yaralanarak Sultan Pınarı adıyla bilinen yerde revire alınarak tedavi edilmiştir. Bu nedenle genç komutana Selçuklu sultanı tarafından sultanlık payesi ile ödüllendirilmiş olması nedeniyle burada bulunan pınar ve bu semt sultan pınarı adıyla anılmaktadır. Yine ilçenin bulunduğu yerde aynı savaşta Bizans askerleriyle savaşırken satır kullanılması ve düşmana burada satır atılarak zayiat verdirilmesi nedeniyle ilçeye SATIRLAR denmiştir.
  Satırlar 1936 yılında YEŞİLOVA adını alıp, Burdura bağlanarak ilçe olmuştur. 36 köy ve 2 beldesi bulunan ilçe BURDUR ’a 58 km. uzaklıkta olup, zengin bir tabiat ve kültür varlığına sahip bulunmaktadır.
  Turizm açısından İlçemizde Salda Gölü kenarındaki turistlik tesisler hizmet vermektedir. Salda gölü kenarında Belediye Halk Plajı, Orman Plajı ve Doğanbaba Plajı turistlere ve bölge halkına hizmet vermektedir. İlçemizde yayla turizmi gelişmemiştir. Salda gölü etrafında bulunan plajlarda çadır kampı yapılmaktadır. Salda gölü etrafındaki tesislerde gece eğlence imkânı vardır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait bir Gençlik Kampı bulunmaktadır. Yaz mevsiminde yoğun olarak çalışmaktadır.
  İlçemize günü birlik turist gelmektedir. Antalya-Pamukkale hattında olduğu için Salda Gölü kenarında konaklama tesislerinde turistlere hizmet verilmektedir.
  Yeşilova İlçemiz ormanı, Salda gölü, kültürü ve insanının sıcakkanlılığı turistlerin ilgi odağı olmaktadır. Bu zenginlikleri görmek amacı ile ilçemize yılda ortalama 560.000 turist günübirlik ziyaret etmektedir.
  İlçemizi Burdur İl merkezine bağlayan 3 karayolu bulunmaktadır. İl merkezi ile bu yollardan ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca Denizli ve Antalya illerine de karayolları ile bağlı bulunmaktadır.
  İlçemizde halı, kilim, heybe, hediyelik eşya dokunmaktadır. El sanatlarında dokumacılığın gelişmiş şekli ise Yeşilova Battaniye Fabrikası olarak karşımıza çıkmaktadır.
  İlçemizde bulunan Tınaz tepe mevkii, Karlık Gediği, Ufak pınarlar tepesinin kuzey yamaçları ile Balcanoğlu mevki alanlarına 28 Ocak 2004 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teknik elemanlarınca kış sporları ve kayak sporuna elverişli olduğu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler daire Başkanlığının 30 Ocak 2004 tarihli raporlarıyla tespit edilmiştir.
  Kayak Merkezi olarak belirlenen bu alan kış sporları faaliyetleri için hizmete sunulduğunda İlimiz açısından da turistik ve sportif amaçlı etkiler yaratacağı Burdur Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 09.12.2004 tarih ve 2282 sayılı yazıları ile Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.

  Salda Gölü
  İlçe merkezine 4 Km. mesafede olup yüz ölçümü 44 Km 2’dir. Denizden yüksekliği 1193 metre olan ve binlerce yıl önce jeolojik bir çökme ile meydana gelen bir göldür. Oldukça yuvarlak bir görünüme sahip olan
  Salda gölünün suyu tatlıdır. İçinde büyük sazan balıkları yaşamaktadır ,
  Mavi Berrak Suyu İle Salda Gölü
  ancak avlamak mümkün olmamaktadır. 185 metre derinliği ile Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer almaktadır. Tertemiz suyu ve masmavi görünümü ile yamaçlardan akan suları ve göl çevresindeki kumsalları ile güzel bir görünüm arz etmektedir. İçinde ve çevresinde Manyezit madeni bulunmaktadır.
  Salda gölünün tabiat güzelliği nedeniyle Yeşilova turizminde önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Her yıl binlerce turist Salda gölünü günü birlik ziyaret etmektedir. Ancak Yeşilova bu turizm varlığından yeterince yararlanamamaktadır. Gölün çevresinde faaliyet gösteren gazino–kamping yerlerinin yanı sıra çok yakın gelecekte süratle yapılaşmaya gidilerek tatil sitelerinin yapılması halinde göl hızlı bir şekilde kirleneceğinden dolayı şu andaki peyzajının ve ekolojik yapısının korunması ve yapılaşmanın dondurulması için Kültür Bakanlığı, İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 14.06.1989 gün ve 786 sayılı kararı ile I. Derece Doğal Sit alanı olarak ilan edilmiştir.
  Mars’ın yüzey özelliklerini taşıyan iki yer bulunmaktadır. Bunlardan birisi
  Kanada’nın kuzey bölgesi, İngiltere’nin Glasgow Üniversitesinden Prof Mike Russel’un 4 yıldır incelemeye göre dünya üzerinde ikincisi de salda Gölü’dür. Gölde bulunan Magnezyum yüklü beyaz kayalar Marsta bulunuyor. Bu husus Mars taki bölgenin de eskiden deniz yada göl olabileceğini ve burada da enerji (güneş ışığı) + kimyasal moleküllerin birleşmesiyle hayatın başlayabileceğini gösteriyor. Salda Gölünün çevresinde Sultanpınarı Dinlenme Tesisleri, Otel Şahman, Sahil Mola, Akçeşme Dinlenme Tesisleri, Külcüoğlu, Mutlu Restaurant, Gül Tur Dinlenme Tesisleri, Yeşilova Belediyesi Halk Plajı ve Orman Plajı tesisleri faaliyetleri göstermektedir.
  Bu amaçla Salda Gölü ve çevresinin turizm alanı ilan edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu alanda Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına 01.12.2004 tarih ve 1734 sayılı yazıları ile İlçemiz de bulunan Salda gölü ve çevresinin Turizm alanı ilan edilmesi teklifi yapılmış bulunmaktadır. Bu çalışmaların sonuçlanması halinde İlçe turizmi daha da canlanacaktır.
  Yarışlı Gölü
  İlçenin doğusunda yer alan Yarışlı gölü yaklaşık 2000 dekarlık bir alanı kaplamaktadır. Çevreden inen sularla ve yağmur sularıyla beslenmektedir. 1993 yılından bu yana gölün sularında yağışların azalmasına paralel olarak sürekli azalma görülmektedir. Gölün suları
  Flamingo Cenneti Yarışlı Gölü
  sulamada kullanılmamaktadır. Ancak göçmen kuşların özellikle flamingoların bulunması ile ayrı güzellikte olan coğrafi alanlarımızdan biridir. Sürekli su kaybeden ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Flamingo Cenneti Yarışlı Gölü koruma altına alınmamıştır.
  İLÇEMİZ SALDA GÖLÜ SAHİLİNDE BULUNAN TURİSTİK TESİSLERİMİZDEN BAZILARI
  SULTAN PINARI : Tarihin tabiatla buluştuğu noktada Yeşilova Özel idare Müdürlüğü tarafından kurulmuş bir turizm dinlenme tesisidir.
  Bu Mevkiide 1190 yılında Alman imparatoru Frederik Barbaros komutasındaki haçlı ordusunun bu bölgeye kadar gelmesi üzerine Selçuklu
  Komutanlarından Osman Bey ve Hüsamettin Bey, Frederik Barbaros’un
  desteğindeki Bizans Komutanı Aleksinin askerleri ile salda gölü civarında savaşmış komutan Abdi Bey yaralanarak Sultan Pınarı adıyla bilinen yerde revire alınarak tedavi edilmiştir. Bu nedenle genç komutana Selçuklu sultanı tarafından sultanlık payesi ile ödüllendirilmiş olması nedeniyle burada bulunan pınar ve bu semt sultan pınarı adıyla anılmaktadır.
  İsmini tarihten alan Sultan pınarı dinlenme tesisleri

  Adres: Denizli Antalya yolu üzeri Salda gölü sahili
  Telefon : 0 2486192020 Yeşilova/BURDUR
  SAHİL MOLA DİNLENME TESİSLERİ
  Salda gölü sahilinde kum deniz ve kumun birleştiği noktada bulunan, yerli ve yabancı turistlerin rahat bir dinlenme imkânı bulabildikleri önemli bir tesistir.
  Sahil Mola Dinlenme Tesislerinin Dış Görünümü

  Adresi : Denizli – Antalya yolu üzeri Salda Gölü Sahili
  Telefon: 0 248 6192010
  Yeşilova / BURDUR
  Sahil Mola Dinlenme Tesislerinin İç Görünümü
  AKÇEŞME DİNLENME TESİSLERİ
  Salda gölü sahilinde yeşili, kumu ve güneşin olduğu yerde eşsiz bir dinlenme tesisi

  Adresi enizli –Antalya yolu üzeri Salda gölü sahili
  Telefon:02486192031 Yeşilova/BURDUR

  a Akçaköy Büyük ve Küçük Höyük
  Höyükler, Yeşilova İlçesi Akçaköy sınırları içinde yer almakta olup, Akçaköy’ün 200 metre güneyinde bulunmaktadır. Yayvan görünümlü yan yana iki höyüktür. Bu höyükler Geç Kalkolitik ve Eski Tunç devrine aittirler. Bilimsel kazı çalışması yapılmadığından höyükler hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.
  Höyükler, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 01.11.1995 tarih ve
  2754 sayılı kararı ile I. Derece Sit alanı olarak kabul edilmiştir. Çaltepe Höyüğü
  Höyük, Çaltepe köyünün güneyinde yer almaktadır. M.Ö. 6.–7. Yüzyılları, Eski Tunç Devri Kalkolitik Döneme ait olduğu tahmin edilen höyük 20 mt. yüksekliğindedir. Bilimsel kazı çalışması yapılmadığından höyük hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Günümüzde höyüğün üzeri tarla halindedir ve ekilip–dikilmektedir.
  Höyük, İzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.08.1989 tarih ve 0841 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak kabul edilmiştir.
  Dereköy Erle Ovası Aşağı ve Yukarı Höyük
  Yukarı Höyük, Dereköy’ ün Uzunan mevkiinde yer almakta olup, ortalama 170 m. çapında bir höyüktür. Höyük, Prehistorik, Kalkolitik–Eski Tunç devrine aittir.
  Aşağı Höyük, Dereköy’ ün Çorak gölü kıyısında yer almakta olup, ortalama 200 m çapında bir höyüktür. Höyük, Eski Tunç ve Roma devrine aittir.
  Höyükler, G.E.E.A.Y.K.’nın 22.07.1983 tarih ve 4471 sayılı kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak kabul edilmiştir.
  Gencali Köyü Höyüğü
  Höyük, ilçemiz Gençali Köyünün 3 km kuzeyinde bulunmaktadır. Kalkolitik Tunç ve Demir Çağlarına ait olan bu höyük üzerinde yapılan inceleme ve araştırmada Kalkolitik Tunç ve Demir Çağı (M.Ö. 6.–7. Yüzyılları) dönemine ait boyalı çömlek parçaları, lahitler bulunmuştur. 3–4 tane olan lahitlerin kapaklarının olmadığı dışında bu höyük hakkında fazla bilgi sahibi olunamamıştır.
  Höyük, İzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.08.1989 tarih ve 0851 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak kabul edilmiştir.
  Karaatlı Köyü Mancarlı Höyük
  Karaatlı Köyünün 3 km kuzeyinde bulunmaktadır. Üzerinde yapılan çalışmalarda Eski Tunç Çağına ait çanak, çömlek parçaları bulunmuştur.
  Höyük, İzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.11.1989 tarih ve 1018 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak kabul edilmiştir.
  Yarışlı Höyüğü
  Yarışlı köyünün batısında bulunan 3385, 3386, 3388, 3389, 3401 Nolu parsellerde Geç Kalkolitik ve Eski Tunç Devrine ait 100–120 metre çaplarında 5metre. Yüksekliğinde bir höyük bulunmaktadır.
  Yarışlı Köyünde Bulunan Antik Mezar Kalıntılarından Bir Görünüm

  Bu çevrede antik mezarlıklar mevcuttur. Büyük ölçüde tahrip olan mezarlıklarda lahitler bulunmaktadır. Bu kaya mezarlarda kabartma resmi yoktur. Ancak bazılarında motifler vardır.
  Bu höyük ve çevresi, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 28.11.1992 tarih ve 1278 sayılı kararı ile I. Derece Sit alanı olarak kabul edilmiştir.

  Yazır (Büyükyaka) Höyüğü
  Höyük, Büyükyaka köyü Yazır Mevkiinde bulunmaktadır. 200 mt. çapında ve 25 mt. yüksekliğinde yuvarlak bir höyüktür. Frig ve Prehistorik devirlerine aittir.
  Bu höyük, G.E.E.A.Y.K.’nın 23.07.1983 tarih ve 4521 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak kabul edilmiştir.

  Yazır Höyüğünden Bir Görünüm
  Yazır Höyüğünden Görüntüler

  Çaltepe Örenyeri
  İlçemiz Çaltepe
  köyünün kuzeyinde 1425 rakımlı Çalnamı mevkiinde yazılı kaya kabartmaları ve sur kalıntıları vardır. Bu kalıntılar Hellenistik Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılardır. Çaltepe Örenyeri
  çevresinde özgün mimari özellik gösteren yapılar bulunmamaktadır.
  Çaltepe köyü Örenyeri tarihi kalıntılarının gelecek nesilleri bir kültür mirası olarak Aktarılması ve bölge tarihimize ışık tutacak eserlerin ortadan kaybolmaması amacıyla Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 11.09.1998 tarih ve 3969 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik sit alanı olar ak kabul edilmiştir.
  Çaltepe Örenyeri Tarihi Kalıntılarından Görüntüler

  Karaatlı I Nolu Tümülüsü
  Bu tümülüs, Karaatlı Köyünün 1 km. doğusunda bulunmaktadır. M.Ö. 4. Yüzyıla ait olan bu tümülüs 75 mt. çapında 12 mt. yüksekliğinde konik bir tümülüstür .
  Tümülüs, İzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.08.1989 tarih ve 0852 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak kabul edilmiştir.
  Karaatlı II ve III Nolu Tümülüsleri
  Bu tümülüsler, Karaatlı Köyünün 4 km. kuzeyinde bulunmaktadır. M.Ö. 4. Yüzyıla ait olan bu küçük tümülüsler yan yana olup 10 mt. çapında 2 mt. yüksekliğindedir. Üzerlerinde eski dönemlerde yapılmış kaçak kazı izlerine rastlanılmıştır.
  Tümülüsler, İzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.11.1989 tarih ve 1019 sayılı kararı ile 2 Adet I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak kabul edilmiştir.
  Kayadibi I ve II Nolu Tümülüsleri
  Kayadibi Köyü mezarlık içi Tepecik Mevkiinde bulunmaktadır. M.Ö. 6.–7. Yüzyıllara ait olduğu bilinmektedir. Üzerinde kaçak kazı izlerine rastlanılmıştır. Biri diğerine göre daha büyük olan iki tümülüsten ibarettir.
  Tümülüsler, İzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.08.1989 tarih ve 0840 sayılı kararı ile 3 Adet I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak kabul edilmiştir.
  Kayadibi Karaveli Tümülüsü
  Kayadibi Köyünün 4.5 km. kuzeyinde bulunmaktadır. M.Ö. 4. Yüzyılla ait olduğu tahmin edilmektedir. Bu çevrede bulunan 6 tümülüsten en büyüğüdür.
  Tümülüsler, İzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.11.1989 tarih ve 1014 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak kabul edilmiştir.
  Kayadibi Tepesinde Bulunan Tarihi Sur Kalıntıları
  İlçemize bağlı Kayadibi Köyünün hemen üzerinde bulunan dağın zirvesinde yarım kalmış bir kale suru mevcut bulunmaktadır. Surların yüksekliği 1,5–2 m yüksekliktedir. Niteliği hakkında tam bilgi bulunmayan bu surlar Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait bulunmaktadır.
  Çevre halkı tarafından anlatılanlara göre burada eski çağlarda bir kale inşaatına başlanılmış ancak çıkan veba salgınından dolayı birçok insan hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle kale inşaatı yarım kalmıştır. Bir başka söylentiye göre ise kale inşaatının devam ettiği sırada bir savaş yaşanmış, kaleyi yapanlar bölgeyi terk etmişlerdir.
  Kayadibi tepesindeki tarihi kalıntılar, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 23.03.1998 tarih ve 3730 sayılı kararı ile Kültür Varlığı olarak kabul edilmiştir.
  Yarışlı Köyü Asartepe Mevkiindeki Takina Antik Kenti
  İlçemize bağlı Yarışlı Köyünde köy halkınca
  Asar olarak adlandırılan tepe üzerinde bir kale kalıntısı bulunmaktadır. Günümüzde burada Yarışlı Takinita Antik kentinden bir görünüm
  kale sur kalıntıları temel şeklinde belirgindir. Bu kaleye ait yapı taşlarının bazılarını köyün üst kısmında bulunan çeşmenin çevresinde görmek mümkündür. Bazı taşlar ise köy halkınca kullanılmış bulunmaktadır. Bu bölgede bu güne kadar bilimsel bir kazı çalışması yapılmadığı için antik kent hakkında fazla bir bilgi sahibi olunamamıştır.
  Takina antik kenti, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 11.11.2003 tarih ve 6103 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak kabul edilmiş ve koruma altına alınmıştır .

  Harmanlı Köyü Camii
  İlçemize bağlı Harmanlı Köyü oldukça eski yerleşim merkezi durumundadır.
  Bu yönüyle tarihi varlıklarıyla zengin bir köyümüzdür. Bu tarihi
  varlıklarımızın başında Harmanlı Camii gelmektedir.Bu caminin yapım yılının mevcut kitabesindeki yazıdan 1207
  Harmanlı Camiinin Tavan Süslemesinden Bir Görünüş
  olduğu anlaşılmaktadır. Cami kubbesiz olup tavan süslemesi işlemeleriyle kendini göstermektedir. Toprak örtü kullanılarak yapılan caminin toprak kısmının yağmur sularından etkilenmemesi için çatı ile kapatılmıştır .
  Harmanlı Köyü camisinin hem duvar hem de tavan süslemeleri Türk işlemeciliğinin en güzel örneklerini oluşturmaktadır. Tarihi yönden önem taşıyan bu camimiz koruma altına alınmamıştır.

  Niyazi Bey Türbesi
  İlçemizin Niyazlar Köyünde yer almaktadır. Köy halkı tarafından Niyazi Dede olarak bilinen türbede Niyazi Bey yatmaktadır. Niyazi Bey Anadolu’nun Türkleşmesinde görev alan ve Horasandan gelen Selçuklu Beylerinden biridir .
  Niyazi Bey Türbesinin İçeriden Görünüşü
  Köy halkı tarafından ise Horasandan gelen bir eren olarak bilinmektedir. Köyünde isminin Niyazlar olması, bölgenin fethinden sonra buraya yerleşen diğer Selçuklu Beyleri gibi Köye ismini veren Selçuklu Beylerinden birisi olma ihtimalini güçlendirmektedir. Ayrıca, 1923 yılına kadar Niyazi Beyin olduğu söylenilen bir
  Niyazi Bey Türbesinin dışarıdan Görünüşü
  sancağında burada bulunan tekkelerin kapanması sırasında kaybolduğu sanılmaktadır.1960’lı yıllarda eski türbe yıkılarak bugünkü yapılmıştır. Yeni türbe kare şeklinde olup, tek kubbelidir. Türbenin içerisinde Niyazi Beyin mezarı ve kendisi tarafından kullanıldığı bilinen asa, şamdan, tespih gibi eşyaları bulunmaktadır. Ayrıca türbede tarihi açıdan önem taşıyan iki de lahit bulunmaktadır.
  Onacak Köyü Veli Dede Türbesi
  İlçemiz Onacak Köyü eski yerleşim alanı içerisinde bulunmaktadır. 14.–15. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu dönemine aittir. Osmanlı bilim adamlarından köyde Veli Dede olarak bilinen Veli Beye ait olan bir tekkedir. Bu tekkenin günümüzde yalnız türbesi kalmıştır.

  Onacak Köyü Veli Dede Türbesinin İçeriden Görünüşü
  Türbenin içerisinde 2 adet sanduka bulunmaktadır. Onacak Köyü Veli Dede Türbesi, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 21.01.1993 tarih ve 1737 sayılı kararı ile Kültür Varlığı olarak kabul edilmiştir.
  Onacak Köyü Veli Dede Türbesinin Dışarıdan Görünüşü
  HALK OYUNLARI: İlçemizde teke zeybeği, serenler zeybeği, al yazma zeybeği, avşar zeybeği, kezban yenge, iğnem düştü oyunları ilçemizin tanınan oyunlarıdır.Bu oyunlarda bağlama, darbuka, davul zurna gibi enstrümanlar kullanılmaktadır.İlçemiz halk oyunlarında kadınlar başa fes, oyalı yazma; sırta iç gömlek, sıkma, iç don, üç etek, acem şalı, kepe, şalvar, çorap ve çarık giyerler. Erkekler ise başa fes, sırtta iç gömlek, kepe, şal kuşak, Yörük kolanı, çahşır giyerler.
  MUTFAK KÜLTÜRÜ: İlçemizde günlük olarak en çok mercimek çorbası, tarhana çorbası, etli ve zeytinyağlı kuru fasülye, yaprak sarması, nohut ve yahnisi, etli patates, biber, patlıcan ve kabak dolmaları ile bulgur pilavı yenir. Bu yemeklerin yanı sıra sofrada içecek olarak da en çok yoğurt, cacık ve ayran bulunur. Mevsimine göre de domates salatası ve çoban salatası yemek masalarını süsler.
  Özel günlerde; ziyaretler ve düğün davetlerinde et veya tavuk suyu ile pişirilmiş pirinç çorbası, et yemeği olarak da soğanlı kazan eti veya pirinç pilavı üzerine büyük parça “çekme” tabir edilen kızarmış et konur. Ayrıca bu sofralara sigara böreği, baklava, irmik helvası renk katar,
  İlçemizin en tanınmış yemekleri şunlardır:
  Burdur şişi, peynirli pide, kömbe dir. Tatlı olarak da, haşhaş helvası en çok yenen çeşitlerdir.
  GELENEKSEL EĞLENCELER : Toplumlarda yüzyıllardır yerleşmiş, bozulmadan devam eden bazı alışkanlıklar vardır. Bu alışkanlıklar örf ve adetlerin birer parçasıdır. İlçemizde bu güne kadar yapıla gelen bu örf ve adetlerden birkaçı şunlardır
  KÜTÜK ATMA : İlçemiz ve köylerinde ailenin dünyayı gelen ilk oğlan çocuğu için yapılan bir adettir. Budaklı bir kütük üzerine poşu bağlanır. İçerisine para konulur, evin bacasından tekerlemeler söylenerek içeri atılır. Kütüğe bağlanan hediyeler konukların hediyesi olarak kabul edilir. Kütük ise oğlanın evlendiği gün maşala da yakılmak üzere babası tarafından saklanır.
  YEŞİLOVA BELEDİYESİ
  Belediyenin Tarihçesi :
  Yeşilova, çağdaş kent olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yeşilova 09 Haziran 1936 yılında 3012 Sayılı Kanunla İlçe olmuştur. İlçenin rakımı 1200 metredir. Yeşilova Burdur İline 60 km, Denizli İline 94 km. ve Antalya İline 160 km. mesafededir.
  Personel Durumu :
  Belediyede toplam 50 kişi çalışmaktadır.
  Altyapı Durumu :
  Son yıllarda yeniden yapılanma çerçevesinde su ve kanalizasyon altyapı çalışmaları % 100 tamamlanmıştır. İlçede çevre düzenlemesi devam etmektedir. Kanalizasyon ve içme suyu önümüzdeki 40 yılı sorunsuz geçirecek şekilde yapılmıştır.
  Sosyal ve Kültürel Faaliyetler :
  Her yıl Temmuz ayının son haftasında Türk Halk Müziği Amatör Ses Yarışması, Salda Gölü etrafında bisiklet turu, Yelken Yarışması, Yersel Üretimler Fuarı, Uçurtma Yarışması, Maket Uçak Yarışmaları, değişik aktivite ve kültür etkinlikleri düzenlenmektedir. İlçeye her yıl tiyatro getirilerek yeni oyunlarla seyircilerle buluşmaktadır.
  Gençlere sporu sevdirmek ve geliştirmek için Belediye Halk Plajı’nda basketbol, futbol ve voleybol sahaları yapılmıştır.
  Sanayi Çalışmaları :
  Küçük sanayi sitesinin güney doğusunda bulunan boş alan hazine adına tescil edilerek mermerciler sanayi alanı oluşturulmuştur. Mermerciler ve diğer yatırımcılara yer tahsisi devam etmektedir.
  Atıl durumda bulunan Niyazlar Köyü Leblebi fabrikası, Belediyenin imkanları ile tadilat edilerek özel şahıslara devredilmiştir. Kot imalat yeri olarak hizmet vermeye başlayan fabrika 100 – 600 kişi istihdam sağlayarak ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.


  Ağaçlandırma Çalışmaları :
  İlçenin yeşillendirilmesi için her yıl 500 adet çam türünde fidan getirilerek mezarlıklara, kaldırımlara, park ve bahçelere dikilmektedir. İlçemizdeki parklara yaklaşık 250 adet yetişmiş 10 – 15 yaşlarındaki orman ağaçları nakledilmiştir.


  Belediye İşletmeleri :
  Belediye ekmek fabrikası, Salda Gölü kenarında bulunan Belediye Halk Plajı ve soğuk hava deposu özel sektör, parke taş imalathanesi ise Belediye tarafından işletilmektedir
   

Bu Sayfayı Paylaş