Limited Şirketler

'İktisat-İşletme' forumunda SeaBoy` tarafından 17 Nis 2010 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. SeaBoy`

  SeaBoy` " ۱۹ ٦ط "

  Limited Şirketler

  LİMİTED ŞİRKETLER
  İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup ortakların mesuliyeti koymayı taahüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkete Limited Şirket denir. En az iki ortak tarafından kurulur. Ortak sayısı ikinin altına düşerse şirket fesh olur.


  ÖZELLİKLERİ:

  1-) Şirket bir ticaret ünvanına sahiptir. Ticaret ünvanı iş konusu ile ilgili olmalıdır.

  2-) Şirketin kuruluşu için en az iki, en fazla elli ortak olmalıdır. Limited şirkete gerçek şahısların yanında tüzel kişilerde olabilir.

  3-) Limited şirketler, sınırlı sorumlu bir ticaret şirketidir. Ortakların şirket borçlarına karşı sorumluluğu tahattüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.

  4-) Limited şirketler, hisse senedi ve tahvil çıkartamazlar. Sermaye, hisselere değil paylara bölünür.

  5-) Limited şirketlerin pay devri özel hükümlere tabidir. Ortaklığın devri anonim şirketler kadar kolay olmaz.

  6-) Şirketin yönetimi ortaklardan birine veya birkaçına verilebileceği gibi, dışarıdan yöneticide bulunabilir.

  7-) Ortak sayısı 20’ den fazla olan limited şirketler denetçi bulundurmak zorundadırlar.

  :cool: Limited şirketlerde, ortakların tamamı rekabet yasağına tabi olmayıp sadece yönetici olarak rekabet yasağı vardır.

  9-) Limited şirketler, kurumlar vergisi mükellefidir. Vergilendirmede muhattap ortaklar olamayıp, şirketin kendisidir.

  10-) Kuruluş işlemleri anonim şirkete göre kolaydır.

  11-) Limited şirketlerde kararlar oy çokluğu ile alınır.  KURULUŞ:

  1-) Ana sözleşme yazılı olarak düzenlenir ve notere tastik ettirilir.

  2-) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının il temsilciliğine müracat edilerek izin alınır.

  3-) Sermayenin %02’ si tüketici fonuna yatırılır.

  4-) Ticaret siciline tescil ettirilir.

  5-) Türkiye sicil gazetesine tescil ettirilir.


  Bundan sonra şirket kuruluşu gerçekleşmiş olur.Şirket bunların dışında vergi dairesine, sosyal sigortalar kurumuna, bölge çalışma müdürlüğüne, belediyeye ve diğer ilgili kurumlara müracat yapılır.

  Limited şirketlerin kuruluşu iki aşamadan meydana gelir. Birinci aşamada ortaklar sermaye taahatütünde bulunurlar. Daha sonra taahütlerini yerine getirerek kuruluş tamamlanır.
   

Bu Sayfayı Paylaş