Günün Duası..

'Din ve İslam' forumunda zipper tarafından 6 Şub 2013 tarihinde açılan konu

 1. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]

  “Allah’ım, Senden rahmetini icap ettiren şeyleri,
  mağfiretini gerektiren şeyleri,
  bütün günahlardan esen kalmayı,
  bütün iyilikleri ganimet olarak kazanmayı,
  cennete nail olmayı ve cehennemden
  kurtulmayı isterim.”
  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 2. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  Ey Yalnızların,
  Kendi Başına Kalmışların Arkadaşı,
  Ey Mutsuzluğa Düşmüşlerin Yardımcısı,
  Ey Yoksulların Zenginliği,
  Ey Zayıfların Gücü,
  Ey Fakirlerin Hazinesi,
  Gariplerin sığınağı,
  Ey Tek Güç Ve Kudret Sahibi,
  Ey İhsanıyla Tanınan Keremi Sonsuz Rabbim,sıkıntılarımızı Gider.
  Rabbim, kalplerimizden yorgunluğu, ruhlarımızdan kırgınlığı kaldır.  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 3. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  Ey Allahım!

  Muhakkak Sen benim gizli ve açık işlerimi bilirsin.
  Özrümü kabul et!Benim ihtiyacımı bilirsin.Arzumu ver!
  Allahım!
  Bize günahla aramıza engel olacak kadar korkundan hisse ver.
  Bizi cennetine ulaştıracak kadar tâatini nasib eyle.
  Yaradılışımı güzel yaptığın gibi,ahlakımı da güzelleştir.
  ALLAH'ım!
  Günahlarımın küçüğünü büyüğünü,öncesini sonunu, açığını ve gizlisini,
  hepsini bağışla.


  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 4. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]
  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 5. alkane

  alkane Well-Known Member

  amin...
   
 6. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  “Allah’ım! Hamdın tamamı sana aittir. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz.
  Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Sapıttığını kimse hidayete erdiremez.
  Hidayete erdirdiğini de kimse sapıtamaz.
  Verdiğini kimse engelleyemez ve engellediğini de kimse veremez.
  Uzaklaştırdığını da kimse yaklaştıramaz.
  Allah’ım bize bereket, rahmet, fazl ve rızkını ihsan eyle…
  Allah’ım! Değişmeyen ve zeval bulmayan nimetini istiyorum..
  Allah’ım! Yokluk gününde yardımını, korku gününde emniyetini istiyorum.
  Allah’ım! Bize verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınırım.
  Allah’ım! Bizleri Müslüman olarak öldür ve Müslüman olarak dirilt.
  Bizi aldatılmadan ve zelil olmadan salihler zümresine ilhak eyle.
  Allah’ım! Peygamberleri’ni yalanlayıp senin yolundan insanları alıkoyanları da helak et. Azabını ve cezanı onların üzerine indir. Allah’ım! Kendilerine kitap verilen kâfirleri helak et.”  Âmin... Âmin... Âmin...


  (Uhud Savaşı sonrası Peygamberimiz’in (s.a.v.) duâsı)
   
 7. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]
  ''Katındaki nimetlere rağbetimi arttırarak Sana kavuşmaya bir özlem ver ve Sana samimi tevekkül etmeyi nasip et.
  Sana ibadete kendini verenlerin korkusunu,
  Senden korkanların gönülden saygısını,
  Sana tevekkül edenlerin kuvvetli imanını,
  Sana iman edenlerin tevekkülünü niyaz ediyorum.
  Rızanı gözetmeye beni öylesine muvaffak et ki, kullarından herhangi birinin korkusuyla dininden hiçbir şeyi ihmal etmeyeyim.
  Taatinde bana kuvvet, ibadetinde gayret, sevabına rağbet, acıklı azabını hak ettirecek şeylerden de kaçınmak lütfeyle!
  Afiyet zırhına bürünme ve afiyetin tamamlanması, selametin kuşatması ve devamı konusunda Sana ümit bağlıyorum!
  Güçsüzlük ve çaremin tükenmişliğine merhamet et! Sıkıntımı gider, duamı kabul buyur,hatamı bağışla, böylece bana ve
  Senden istekte bulunan herkese ihsanda bulun!
  Dinim, dünyam konusunda sağlık, güvenlik ve esenlik ihsan et!

  Kalbime basiret, işlerimde başarı lütfet!  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 8. alkane

  alkane Well-Known Member

  Ey
  Hüzünlerimi
  Hayra çeviren
  Allah'ım!
  ...
  Dilimi duasız,
  Gönlümü
  Sensiz
  bırakma.
  Amin.
   
 9. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  Allah’ım!

  Hırsın taşkınlığından, öfkenin kabarmasından, hasedin baskın gelmesinden,
  sabrın zayıflamasından, kanaatin azalmasından, ahlakın fenalaşmasından,
  kötü arzuların baskısından, nefsin isteklerine uymaktan, gafletin bürümesinden,
  doğruya muhalefet etmekten, karşılıklı yapmacıklıklardan, batılı hakka tercih etmekten, kötülükte ısrar etmekten, günahı küçük görmekten,
  taati çok bulmaktan, bize iyilik edenlere karşı minnet ve şükran duymamaktan,
  feryat edenin yardımına koşmamaktan,hakkımız olmayanı talep etmekten,
  ilmi konularda bilgisizce konuşmaktan Sana sığınıyoruz!!!
  Bunlara ulaşmada vesile edineceklerimi telkin et!
  Bunları yerine getirmek için bedenime sağlık ve afiyet ver.
  Güvence ve ümidimi boşa çıkarmayarak bana hayırlı bir akıbet nasip eyle.

  Tok gözlülük ve iffeti, huzur ve saadeti, sağlık ve bereketi, güven ve afiyeti
  bana bir arada nasip et...


  Âmin... Âmin... Âmin...​
   
 10. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  Allahım!

  Bana hidayeti nasip ettiğin gibi, Müslüman olarak bu hidayet üzere hayatıma son verene kadar benden bu büyük nimeti çekip almamanı niyaz ediyorum.

  Yâ Rabbî! Kıldığım namazı kabûl eyle! Âhir ve âkıbetimi hayr eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhîd söylememi nasîb eyle. Ölmüşlerimi afv ve magfiret eyle.

  Yâ Rabbî! Beni şeytân şerrinden ve düşman şerrinden ve nefs-i emmârem şerrinden muhâfaza eyle! Evimize iyilikler, helâl ve hayırlı rızklar ihsân eyle! Ehl-i islâma selâmet ihsân eyle! Kâfirlerle cihâd etmekte olan Müslümanlara imdâd-i ilâhiyyen ile imdâd eyle! Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül’afve fa’fü annî. Yâ Rabbî! Hastalarımıza şifâ, dertli olanlarımıza devâ ihsân eyle!

  Bana, Anama, babama ve evlâdlarıma ve akrâba ve ahbâbıma ve bütün din kardeşlerime hayırlı ömürler ve hüsn-i hulk, akl-ı selîm ve sıhhat ve âfiyet, rüşdü hidâyet ve istikâmet ihsân eyle yâ Rabbî!  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 11. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]  Ya Rab! Sen hak kelâmında ifade buyuruyorsun ki: “(Kullarım!) Bana dua edin, ben de o dualarınıza cevap vereyim!”

  İşte huzurundayız ve Sana teveccüh ediyor, hakkımızda vereceğin hükmünü bekliyoruz.
  Ne olur, bahtına düştük, dualarımızı kabul etmemek suretiyle bizi haybete dûçar kalan zavallılardan eyleme; eyleme ve Yüce Kitab’ında vaadde bulunduğun gibi dualarımıza icabet eyle!

  Ya Rabbena! Dünyada ve ahirette sağanak sağanak yağdırdığın ve yağdıracağın lütuflarının kadr ü kıymetini bilmeyi bizlere de nasip eyle.  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 12. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  “Allah’ım, ey bütün sıkıntıları gideren, ey bütün duâlara icâbet eden,
  Ey bütün kırıkları saran, ey bütün zorlukları kolaylaştıran,
  Ey bütün gariplerin sahibi, ey her garibin sahibi,
  Ey kendisinden başka ilah bulunmayan, Seni her türlü noksandan tenzih ederim.
  Senden bir çıkış ve kurtuluş yolu niyaz ediyorum.
  Sevgini kalbime öyle yerleştir ki hiç bir tasam kalmasın, senden başkasını anmayayım.
  Beni korumanı ve bana acımanı niyaz ediyorum, ey merhametlilerin en merhametlisi!

  Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım,
  Senden yine Sana iltica ederim.
  Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim.
  Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.

  Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl.
  Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil.
  Çünkü Sen buyurdun ki, 'Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır."  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 13. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  ALLAHIM
  Hayatta iken yaptığımız bütün ibadat ü taatlerimizi, ihsan ile makbul eyle.
  Hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lutf eyle.
  Bizi, rızanı kazanmak için acele edenlerden, amel’i Salih işleyenlerden eyle.
  Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle.
  Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, zikredenlerden, şükredenlerden eyle.
  İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle.
  Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, maksuduna muradına erenlerden eyle.
  Böylece bizi, razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle YA RABBİ.

  ALLAHIM
  Bizi, nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle.
  Bizi, iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle.
  Bizi, nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle.
  Bizi, hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, mücahüd olan güzel kullarından eyle.
  Bizi, cihad edenlerden, şehit olanlardan eyle.
  Bizi, huzurundan boş çevirme, lutfunu nail eyle YA RABBİ.
  ALLAHIM
  Bize, küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle.
  Bize, hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle.
  Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emien eyle.
  Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle.
  Hayırları feht eyle, şerleri def eyle, sunumuzu hayır eyle.
  Kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle.
  Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle.
  Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yolu bulanlardan eyle.


  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 14. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]
  Ey Allah'ım..!

  Belki günahkarım, belki Sana layık değilim ama Senden başka sığınağı olmayan bir garip kulunum.

  Sana gelmeye yüzüm yok ama Senin kapından başka gideceğim bir kapıda yok. Şüphesiz Sen'sin Rahman,

  Sen'sin Kerim, Sen'sin Rahim, Sen'sin Gafur

  Bağışlayanda Sen'sin,affedende,esirgeyende.

  Sen'i bildim,Sana inandım,sana sığındım

  Şüphesiz Sen merhameti ve şefkati bol olansın Rabbim.

  Ne olur Allah;ım hiçbir kulunu Sen'siz,kimsesiz,çaresiz bırakma

  Her dem Sen'i anmayı,Sen'i anlayıp anlatmayı,Sen'i sevip sevdirmeyi nasip et bizlere.!

  Peygamber Efendimiz sellellahu aleyhi vessellem'in şefaatinden,kendi şefkat ve merhametinden bizleri mahrum
  bırakma.


  Şüphesiz Sen olmazları olduransın,ol de olalım Rabbim.!!  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 15. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  Allah’ım...

  Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört.
  Rabbim! Yuvalarımıza saadet ver, ömrümüze bereket ver, kazancımızı helalinden eyle! Rızana uygun şekilde yaşamayı nasip eyle.Sustum ve sana havale ettim Rabbim, bilirim ki sen her şeyin en iyisini bilensin, karşılıklarını ben değil sen verirsin.

  Allah’ım!

  Bu dünyaya nasıl masum ve günahsız geldiysek; bizlere yine huzuruna masum ve günahsız dönmeyi nasip eyle.
  Allah’ım! Bana ve benimle beraber bu dua’yı okuyan herkese iman, ihlas, huzur, sağlık, mutluluk, helal kazanç; güç ve sabır ver.

  YA RABBİM!

  Kaderimde muhtaç olma varsa,O muhtaçlığım Sana olsun, beni Senden başkasına muhtaç ettirme…
  Allahım hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda ver. Rezzak ismin ile rızkımızı arttır, kimseye muhtaç etme!  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 16. çitlenbikk

  çitlenbikk Well-Known Member

 17. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  Ya Vehhab!

  Yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin

  Nankörlerin bile rızkını kesmez inkar edenlere bile nefes verirsin

  Varlığım senin lütfundur senin ihsanındır

  Aciz varlığıma lütfunu ihsanını daim eyle  Ya Rezzak!

  Hazinende yok yoktur ol dersin her şey olur

  Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır

  Vahyin mümin kalplerin selin akılların rızkıdır

  Ya Rabbi! Sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir

  Senin fakirin eyle beni

  Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir

  Sofranda ağırla beni  Ya Melik!

  Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin

  Gökler yarılırken sahibim sensin

  Yıldızlar dağılırken sahibim sensin

  Varlığım bana ait değil varım yoğum senin

  Elimde olanlar benim değil sahiplendiklerim de senin

  Yokluğa düşürme beni an senin

  Darlık verme kalbime mekan senin  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 18. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]  Ey Yalnızların, Kendi Başına Kalmışların Arkadaşı,
  Ey Mutsuzluğa Düşmüşlerin Yardımcısı,
  Ey Yoksulların Zenginliği,
  Ey Zayıfların Gücü,
  Ey Fakirlerin Hazinesi,
  Gariplerin sığınağı,
  Ey Tek Güç Ve Kudret Sahibi,
  Ey İhsanıyla Tanınan Keremi Sonsuz Rabbim,
  Efendimiz Ve Yakınları Hürmetine Sıkıntılarımı Gider.

  Ey Rabbim

  Sen Sıkıntılarıma Karşı Hazırlığım,
  Musibetim Anımda Ümidim,
  Yalnızlığımda Arkadaşımsın
  Gurbetimde Dostum,
  Kederli Anımda Beni Ferahlatansın.
  İhtiyacım Anında Yardımıma Koşan,
  Zor Anlarımda Sığınağımsın.
  Beni Korkuların Karanlığından Kurtaran Aydınlığımsın.
  Ey Rabbim Sen Şaşkınlığımda Bana Yol Gösterensin
  Biliyorum Rabbim Sen Günahlarımı Bağışlayan
  Ayıplarımı Örten, Sıkıntılarımdan Kurtaran
  Kalbimi Sevginle Süsleyensin.
  Sen Kalbimin Hem Tabibi Hem Sevgilisisin.
  Sen Ki Şaşkınlara Yol Gösteriri
  Muhtaçlara Yardım Eder
  Korunmak İsteyenleri Korursun.

  ALLAH’ım , Ben Senin Kulunum
  Kulunun Çocuğuyum.
  Görüyorsun ki Rabbim Sıkıntılıyım.
  Bildirdiğin Ve Gizlediğin Tüm İsimlerini
  Ve Kur-An’ı Kerim’i Kalbimin Baharı
  Gönlümün Nuru , Sıkıntılarımın İlacı Yap.
  Ruhum Susamış Suya , Kalbim özler seni
  Gözlerimi Senin Sevdiğin Şeylere Çevirdim
  Kulaklarımı Seni Çağıranın Ülkesine Bıraktım
  Ve Susayan Bir Toprak Gibi Bitkin Kaldım
  Kalbimi Senin Yoluna Koydum
  Ve Ellerimi Senin Dergahına Açtım
  Bundan Sonra Da Sana Gelecek
  Senden İsteyeceğim
  Güneş Ve Ay Senin Nurundan Almış Nasibini
  Güneş Senin Sevginden Böyle Ateş
  Ay Böylesine Mahzun
  Irmaklar Senin Hasretinden Böyle Çağlar
  Deniz Bu Ayrılıktan Böyle Deli Böyle Dalgalı
  Hep Hüzünlü Hep Ağlamaklı
  Kuşların Ümidi Sen
  Bitkilerin neşesi
  Çiçeklerin Rengi Sen
  Ve İnsanların Hiç Bitmeyen Duası Sen
  Mevla’m Bizi Biran Olsun terk etme
  Sevgin İçimizde Hep Uyanık Kalsın
  Yolun Rasul’ün Yolu Olunca Ondan Başka Kime Bel Bağlayayım
  Rabbim ALLAH’tır Benim
  Nurum Ve Kurtuluşum Ondan Gelecek
  Öyleyse o’nu Bırakıp Kime Gideyim
  Günahla Örtülmüş Varlığım İçinde
  Bir o’nun Özlemidir Beni Yaşatan
  Şefaatim o’nun Dilindeyken
  o’nu Bırakıp Kimi Dinleyeyim
  Mevla’m
  Beni Kendine Dost Seçinceye Kadar Yaşat
  Ve Aşkınla Yandığım Biranda Al Canımı
  Al Ki… Ölüm!!! Aşkımın Adı Olsun.

  Ey Rabbim, Ben Ki Günahı Sevabından Çok
  Aklı Dünyaya Takılmış
  Kalbi Fani Şeylere Anmış Bir Zavallıyım
  Ama Sen Öyle Nur Öyle Rahmansın
  Öyle Güzelsin Ki
  Ne Olur Rabbim Senden Uzak Kalan
  Şu Kulunu Kendine Yakınlaştır
  İmanınla Dirilt.
  Ey Sevdiklerini Sevindirmekten Hoşlanan Rabbim
  Sana Açılan Ellerimi Geri Çevirme
  Kalbime Aşkınla Tecelli Et Ki
  Senden Başka Hiçbir şey Kalmasın O Kalpte
  Senden Başka Hiçbir şeyi Olmayacak Kadar Zengin Eyle Beni
  Her şey de Seni Anmayı
  Her şey de Seni Görmeyi Nasip Eyle.
  Bana İsimlerinle Güç Ver Ey Rabbim
  O İsimlerin Ki Kalplerin Nuru
  Hiçbir şeyi Olmayanların gururudur.
  Ey Rabbim Bize İsimlerinin Hakikatini Göster.
  Bizi Sensiz Bir An Bile Yaşatma.

  ALLAH’ım SANA MERYEM İN TEMİZLİĞİ İLE GELMEK İSTİYORUM
  Günahlarla Kirlenmeme İzin Verme.
  Sana Musa’nın Duası İle Geliyorum
  Şeytana Uymam İçin Peşimden Koşanlardan Beni Kurtar.
  İsmail’in Tevekkülü İle Boynumu Büküyorum.
  Beni Ve Soyumu Sana Kul Olarak Yaşat.
  Sana İsa’nın Ruhu İle Geliyorum.
  Beni Katına Almanı Diliyorum.
  Sana Yunus’un Duası İle Yalvarıyorum.
  Beni Yutan Nefsimin Karanlıklarından Kurtarmanı Bekliyorum.
  Rabbim, Sana Yusuf’un Gömleği İle Geliyorum.
  Beni Düştüğüm Ümitsizlik Kuyusundan Çıkarmanı Diliyorum.
  Sana Muhammed Mustafa’nın Kulluğu İle Geliyorum.
  Beni Miraca Çıkarmanı Bütün Sıkıntılarımı Gidermeni Diliyorum…


  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 19. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  Rahmeti her zaman gazabının önünde yüce Rabbimiz! Düşüp düşüp kalkan bu mücrim kullarını günah bataklığında boğulmaktan sıyanet buyur, buyur da Senin payeler üstü dostluğuna erelim...

  Nimetlerini de üzerimize sağanak sağanak yağdır. Biz aciz kullarını erişilemez ve asla nüfuz edilemez hıfzınla muhafazan altına al..

  Bizi koruyup kolla, kolla ki Senin, kapı kullarını hiçbir zaman zayi etmeyeceğin hakkındaki kanaatimiz tamdır.

  Ey merhameti sonsuz yüce Rab!
  Sen bizi altından kalkamayacağımız işlerle mükellef tutma, her ne kadar bunu istemeye yüzümüz olmasa da Sen her zaman bizimle ol ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakma, dualarımıza icabet buyur, ümitlerimizi boşa çıkarma, Sana rücû yollarını kolaylaştır ve tevbelerimizi de kabul buyur..

  Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabb'imiz!..  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 20. çitlenbikk

  çitlenbikk Well-Known Member

Bu Sayfayı Paylaş