Kur'an'ın Türkçesi (Meal ) Mevdudi..

'Din ve İslam' forumunda sha. tarafından 7 Ağu 2009 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  105-FİL SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  [105.001] Görmedin mi, Rabb'in fil sâhiplerine ne yaptı?
  [105.002] Onların 'tasarladıkları planlarını' boşa çıkarmadı mı?
  [105.003] Onların üzerine ebabil (sürü sürü) kuşlarını gönderdi.
  [105.004] Onlara 'pişirilip-sertleştirilmiş balçık taşları' atıyorlardı;
  [105.005] Sonunda onları, yenik ekin yaprağı gibi kıldı.
   
 2. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  106-KUREYŞ SURESİ


  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [106.001] (Hiç değilse kendilerini) Kureyş'i 'bir araya getirip anlaştırdığı,'
  [106.002] Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için,
  [106.003] Şu Ev (Kâ'be'n) in Rabbine kulluk etsinler;
  [106.004] Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
   
 3. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  107-MAUN SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAAHMANİRRAHİM


  [107.001] Gördün mü o şahıs ki ahiretteki ceza ve mükafatı yalanlar.
  [107.002] İşte yetimi itip-kakan,
  [107.003] Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur.
  [107.004] İşte (şu) namaz kılanların vay haline,
  [107.005] Ki onlar, namazlarında yanılgıdadırlar,
  [107.006] Onlar gösteriş yapmaktadırlar,
  [107.007] Ve 'ufacık bir yardımı (veya zekâtı) da' engellemektedirler.
   
 4. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  108-KEVSER SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  [108.001] Şüphesiz, biz sana Kevser'i verdik.
  [108.002] Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
  [108.003] Senin düşmanın, asıl sonu kesik (ebter) olandır.
   
 5. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  109-KAFİRUN SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  [109.001] De ki: «Ey kâfirler.
  [109.002] «Ben sizin taptıklarınıza tapmam.»
  [109.003] «Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz.»
  [109.004] «Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim.»
  [109.005] «Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.»
  [109.006] «Sizin dininiz size, benim de dinim bana.»
   
 6. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  110-NASR SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  [110.001] Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman,
  [110.002] Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde,
  [110.003] Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
   
 7. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  111-TEBBET SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [111.001] Ebu Leheb'in iki eli kurusun; kurudu ya.
  [111.002] Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı.
  [111.003] Alevi olan bir ateşe girecektir.
  [111.004] Eşi de; odun hamalı (ve)
  [111.005] Boynuna bükülmüş bir ip (bağlanmış) olarak.
   
 8. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  112-İHLAS SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  [112.001] De ki: O Allah, birdir.
  [112.002] Allah, Samed 'dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır).
  [112.003] O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
  [112.004] Ve hiç bir şey O'nun dengi değildir.
   
 9. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  113-FELAK SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [113.001] De ki: Sığınırım ben, karanlığı yarıp sabâhı ortaya çıkaran Rabbe,
  [113.002] Yarattığı şeylerin şerrinden,
  [113.003] Karanlığa çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
  [113.004] Düğümlere üfüren-kadınların şerrinden,
  [113.005] Ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden.
   
 10. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  114-NAS SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  [114.001] De ki: İnsanların Rabbine sığınırım,
  [114.002] İnsanların malikine,
  [114.003] İnsanların (gerçek) ilahına;
  [114.004] 'Sincice kalplere vesvese ve kuşku düşürüp duran' vesvesecinin şerrinden.
  [114.005] Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);
  [114.006] Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas'tan Allah'a sığınırım).
   
 11. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]


  el-İNŞİRÂH

  "İnşirâh" açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir.


  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

  1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

  2. Yükünü senden alıp atmadık mı?

  3. O senin belini büken yükü .

  4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

  5. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.

  6. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

  7. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul,

  8. Yalnız Rabbine yönel.
   
 12. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

  "Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.
  Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
  Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
  Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
  O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir, esenliktir."

  | Kadir Sûresi
   
 13. zipper

  zipper quae nocent docent

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

  [​IMG]
   
 14. zipper

  zipper quae nocent docent

  "Tîn", dağ adı veya incir demektir. Bürûc sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 8 (sekiz) âyettir.

  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  1. İncire, zeytine,
  2. Sina dağına ,
  3. Ve şu emîn beldeye yemin ederim ki,
  4. Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
  5 .Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.
  6. Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.
  7. Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir?
  8. Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir?
   
 15. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

  1. Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı,

  2. Toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı,

  3. Ve insan "ne oluyor buna!" dediği vakit,

  4. İşte o gün (yer) haberlerini anlatır,

  5. Rabbinin ona bildirmesiyle.

  6. O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.

  7. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür.

  8. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.


  Zilzal Suresi 1- 8. ayetler
   
 16. zipper

  zipper quae nocent docent

  [​IMG]

  1 - Andolsun fecre.
  2 - On geceye.
  3 - Çifte ve teke.
  4 - Gitmekte olan geceye.
  5 - Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi?
  6 - Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
  7- Sütunlar sahibi İrem'e?
  8 - Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.
  9 - Vâdide kayaları yontan Semud kavmine?
  10 - Kazıklar sahibi (güçlü, kuvvetli) Firavun'a?
  11 - Bunlar ülkelerde azmışlardı.
  12 - Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı.
  13 - Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı.
  14 - Kuşkusuz Rabbin her an gözetlemededir.
  15 - Ama insan, her ne zaman Rabbi onu sınayıp da ikramda bulunur, nimet verirse, "Rabbim bana ikram etti." der.
  16 - Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa, o vakit de, "Rabbim beni zillete düşürdü." der.
  17 - Hayır hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.
  18 - Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.
  19 - Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki, haram-helal gözetmeden.
  20 - Malı öyle bir seviyorsunuz ki, yığmacasına.
  21 - Hayır hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman,
  22 - Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman,
  23 - Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var?
  24 - "Keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim." der.
  25 - Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.
  26 - Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.
  27 - Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis!
  28 - Hem hoşnut edici, hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön.
  29 - Kullarımın arasına gir.
  30 - Cennetime gir.

  Fecr Suresi
   

Bu Sayfayı Paylaş