Hidrokarbonların Hayatımızdaki Yeri Ve Önemi

'Kimya' forumunda sha. tarafından 14 Eki 2009 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  HIDROKARBONLAR
  Hidrokarbon, sadece karbon ve hidrojen CxHy atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerin genel adıdır Örneğin metan, bir karbon ve dört hidrojen atomundan oluşan bir hidrokarbondur Hidrokarbonlar çok çeşitlidir Birçok üyesi endüstriyel bakımdan önemlidir Örneğin metan tabii gazların temel maddesidir Benzin hidrokarbonlar karışımı olduğu gibi benzen, naftalin ve asetilen de birer hidrokarbondur Hidrokarbonlar teorik bakımdan da önemlidir Çünkü organik bileşiklerin birçok sınıfının sistematik olarak adlandırılmasında hidrokarbonların adlandırılması esastır

  Hidrokarbon Tipleri Hidrokarbonlar yapılarına bağlı olarak alifatik, aromatik ve alisiklik bileşikler olarak tasnif edilebilir Alifatik ve alisiklik bileşikler de doymuş ve doymamış olarak sınıfandırılır Doymuş hidrokarbon, mümkün olan en çok hidrojen ihtiva eder ve karbonlar birbirlerine bir elektron çiftinin meydana getirdiği tek elektron bağı ile bağlıdırlar Doymamış hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine çift veya üç bağ ile bağlanmışlardır Alifatik hidrokarbonlar, hidrojen atomlarının bağlı olduğu düz veya dallanmış karbon zincirlerinden meydana gelmiştir
  ALİFATİK Hidrokarbonlar
  · Petrol eter
  · Nafta
  · Varnish makers and painter`s naphta (vernikci ve boyaci naftasi)
  · Rubber solvent (lastik cozucu)
  · Stoddard solvent
  · Benzin
  · Kerosen
  · Fuel oil
  · Lubricating oils (yağlama yağı)

  ALİFATİK Hidrokarbonlar
  · Paraffin wax (parafin)
  · Asfalt
  · Butadien
  · Butan
  · Etan
  · Heksan
  · Metan
  · Propan
  · Mineral seal oil (maden sızdırmazlık yağı)
  ALİFATİKHidrokarbonlarKullanım Alanları
  · Benzin
  · Fuel oil
  · Jet yakıtı
  · Gaz yağı
  · Tüp gaz
  · Isıtma ve soğutmada
  · Bebek ve güneş yağı
  · Tiner
  · Vernik
  Boya sanayi
  · Kuru temizleme
  · Sıvı mobilya cilasi
  · Çakmak gazı
  · Lamba yağı
  AROMATİK Hidrokarbonlar
  · Benzen
  · Paradikloro benzen
  · Toluen
  · Ksilen

  AROMATİK HidrokarbonlarKullanım Alanları
  · Güve kovucu
  · Tuvalet koku giderici
  · Yapıştırıcılar
  · Boya sanayi
  · Reçine
  · Patlayıcılar
  · Vernik
  · Tiner

  HALOJENLİ (KLORLU) Hidrokarbonlar
  · Karbon tetraklorid
  · Klorlu hidrokarbonlu insektisitler
  · Kloroform
  · Metil klorid
  · Tetrakloroetilen
  · Trikloroetilen
  · Vinil klorid
  HALOJENLİ Hidrokarbonlar Kullanım Alanları


  · İnsektisidler
  · Reçine
  · Mikroskop indeks sıvısı
  · Vernik
  · Buzdolabı gazı
  · Leke çıkarıcı
  · Kuru temizleme
  · Yangın söndürücü

  DİĞER Hidrokarbonlar
  · Dizel benzin
  · Dizel benzin egsoz gazları
  · LPG
  · Makine yağı
  · Atık petrol yağları
  · Polisiklik aromatik hk
  · Polinükleer aromatikler
  · Basınçlı boyalar
  · Termoplastik yol boyaları
  TİNER
  · Sellülozik tiner: aseton- toluen-ksilen-keton-glikol
  · Akrilik tiner: oto boyalarında kullanılır
  · Sentetik tiner (white spirit): %30 aromatik+ %70 alifatik hk
  · Rapid tiner: çok hızlı kuruyan Metal aksam üzerine yapılan boyalarda kullanılır Toluen içerir
  · Duvar boyalarında sentetik, ahşap boyalarda ise sellülozik tiner kullanılır
  Petrol doğada bulunan kompleks bir hidrokarbon karişimidirDoğal gaz ve petrol birlikte hidrokarbon adi ile de bilinir Hidrokarbon kati, sivi ya da plastik halde bulunabilir Sivi hidrokarbona ham petrol denir Plastik hidrokarbon asfalt ve ilişkili maddeleri içerir
  PETROLÜN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
  Petrol bir hidrokarbon bileşimidir Petrol açısından en önemli hidrokarbonlar
  Parafin veya metan serisi (CnH2n+2)
  Olefin (Naften) serisi serisi (CnH2n)
  Aromat (CnH2n-6) serisi (Aromatikler)
  Asetilen serisi (CnH2n-2)  PARAFİN SERİSİ (CnH2n+2)
  Bütün hidrokarbon atomları birbirleri ile tek bağlarla bağlanmışlardır Hidrojen atomları doymuş olduğundan parafin serisine doymuş hidrokarbon grubu da denilir
  5 Karbona kadar olanlar doğal gaz
  5-17 Karbonlu olanlar sıvı (benzin, gazyağı, mazot)
  17-22 Karbonlu olanlar yarı katı (makina yağları, jölemsi petrol ürünleri)
  23 ve daha fazla Karbonlu olanlar katıdır (parafin, asfalt, zift)
  OLEFİN (NAFTEN) SERİSİ (CnH2n)
  Parafinlere göre iki hidrojen atomu ek------ Bu nedenle herhangi iki Karbon atomu birbirlerine çift bağla bağlanmışlardır
  Hidrojen eksikliği ve çift bağı bulunduğu için doymamış hidrokarbon grubuna dahildirler
  Doymamış oldukları için kolayca kimyasal reaksiyonlara girerler, bu nedenle de petrol içerisinde seyrek bulunurlar
  AROMATLAR SERİSİ (CnH2n-6)
  Doymamış hidrokarbon grubuna dahildir
  Çok ağır kokuları vardır
  Bazen renksiz ve uçucu sıvı halinde bulunurlar
  ASETİLEN SERİSİ (C2H2n-2)
  Doymamış hidrokarbon grubuna dahildir
  Doğada az bulunurlar
  Petrol içerisinde sadece yüksek karbonlu olanları bulunur
  Sabun :Bir sabun molekülü uzun bir hidrokarbon kısmı ve bir iyonik uç taşır Molekülün hidrokarbon kısmı hidrofobik olup, polar olmayan maddelerde çözülür Oysa iyonik uç hidrofiliktir ve suda çözünür Sabun molekülü hidrokarbon zinciri nedeniyle suda tam olarak çözünmez, ama miseller oluşturarak suda kolayca suspense olur misel 5-150 sabun molekülünün hidrokarbon kısmının biraraya geldiği, iyonik ucun suya yöneldiği kümelerdir
  Sabunun önemi yağımsı kirleri emülsiyon haline getirip, uzaklaştırmasından ileri gelir Bunu şu iki özelliği sayesinde yapar Hidrokarbon zinciri polar olmayan yağ damlacıklarında çözünür Aniyonik uç ise suda çözünerek yağ damlacıklarının birleşmesini önler ve yıkanan nesneden misellerle birlikte su yardımıyla uzaklaşır Ayrıca sabunlar yüzey aktif maddelerdir Çünkü bunlar suyun yüzey gerilimini düşürürler Herhangi bir yüzey aktif maddenin molekülü bir hidrofobik uç (bir yada daha fazla hidrokarbon zinciri) ve bir hidrofilik uç )çoğu kez iyonik, ama her zaman değil) taşır Yüzey aktif maddenin olabilmesi için molekülün hidrokarbon kısmı 12 yada daha fazla karbon taşımalıdır
  Deterjan:Deterjan aktif maddesi olarak ise petrolden elde edilen çeşitli türevler kullanılır
  Sentetik Deterjan:Hidrokarbon sülfat esaslıdır Çokmaksatlı deterjanlar olup ağır , orta ve hafif köpük üretiminde kullanılırlar Yangın söndürme işlemlerinde itfaiyeciler tarafından kullanılır


  Nafta:Nafta ham petrolün atmosferik koşullarda damıtılması sırasında elde edilen (30-170°C ) renksiz, uçucu ve yanıcı sıvı hidrokarbon karışımlarına verilen bir addır Nafta yaygın olarak solvent (çözücü) ve diğer maddelerin üretildiği bir ara ürün olarak kullanılır Teknik açıdan arabalarımızda kullandığımız benzin ve kerosen nafta gurubu karışımlar arasında yer alır
  ASFALT
  Asfalt veya işlenmiş haliyle asfalt çimentosu doğada bulunabileceği gibi büyük çoğunlukla petrol rafine işleminin bir yan ürünü olarak elde edilir Asfaltın kimyasal yapısı hidrokarbonların kompleks bir karışımıdır
  asfaltinler-C/H oranları 08 den büyük, siyah, sert, geniş, yüksek moleküler ağırlıklı, viskoz hidrokarbon molekülleri
  rezinler- C/H oranları 04-08 arasında değişen, orta moleküler ağırlık ve orta viskozitesi olan hidrokarbon molekülleri
  yağlar-C/H oranları 04 den küçük en hafif moleküler ağırlıkta, en açık renkte ve en az viskoz hidrokarbon molekülleri
  Bol ve ucuz petrolün şımarttığı mevcut endüstriyel insan uygarlığının hidrokarbon enerjiye (yani petrol ve doğalgaza) göbeğinden bağımlı olduğunu hatırlarsak konunun ne kadar önemli olduğunu anlarız Benzinden DVD'ye, plastikten suni gübreye, ilaçtan deterjana tükettiğimiz yüzbinlerce ürünün içinde hidrokarbon türevleri bulunduğunu, yoksa bile üretilmesi ve sonra bize ulaştırılması için hidrokarbon enerji gerektiğini, hidrokarbon enerji olmadan ne suyun ne de gıdanın devamlılığının sağlanamayacağını unutmayalım Hidrokarbonlar yoksa yaşam da yok!
   

Bu Sayfayı Paylaş