Günün Duası..

'Din ve İslam' forumunda zipper tarafından 6 Şub 2013 tarihinde açılan konu

 1. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]  Âmin... Âmin... Âmin..
   
 2. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]  Âmin... Âmin... Âmin.
   
 3. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  Ey ululardan ulu Rabb'imiz!
  Bizi, Senin azamet ve ululuğun karşısında kulluk hakikatini kavramış,
  yüzü her zaman yerde olan kullarından eyle..

  Buudları ölçülemeyecek kadar geniş olan ihsan ü atâ hazinelerinden ve hadd ü hesabı olmayan bereket kaynağı fazlından bize de bol bol lütufta bulun!.

  Evet, Sen lütuflarında sınır olmayan cömertler cömerdi,
  kullarının bütün ihtiyaçlarını görüp onları başkalarına el açma zilletinden kurtaran Ganiyy-i Hakîkî
  ve merhamet şualarıyla bütün varlığı sarıp sarmalayan yüceler yücesi Rahîm ü Alî'sin.
  Âmin... Âmin... Âmin.

   
 4. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  Allah'ım,

  Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır
  Bizi Sana muhtaç olduğumuzun şuuruyla zenginleştir;
  Senden müstağni durma fakirliğine düşürme.
  Kendi güç ve kuvvetimizden teberri ediyor, Senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz.
  Bizi Sana tevekkül edenlerden kıl. Bizi nefsimizin eline bırakma.
  Bizi, koruyuculuğunla muhafaza eyle.
  Bize ve erkek, kadın bütün müminlere merhamet et.
  Kulun, peygamberin, seçtiğin, dostun, mülkünün güzelliği, masnuatının meliki ve sultanı, inayetinin gözbebeği, hidayetinin güneşi,
  hoşnut olduğun şeylerin tebliğ edicisi, gizli isimlerinin tanıtıcısı,
  kullarının muallimi, ayetlerinin tercümanı, rububiyet güzelliğinin aynası,
  alemlere rahmet olarak gönderdiğin habibin ve resulün olan Efendimiz Muhammed'e,
  O'nun bütün al ve ashabına, kardeşleri olan diğer peygamber ve resullere, melaike-i mukarrebine ve salih kullarına salat ve selam eyle.
  Âmin... Âmin... Âmin.
   
 5. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]
  Âmin... Âmin... Âmin
   
 6. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]  Âmin... Âmin... Âmin
   
 7. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]
  Âmin... Âmin... Âmin...​
   
 8. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 9. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  Ya Rahim!


  Öylesine rahimsin ki kulağını sözüme muhatap eylersin

  Aklıma vahyinle tenezzül edersin

  Öylesine Rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin

  İstenmediğinde de lütfedersin

  Öylesine Rahimsin ki hak edene hepten verirsin

  Hak etmeyene bile çok bahsedersin

  Öyle Rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin

  Ahireti ondan daha güzel eylersin

  Ya Rabbi! Korkudan emin eyle beni

  Hüzünden azad eyle kalbimi

  Ateşten uzak eyle beni

  Hicrana düşürme kalbimi  Âmin... Âmin... Âmin...​
   
 10. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]  Ya Rabbi!

  Seni tarif etmektedir bütün güzel isimler
  Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır
  Esmaül Hünsa’na şahit yaz beni

  ALLAH(cc)!

  Sensin Allah(cc) sanadır kulluğum
  Sendedir çarem seninledir varlığım
  Seni arar ruhum seni anar kalbim
  Başkasına değil sana muhtacım
  Başkasını değil seni çağırırım
  Başkası yaratılmıştır sen yaradansın
  Başkası devamsızdır sen daimsin ve daim eyleyensin
  Başkası muhtaçtır sen ihtiyaçsızsın ihtiyaçları görensin
  Başka ilah yok sen Allah(cc)’sin
  Sen ki eşi benzeri olmayansın
  Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin
  Cemaline çevir yüzümü başkasına rağbet ettirme kalbimi


  Âmin... Âmin... Âmin...

   
 11. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]  ALLAH:-Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Allah'ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen İsmidir.

  Ey, Yerleri ve gökleri yaratan Rabbim!
  Göklerin ve yerin genişliğince ilmimi artır.
  Ey, Mülkün sahibi olan Allah’ım!
  Senin yolunda feda olmayacak mülküm olmasın asla!
  Ey, günü beş mübarek vakte bölen Allah’ım!
  Her vakit sana yönelmemi nasip et!
  Senden gayrısına meyletmesin kalbim.
  Ey, Bize müjdeci olarak Resulünü (s.a.v) gönderen Allah’ım!
  Resulü’nün (s.a.v) yolunda yürüt beni!
  Tek önderim Resulün (s.a.v) olsun!
  Ey, İki cihan saadetinin rehberi Kuran’ı, göklerden bize armağan eden Allah’ım!
  Bize iki cihan saadeti ver.
  Ruhumun daimi baharı olsun Kuran.
  Ey, çöllerin ve deryaların sahibi olan Allah’ım!
  Çöllerdeki kum zerreleri kadar,
  Deryaların damlası adedince bize hayır ihsan et.
  Hayır kapıları yüzümüze açılsın her sabah.
  Ey, Âlemlerin Rabbi olan Allah’ım!
  Âlemlerin sırrını bana aç!
  Aç ki; her nefeste Senden özgesini zikretmediğimi bileyim.
  Aç ki; Senden özgesine meyletmesin kalbim.
  Resulünün (s.a.v) kalbini yarıp zemzemle yıkayan Meleklerin şahidim olsun;
  Sensiz ben bir hiçim!
  Hiçliğin ve Birliğin hakikatini ruhumda estir Allah’ım!


  Âmin... Âmin... Âmin...
   
 12. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  EHAD

  Tek ve Bir Olan Allah’ın (azze ve celle) Adıdır Ehad.
  Bütün varlıkları sevk ve idare eden yalnız O’dur.
  O, “Ol!” deyince dilediği her şey olur. Bir şeyi yaratmak ya da yapmak için ne bir hazırlığa ne zamana ne de herhangi bir madde veya cihaza ihtiyacı yoktur O’nun.
  Vitr (çift olmayan) tek Olandır O.
  Allah’tan (azze ve celle) başka ezeli ve ebedi bir varlık olmadığına göre tapılacak ve ibadet edilecek bir ilah ve varlık ta yoktur, olamaz!
  ****
  “De ki: O, Allah birdir” (İhlas Suresi 2. Âyet Meali)
  ****

  Ey Kendinden başka ilah olmayan Rabb’im!
  Ey bütün kusurlardan münezzeh olan Rabb’im!
  Ey insanların Tek ve Bir olan Rabbi!
  Ey Meleklerin Rabbi!
  Ey benim Rabb’im!
  Ey Ehad!
  Ey Allah!
  ****

  Sen Tek ve Bir Olansın Allah’ım!
  Senden başka ilah yoktur!
  Her şeyden münezzeh olan
  Ve her şeyi en iyi bilen Sensin!
  Tek ve Bir olan Zâtına Allah’ım;
  Hakkıyla kulluk yapmamı nasip et bana!

  “La ilahe illallah!”

  Senin Katında hak din olan İslâm’ı;
  Ve Sana yaklaştıracak imanı yakın kıl bana Rabb’im!
  “işittik ve itaat ettik” diyenlerle yazılsın adım Katında!
  Tevhid ehli olmamı nasip et Ehad Adınla Rabb’im!
  Ehad Adınla beni küfürden ve şirkten koru Katında!

  “La ilahe illallah!”
  Sen Ehad’sın Allah’ım!
  Teksin;
  Birsin;
  Ortağın ve eşin yoktur Senin!
  Her işin başı; her işin sonu tevhiddir Rabb’im;
  Bizi Tevhid ehli kıl Ehad Adınla!

  “La ilahe illallah!”

  Tek ve bir olan yalnız Sensin Rabb’im!
  Kazana ve kaderine razı olanlardan eyle bizi Ehad Adınla!
  Ateşin azabından bizi koru Ehad Adınla!
  Rabb’im!
  Bir gün sana döneceğimizi;
  Ve hesap vereceğimizi bir gün huzurunda;
  Bize asla unutturma Ehad Adınla!


  “La ilahe illallah!”

  “Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve 'seher vakitlerinde' bağışlanma dileyenlerdir.
  Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O'ndan başka ilah yoktur.” (Ali İmran Suresi 18 ve 19. Âyet Meali)
  ****

  Meleklerinle birlikte ben de şahitlik ederim Sana Rabb’im!
  Seni noksan sıfatlarından tenzih ederim!
  Tevhidini;
  Tekliğini;
  Adaletini;
  İzzetini;
  Hikmetini;
  Beyan eden bu Âyetine gönülden şahitlik ederim Rabb’im!
  Bütün mübarek Âyetlerine inanıp iman ederim Rabb’im baştan sona!
  Sen Ehad’sın Rabb’im!
  Eşin ve ortağın yoktur Senin!
  Adaleti ayakta tutan Sensin Ehad Adınla!


  “La ilahe illallah!”


  “Emir budur! Kim de Allah'ın hürmet edilmesini istediği şeylere saygı gösterirse bu, kendisi için Rabbi katında şüphesiz hayırlıdır. Size (Kur'an'da) okunup bildirilenlerin dışındaki bütün hayvanların etinden yemek helal kılınmıştır. O halde o putlardan, o pislikten kaçının; ve yalan sözden de kaçının.”
  (Hac Suresi 30. Âyet Meali)

  ****
  Ehad Adınla Rabb’im;
  Seni Birleyenlerden eyle bizi!
  Yalan sözden sakınanlardan eyle!
  Sen Ehad’sın Rabb’im!
  Tek ve Birsin!
  Ortağın yoktur Senin!
  Bizi ateşin azabından koru Ehad Adınla!


  “La ilahe illallah!”

  Sen Ehad’sın Allah’ım!
  Benzerin ve eşin yoktur Senin!
  Sözümüz ve fiilimizi eş tut birbirine Ehad Adınla!
  Ehad Adınla Rabb’im;
  Tevhid ehli olmamızı nasip et!
  Bizi ateşin azabından koru Ehad Adınla!

  “La ilahe illallah!”

  “Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
  Ha, Mim.
  Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır.
  Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ve adı konulmuş bir ecel (belli bir süre) olarak yarattık. İnkâr edenler, uyarıldıkları şeyden yüz çeviren(kimseler) dir.” (Ahkaf Suresi 1-3. Âyet Meali)

  *****

  Sen Ehad’sın Allah’ım!
  Eşin ve ortağın yoktur!
  Kitabı indiren Sensin bize!
  Hüküm ve Hikmet Sahibi yalnız Sensin!
  Yeri göğü hak ile Yaratan Sensin Rabb’im Ehad Adınla!
  Kitabının uğruna canını feda edenlerle bir tut bizi!
  Kitabın her bir harfinin hâdimi yap bizi Ehad Adınla!

  “La ilahe illallah!”

  İbadete lâyık olan yalnız Sensin Rabb’im!
  Yalnız Sensin ibadet edilecek Mabud!
  Bizi bir damla sudan Yaratan Sensin!
  Bir damla sudan geldiğimizi dünyaya;
  Ne olur bize unutturma Rabb’im Ehad Adınla!
  Ehad Adınla Rabb’im bizi ateşin azabından koru!

  ÂMİN! ÂMİN!ÂMİN!
   
 13. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]  Ey darda kalanların Sahibi!
  Ey biçarelerin Sahibi!
  Ey mazlumların Sahibi!
  Ey Hesap Gününün Sahibi!
  Ey sözlerin en doğrusunu Söyleyen!
  Ey mutlak adalet Sahibi!
  Ey Adl!
  Mutlak adalet Sahibi yalnız Sensin Allah'ım!
  Bütün hükümlerin doğrudur!
  Bütün sözlerin gerçektir!
  Adl Adınla yardım et bize!
  Adl Adınla âdil olmamızı nasip et!
  ...
  Resulullah (sallALLAH u aleyhi ve sellem) buyurdu ki; "Kendi nefislerine, ailelerine ve yönetimi altında bulunanlara adil davrananlar, Kıyamet Günü Rahman'ın sağındaki- ki O'nun her iki eli de sağdır-nurdan minberler üzerindedirler."
  ...
  Doğru sözlü Resulullah'ın (sallALLAH u aleyhi ve sellem)
  "nurdan minberler"le müjdelediği kullarından eyle bizi Allah'ım!
  Adil olmamızı nasip et hepimize!
  Hayra ve iyiliğe muvaffak eyle bizi!
  Verdiğin İhsanından;
  Vermediğin Adaletindendir Yâ Rab!
  Bizi Adaletine rıza gösterenlerden eyle!
  Yoluna baş eğenlerden;
  Sana secde edenlerden eyle Yâ Rab!
  ...
  "(Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy; Allah hükmünü verinceye kadar da sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır."
  (Yunus Suresi 109. Âyet Meali)
  Kararın doğru, hükmün dildir Allah'ım!
  Allah'ım! Senden ihsanını ve keremini isteriz!
  Resulullah'ın (sallALLAH u aleyhi ve sellem) diliyle şahitlik ederiz Sana:
  "Benim hakkımdaki yargın, işte o adalettir."
  Allah'ım hakkımızdaki hükmüne baş eğenlerden eyle bizi.
  Bizi isyandan koru!
  ...
  "Ey iman edenler, kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun."
  (Nisa Suresi 135. Âyet Meali)
  Bizi, Senin için adaleti ayakta tutanlardan eyle Allah'ım! Adaletten ayırma bizi!
  Bizi nefsimizle baş başa bırakma!
  Sana iman ettik Rabb'im!
  Zulme karşı dimdik duranlardan eyle bizi!
  Bizi, adaleti tesis etmek için canını verenlerle bir tut! Ve canımızı, Senin Adil Dinine yardım ederken al!
  ...
  Ey güneşi ve ay'ı en adil şekliyle semaya yerleştiren Allah'ım!
  Ey en adil şekliyle geceyi ve gündüzü;
  Birbiri ardı sıra çeviren Allah'ım!
  Ey damardaki kanı en adil şekliyle dolaştıran Allah'ım!
  Zenginlik ve fakirlik Senin adaletindendir!
  Senin Adaletindendir, hastalık ve sağlık!
  Af ve ceza Senin Adaletindendir!
  Senin Adaletindendir hayat ve ölüm!
  Ne hükmün varsa üzerimizde,
  Senin Adaletindendir Rabb'im!
  Mülk Senindir!
  Mülkünde mutlak Adaleti sağlayan yalnız Sensin!
  ...
  Sen Haksın Allah'ım! Sen Hâkimsin!
  Yegâne Adil Sensin Allah'ım!
  Sen Adl'sin! Adl Adınla, adaleti gözetenlerden kıl bizi! Hak yolundan ayırma bizi Adl Adınla!
  Sen mazlumların âhını duyansın Allah'ım!
  Perde yoktur mazlumla Senin aranda!
  Adl Adın tecelli etsin ruhumuzda!
  Bizi mazlumların âhından koru Allah'ım Adl Adınla!  ÂMİN! ÂMİN!ÂMİN!
   
 14. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  ÂMİN! ÂMİN!ÂMİN!
   
 15. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]  ÂMİN! ÂMİN!ÂMİN!
   
 16. zipper

  zipper quae nocent docent

  Ey Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru!

  - Ey Rabbimiz, bize çok sabır ver, Müslüman olarak canımızı al!

  - Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat!

  - Ey Rabbim, beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle;

  duamı kabul et, kıyamette hesab olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!


  ÂMİN! ÂMİN!ÂMİN!​
   
 17. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]  Ya Rabbi, Sen affetmeyi seversin .
  Bağışlayanların en hayırlısı Sensin , affedicisin Rabbimiz
  Bizleri, annemizi babamızı ve affına muhtaç tüm inananları bağışla
  Rabbimiz, bizlere hayırlı iş, hayırlı eş , hayırlı ömür ve hayırlı ölüm nasib eyle
  Hem dünyada hem de ahirette iyilikler güzellikler nasib eyle ve cehennem ateşinden bizleri koru . . .
  Allah'ım! Dertli olanlara deva, hasta olanlara şifa, borçlu olanlarında cümlesine edalar nasibeyle
  Ya Rabbi, Sen bizlere Rahmetinle, merhametinle muamele eyle
  Ümmet-i Muhammed'e hayırlar ihsan eyle . . .

  Ey alemlerin Rabbi .
  Allah'ım, bu dua'mıza icabet ancak sendendir
  Sen izzetlisin ve her türlü noksan sıfattan münezzehsin
  Âlemlerin Rabbi Allah'a sonsuz hamd ü senâ, O'nun en büyük elçisi olan Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm)'a, diğer enbiya ve mürselîn efendilerimize, Hakk’ın mükerremibâdı olan melâike-i kirama, yer ve gök ehlinden salih kullara da Cenab-ı Allâmü’l-Guyûb’un ilmi ve malûmatı adedince salât ü selam olsun . .  ÂMİN! ÂMİN!ÂMİN!
   

Bu Sayfayı Paylaş