Faraday' ın İndüksiyon Yasası

'Fizik' forumunda Uygu tarafından 29 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. Uygu

  Uygu New Member
  Burada, iletkenin çevresindeki manyetik alanın değişiminin bir emk’ya (yani voltaja)
  neden olacağını göreceğiz.

  Bunu anlayabilmek için basit bir deney düşünelim. Bir tel halka bir ampermetreye
  bağlanmış olsun. Bir mıknatıs bu tel halkaya doğru yaklaştırılırsa, ampermetrenin
  ibresinin saptığı gözlenir.

  Eğer mıknatıs halkadan uzaklaştırılacak olursa ampermetrenin
  ibresinin bu sefer ters yönde saptığı gözlenir. Mıknatıs herhangi bir yöne hareket
  ettirilmediğinde ise ibrede herhangi bir sapma gözlenmez. (Benzer etkiler mıknatıs sabit
  tutulup, tel halka hareket ettirilerek de sağlanabilir). Bu gözlemlerden halkanın
  mıknatısın hareketinden dolayı manyetik alanda meydana gelen değişikliği algıladığını
  anlarız. Böylece akım ile değişen manyetik alan arasında bir ilişkinin olduğu sonucunu
  çıkarırız.

  Mıknatıs tel halkaya doğru hareket
  ettirildiğinde ampermetre sapar.Bu
  halkada bir akım olduğunu gösterir.
  Mıknatıs sabit tutulduğunda herhangi
  bir akım gözlenmez.
  0
  N S
  0
  N S
  Mıknatıs tel halkadan
  uzaklaştırıldığında ampermetre ters
  yönde sapar. Bu ise mıknatısın
  hareket yönü değiştiğinde hareket
  yoluyla oluşturulan akımın yönünün
  de değişeceğini gösterir.
  0
  N S
  Burada hiçbir batarya olmamasına rağmen devrede bir akımın başladığı görülmüştür. Bu
  akım indüklenmiş emk tarafından oluşturulduğu için bu akıma indüklenmiş akım denir.
  Faraday’ ın indüksiyon yasasını özetleyen genel ifade şu şekilde özetlenebilir:
  “ Bir devrede indüklenen emk, devreden geçen manyetik akının zamanla değişimi
  ile doğru orantılıdır.”

  Faraday’ ın indüksiyon yasası şu şekilde formülüze edilebilir:

  dt
  dφB
  ε −= (1.1) Burada B
  AdB
  r r
  φ ∫= . devreden geçen manyetik akıdır. Eğer devre N tane sarımdan
  oluşmuşsa ve φB
  ’ de bir sarımdan geçen manyetik akı ise, devrede oluşan toplam emk;
  dt
  d
  N
  φB
  ε −= (1.2)
  Denklem (1.1) ve (1.2)’ deki (-) işaretinin fiziksel anlamı Lenz yasası ile belirlenir.

  Ankara EDU

   

Bu Sayfayı Paylaş