Günün Duası..

'Din ve İslam' forumunda zipper tarafından 6 Şub 2013 tarihinde açılan konu

 1. zipper

  zipper quae nocent docent

  BU RAMAZAN ''ONLAR''DAN OLABİLMEYİ NASİP EYLE BİZLERE ALLAHIM.....

  OnLar_ "Yetimin hakkını kesinlikle yemezler." (Nisa-2)
  OnLar_ "Yolda kalmışlara yardım ederler." (Bakara-177)
  OnLar_ "İnsanların kusurlarını affederler." (Ali İmran-134)
  OnLar_ "Yalnızca Allah'a dayanıp güvenirler." (Mücadele-10)
  OnLar_ "Yeryüzünde Alçak gönüllü olarak yürürler." (Furkan-63)
  OnLar_ "Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler." (En'am-151)
  OnLar_ "Hakk'ı bile bile gizlemezler." (Bakara-42)
  OnLar_ "İnananlara 'Sen Mü'min değilsin' demezler." (Nisa-94)
  OnLar_ "Namuslarını (ırzlarını) korurlar." (Mü'minun-5)
  OnLar_ "Anne Ve Babalarına Öf Bile Demezler." (İsra-23)
  OnLar_ "Kötü zandan ve gıybetten kaçınırlar." (Hucurat-12)
  OnLar_ "Ahidlerine (Sözlerine) sadıktırlar." (Mü'minun-8)
  Onlar_ "Zekatlarını Hakkıyla Verirler." (Bakara-177)
  OnLar_ "Mü'minlere karşı alçak gönüllüdürler."* (Maide-54)
  OnLar_ "Darlıkta ve bollukta da infak ederler." (Ali İmran-134)
  OnLar_ "Gerçekten felaha kavuşanlardır."* (Mu'minun-1)
  OnLar_ "Allah'ın ayetlerini az bir menfaatle değiştirmezler.*" (Ali İmran-199)
  OnLar_ "Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler." (Bakara-136)
  OnLar_ "Allah'ın Adı Anıldığı zaman Kalpleri Ürperir." (Enfal-2)
  OnLar_"Allah'a asla şirk koşmazlar." (Furkan-68)
  OnLar_"Zinaya asla yaklaşmazlar." (Furkan-68)
  OnLar_ "Namazlarını Huşu içinde Ve Dosdoğru kılarlar." (Mü'minun-2)
  OnLar_ "Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler." (Mü'minun-3)
  OnLar_ "Mallarıyla Ve Canlarıyla Cihad Ederler." (Tevce-20)
  OnLar_ "Cahillerle asla tartışmazlar." (Furkan-63)
  OnLar_ "Kınayıcının kınamasından Hiçbir zaman korkmazlar." (Maide-54)
  OnLar_ "Emanetlerine ihanet etmezler." (Mu'minun-8)
  OnLar_ "Söz verdiklerinde sözünde dururlar." (Bakara-177)


  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 2. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]

  ''O'ndan başka ilah yoktur. O, üstündür, hikmet sahibidir.
  Muhakkak ki Allah katında din, İslâm'dır.
  Ben de Allah'ın tanık olduğu şeye tanıklık ederim ve bu tanıklığı, Allah'a emanet ederim, onu bana kıyamet gününde versin.
  Allah'ım her türlü âfet ve belâdan, gece ve gündüz gelecek musibetlerden, kutsallığının nuruna, kutluluğunun büyüklüğüne, temizliğinin azametine sığınırım.
  Hayırdan başka bizi her şeyden koru, bize yalnız hayır ver Allah'ım. Sığınacağım varlık Sensin, Sana sığınırım, sığınılacak yer Sensin, Sana iltica ederim,
  yalnız Senden yardım dilerim, ey huzurunda zorbaların küçüldüğü, Firavunların boyunlarının eğildiği Rabbim.
  Senin yüzüstü bırakmandan, örttüğünü açmandan, senin zikrini unutmaktan, şükründen yüz çevirmekten sana sığınırım.
  Gece ve gündüz, uykuda ve uyanıkken, hazarda ve seferde, hayatta ve ölünce Senin himayendeyim...
  Seni anmak benim şiarım, Seni övmek benim örtümdür. Senden başka ilah yoktur. Azametini yüceltmek için, Zâtının yüceliğini anmak için Seni tesbih eder, Sana hamd ederim...
  Ya Rabbi, beni yüz üstü bırakma, kullarının şerrinden beni koru...''  Âmin... Âmin... Âmin...


  İmâm Şafiî'nin Duası
   
 3. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]

  ALLAH ım..
  ALLAH ım..
  ALLAH ım..

  Önce Haktan sonra haksızlıktan korkmayı nasip eyle...
  Ertelemekten,üşenmekten,yılmaktan,vazgeçmekten,yarına bırakmaktan ve buna benzer hastalıkların şerrinden muhafaza eyle.
  Bu hastalıklara karşı Alim ,Hakim ve Şafii isimlerinden acilen şifalar ihsan eyle…
  Ey akıllar veren Allah'ım..
  İmdada yetiş her şeyi ancak Sen dilersin, Sen yaparsın hiç kimse bir şey dileyemez ve yapamaz.
  Evvel de Sensin, ahir de Sensin. Allah'ım bize emirler verdin tekliflerde bulundun.
  Kullukta bulunmamızı diledin...
  Lütfet de secdeye rağbetimizi arttır. Bize ibadet zevki ver…


  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 4. zipper

  zipper quae nocent docent

  Ramazan Ayının son 10 günü içerisinde çokça söylenilmesi tavsiye edilmiştir.

  [​IMG]
   
 5. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]

  ''Sensin Allah..
  Sanadır kulluğum
  Sendedir çarem
  Seninledir varlığım
  Seni arar ruhum
  Seni anar kalbim
  Başkasına değil Sana muhtacım
  Başkasını değil Seni çağırırım.
  Başkası yaratılmıştır Sen yaratansın.
  Başkası devamsızdır Sen daimsin ve daim eyleyensin
  Başkaları muhtaçtır Sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin.
  Başka İlah yok Sen Allahsın
  Sen ki eşi benzeri olmayansın
  Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin
  Cemaline çevir yüzümü.
  Başkasına rağbet ettirme kalbimi ....''
  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 6. alkane

  alkane Well-Known Member

  [​IMG]

  Amin...
   
 7. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  “Allahü teâlâdan başka ilâh yoktur. O birdir. Eşi ortağı yoktur.
  Mülk, O’na âittir. Hamd, O’na mahsustur…
  Ey Allahım! Kabir azâbından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım!

  Ey Allahım! Rüzgârların getirdiği âfetin şerrinden sana sığınırım!
  Ey Allahım, gözümde bir nûr, kulağımda bir nûr, kalbimde bir nûr yarat!
  Ey Allahım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır!

  Ey Allahım! Kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden,
  gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden,
  korkunç rüzgârların getirdiği âfetlerin şerrinden,
  zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belâlarının şerrinden sana sığınırım!
  Ey Allahım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden,
  birden bire gelip çatacak azâbından ve bütün gazâbından sana sığınırım!

  Ey Allahım! Beni hidâyetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla!
  Ey başvurulacakların en hayırlısı!
  Kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni!
  Ey Allahım! Sen, sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli, açık neyim var ise biliyorsun.
  İşlerimden hiç biri sana gizli değildir. Ben çâresizim, yoksulum.
  Senden yardım ve eman diliyorum.
  Korkuyorum. Kusurlarımı îtirâf ediyorum.
  Bir çâresiz, senden nasıl isterse, ben de öyle istiyorum.
  Zelîl bir günahkar, sana nasıl yalvarırsa, ben de öyle yalvarıyorum.
  Yüce huzûrunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelîl eden,
  senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl duâ ederse, ben de öyle duâ ediyorum!

  Ey Rabbim! Duâmı kabûl buyurmaktan beni mahrûm eyleme.
  Bana Raûf ve Rahîm ol! Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi!..
  Ben, sana her an muhtâcım. Senin ise, bana hiç ihtiyâcın yok.
  Sen, ancak yaratanım olarak beni bağışlar, affedersin.

  Ey duâcıların duâlarını kabûl eden!
  Ey ümit bağlananların en üstünü! İslâmiyet ve Muhammed (aleyhisselâm) üzerindeki himâyen hürmetine sana yöneliyorum.
  Benim bütün suçlarımı bağışla! Beni şu durduğum yerden bütün hâcetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsân buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür!..
  Bizler, topluca senin Beyt-i Harâm’ına geldik. Şu büyük Meşâir’de vakfeye durduk. Şu mübârek yerlerde hazır bulunduk.
  Ümîdimiz, yüce katındaki sevab ve mükâfâta nâil olmaktır.
  Ümîdimizi boşa çıkarma Allahım!”

  Âmin... Âmin... Âmin...  * Veda haccındaki duadır.
   
 8. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  ''Allah'ım..
  Uykumuzu dinlenme kıl, gaflet kılma!
  Uyanıklık halimizi sâlih amel kıl, kötü amel kılma!
  Uykumuzu ibâdete vesîle kıl, engel kılma!

  Gece gündüz, sabah akşam, hazarda seferde, uykuda uyanıklıkta bizden yardımını ve inâyetini esirgeme!
  İşlerimizi kolaylaştır! Güçlükleri aşmamızı sağla!
  Dertlerimize derman ver! Sıkıntılarımızı gider!

  Maddî mânevî problemlerimize helâl çözümler nasip eyle!
  Dünyada ve âhirette her türlü gam ve kederimizi gider!
  Bizi Cehennem azabından koru! ''
  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 9. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  Ey diri olan!
  Ey ebedi var olan!
  Ey izzet ve ikram sahibi olan!
  Ey gücün, şerefin ve büyüklüğün sahibi olan Allahım!
  Halimi düzelt,
  İşlerimi güzelleştir,
  Beni bela ve fakirliğin acılarından koru,
  Düşmanların şerrinden,
  Şeytanın aldatmasından,
  Nefsin arzularından,
  Saptıranların saptırmasından beni koru ey Rabbim!

  Ya Rabbi!
  Beni çok ibadet eden salihlerden ve şükreden zenginlerden eyle!
  Dini ve dünyevi bütün işlerimi düzene koy.
  Hayırlı nimetlerimi sonuna erdir.

  Ya Rabbi!
  Ömrümün son zamanlarında,
  Ölüm anında kalbimi ve dilimi imanla doldur.
  Bana son anda; şehadet ederim ki, Allah birdir ve yine şehadet ederim ki,
  Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Onun elçisidir demeyi nasip et.  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 10. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 11. çitlenbikk

  çitlenbikk Well-Known Member

 12. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]

  Ey Rabbim!

  Sen beni benden daha iyi bilirsin.
  Ben de kendimi başkalarından daha iyi bilirim.
  Ey Alemlerin Rabbi!
  Halkın bende zannettiği iyilik ve faziletleri bana nasip et ve bende olup halkın bilmedikleri günahlarımı da affeyle!
  Söyledikleri güzel sıfatlar karşısında beni,
  kendini beğenmişlik ve gurur gibi âfetlerden koru!


  Âmin... Âmin... Âmin...


  Hazreti Ebu Bekir 'in Duası
   
 13. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]

  ''Ya Rab! Bizlere iki cihan saadeti ver. Her iki cihanda bizi gaye-i hayalimize ulaştır.

  Ya Rab! Kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetme zamanına kadar bizi emanette emin kıl.

  Ya Rab! Senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle müjdelenmeyi ve cehennemden kurtuluşu diliyoruz.

  Ya Rab! Nefsimizin kötülüklerinden Sana sığınıyoruz.

  Ya Rab! Bizi salih amellere ve güzel ahlâka ilet.
  Zira bunların salih olanına ancak Sen ulaştırır, kötülüklerden de ancak Sen alıkoyarsın.

  Ya Rab! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, icabet edilmeyen duadan Sana sığınıyoruz.

  Ya Rab! Nimetin zevalinden, afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelip çatmasından ve gazabına sebep olacak şeylerden Sana sığınıyoruz.

  Ya Rab! Sıkıntıdan, üzüntüden, tasadan, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borcun altında iki büklüm olup ezilmekten ve insanların galebe ve tasallutundan Sana sığınıyoruz.

  Ya Rab! Hatalarımızı kar ve dolu suyu ile yıka, kalbimizi günahlardan, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle.
  Ve bizimle günahlarımızın arasını, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır.''
  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 14. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]

  Ey Hayr’ün-Nasirîn,Yardım edenlerin En Hayırlısı.

  Ey Müste’ân,Tek ve Son Sığınılacak Olan,Ey Hafız!

  Ey Kâdir,Ey Muktedir,Ey Kavî!

  Zalimlerin gürûhûna karşı bize yardım et!

  Bozguncular gürûhuna karşı bize yardım et! (29/30)

  Kâfirler gürûhuna karşı bize yardım et! (2/286)

  Bizi yalnız bırakma! (21/86)

  Bize koruyucu ve yardımcılar gönder! (4/75)

  Bizi zalimlerin elinde rezil ve rüsvâ eyleme! (10/85)

  Bizi inkârcıların elinde oyuncak eyleme! (60/5)

  Bizim üzerimizden inkârcıların baskısını kaldır! (4/84)

  Ey Hayr’ül-Mâkirîn,Tuzak Kuranların En Hayırlısı!

  Onların insanlar ve inanlar için hazırladıkları tuzakları boşa çıkar! (14/46)

  Onların tuzaklarını kendi başlarına geçir! (3/54,8/30)  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 15. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  “Allahım, geçmiş ömrümde yaptıklarımı, gelecekte yapacaklarımı,
  gizli işlediklerimi, alenî yaptıklarımı, israflarımı,
  benim bilmediğim fakat Senin bildiğin kusurlarımı affet.
  İlerleten Sensin, gerileten de Sen. Senden başka ilah yoktur.
  Allahım! Kullarından herhangi birine verdiğin bir hayır veya mahlukatından birine vaadettiğin bir lütuf var da buna idrakim yetişmemiş, niyetim ulaşamamış ve bu sebeple de istediklerimin dışında kalmış ise, ey âlemlerin Rabbi, onun husulü için de Sana yakarıyor, bana onu da vermeni rahmetin hakkında Senden istiyorum.
  Senin her şeye gücün yeter ..”
  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 16. çitlenbikk

  çitlenbikk Well-Known Member

 17. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  Ey Rabbimiz!
  Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et.
  Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizin kötülüklerinden sana sığınıyoruz.

  Ey Rabbimiz!
  Bizi yücelt, eksiğimizi- gediğimizi gider, bize rızık ihsan et, bizi salih amellere, güzel ahlaka ilet.
  Zira bunların salih olanına ancak sen ulaştırır, kötülerinden de ancak sen alıkorsun.

  Ey Rabbimiz!
  Ciddiyetimizi şakamızı, zulmümüzü ve haksızlıklarımızı, hatamızı, kastımızı mağfiret buyur.
  İtiraf ediyoruz ki bu kusurların hepsi bizde vardır, ihsan ettiğin nimetlerin bereketinden bizi mahrum etme, mahrum ettiklerinle de imtihan etme...  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 18. çitlenbikk

  çitlenbikk Well-Known Member

  HADİSİ ŞERİF:

  Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise (secdede) duayı çok yapın."
   
 19. çitlenbikk

  çitlenbikk Well-Known Member

  Ey güç ve kuvvetin yegâne sahibi olan yüce Allahımız! Sen Kavîsin, biz ise Senin zayıf, âciz ve muhtaç kapıkullarınız. Zayıf ve âcizleri Senden başka kim koruyup kollayabilir ve ihtiyaçlarını is’af edebilir! Ne olur, salih kullarını sevindirdiğin gibi bizi de sürpriz lütuflarınla sevindir ve üzerimizdeki nimetlerini tamamla!

  Ey her şeye gücü yeten Rabbimiz! Bize ve yeryüzünün değişik yerlerindeki bütün inananlara, özellikle de gadre, zulme ve haksızlığa uğratılmış mazlumlara dünyada ve ukbada tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

  Servetine ve şefkatine hudut olmayan Ganiy-yi Mutlak yüce Mevlâmız! Şayet Sen bizi sevip de muhabbetini gönüllerimize atmasaydın, biz Seni asla sevemezdik. İnşaallah, yüce Zâtını ve hikmetli icrâatını sevilmesi gerektiği ölçüde sevebiliyoruzdur. – Senden işte o, kalblerimize vaz’ettiğin ilk sevgi hürmetine mukaddes muhabbetini ve muazzez sevgini şiarımız hâline getirmeni ve bir daha da o sevginin gönüllerimizden kayıp gitmesine izin vermemeni diliyoruz. Allahım! Duamıza icabet buyur, merhametini sinelerimize duyur; servetinin ve şefkatinin tatlı tecellîleriyle de gönüllerimizi doyur!

  alıntı
   
 20. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  Rabbimiz!

  Bizi birbirimiz için rahmet vesilesi kıl.
  Bizi birbirimiz için fesatlık sebebi olmaktan koru.
  Birbirimize karşı taşımakta olduğumuz su-i zanlardan bizi âzâd eyle de, o zanların esiri ve kölesi olup, birbirimizi kırmayalım.
  Bizi, Sana gelen yollarda birbirimiz için şevk, aşk ve gayret dolu yol arkadaşları olmakla nasiplendir.
  Zira bizler ancak, Sana gelmek ve Senin için varolmakla huzur buluruz.
  Canlı cansız her varlık, Seni anmakla meşgul ve mutluyken, bizi birbirimiz için, seni hatırlamaya sebep et.
  Bizler, senin mahlûkunuz. Bizleri muhafaza et.
  Bize birliğinle dirlik ver!
  Bize selâmınla esenlik ver!
  Bizi ikramınla şâkir kıl!
  Bize rahmetini yâr eyle!
  Bizi emirlerine ağyar eyleme! Bize eksiklerimizi göster!
  Eksiklerimizle birlikte namazımızı makbul kıl!
  Namazı ruhumuzda kuvvet kıl! Namazla ruhumuzu kavî ve kâmil eyle!
  Âmin... Âmin... Âmin...
   

Bu Sayfayı Paylaş