Dernek

'Hukuk' forumunda Pl1 tarafından 23 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. Pl1

  Pl1 Mary Poppins Site Yetkilisi

  Tanım: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir gayeyi gerçekleştirmek üzere, en az 7 gerçek kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle oluşturdukları bir hükmi şahıstır.

  DERNEĞİN KURULMASI:

  Derneklerin kuruluşunda Serbest kuruluş sistemi geçerlidir.

  Unsurları:

  1.Kurucular: Bir derneğin kurulabilmesi için en az 7 gerçek kişinin kurucu olarak bulunması gerekir. Kurucuların medeni hakları kullanma( fiil ehliyetine sahip) ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmaları gerekir.

  2.Gaye: Bir derneğin kurulabilmesi için, belli ve ortak bir gayenin bulunması gerekir. Derneklerin gayesi gayrı iktisadi ya da kazanç paylaşmaktan başka bir gayenin bulunması gerekir. Gayenin hukuka aykırı olmaması gerekir.

  3.İrade Açıklaması: Kurucuların belli ve ortak gayeyi gerçekleştirmek üzere bağımsız bir varlığa sahip yeni bir hak süjesine vücut verme iradelerini açıklamaları da lazımdır. Kurucuların bu yoldaki iradeleri açıklanmadıkça bir dernek kurulmuş sayılmaz. Ayrıca derneklerin kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine vermek suretiyle hükmi şahsiyet kazanır. Yani dernekler tüzüklerinde dernek olarak kurulmak iradelerini açıkladıkları ve kuruluş bildirisi ve ekerini kurulduğu yerin en büyük mülkiye amirine verdikleri andan itibaren hükmi şahıs olarak doğmuş olurlar.

  DERNEĞİN İŞLEMESİ:

  Organları:

  1.Genel kurul: Bir derneğin en yetkili ve en yüksek organı genel kuruldur. Dernekler, tüzüklerinin gazete de yayınlandığı günden itibaren 6 ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını seçmek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, mahallin en büyük mülki amiri derneğin kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verir. Olağan genel kurul toplantıları en çok 2 yılda bir yapılması zorunludur. Genel kurul, yönetim kurulunun daveti üzerine toplanır. Fakat denetleme kurulunun talebi veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı istemi ile de genel kurulun olağan üstü toplantıya çağrılması şarttır.

  2.Yönetim kurulu: Derneği içeride idare ve dışarıda temsil eden mecburi bir organdır. Yönetim kurulu genel kurul tarafından gizli oyla seçilir ve en az 5 asıl üye, 5 de yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu, derneğin bütçesini hazırla, yıllık faaliyet ve hesap raporlarını kaleme alır, genel kurulu toplantıya çağırır, toplantının gündemini düzenle, genel kurulda alınmış olan kararları yerine getirir.

  3.Denetleme kurulu: Denetleme kurulu 3 asıl ve 3 de yedek üyeden oluşur ve genel kurul tarafından seçilir. Denetleme kurulu, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit olunan esas ve usullere göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve sonuçları bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

  DERNEĞİN SONA ERMESİ:

  1.İnfisah(dağılma): Derneğin hükmi şahsiyetinin herhangi bir işlem veya karara lüzum olmaksızın kendiliğinden sona ermesi demektir.

  2.Fesih(dağıtılma) : Derneğin hükmi şahsiyetine bir kararla son verilmesi demektir.
   

Bu Sayfayı Paylaş